Stilnamn

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök

Stilnamn eller tilltalsnamn, (kinesiska: 字, pinyin: zì), var fram till början av 1900-talet ett extranamn som tilldelades kinesiska män av viss social status när de fyllde 20 (ibland tidigare) och användes som tilltalsnamn mellan jämnåriga eller av yngre till äldre. Även kvinnor med högre social ställning kunde ha stilnamn, som ofta tilldelades dem i samband med giftermål.

Bruket av stilnamn sanktionerades av en passage i Liji, ett bokverk som antecknade ritualer från Zhoudynastin, där det stod att det bland vuxna män var oartigt att tilltala varandra med personnamn ("förnamn"). Dessa reserverades för äldre personer att fortsätta använda. Stilnamn användes också i Vietnam (tự) och Korea. Seden att ta stilnamn försvann i samband med revolten mot gamla, framför allt konfucianska, traditioner i början av 1900-talet. Att många personer i Kinas historia är kända under flera namn förklaras delvis av stilnamnen.

Flag of South Vietnam.svg Vietnames Efternamn Förnamn Tilltalsnamn
1 Sĩ Tiếp (士燮) Sĩ (士) Tiếp (燮) Uy Ngạn (威彥)
2 Mai Hắc Đế (梅黑帝) Mai (梅) Phượng (鳳) Thúc Loan (叔鸞)
3 Khương Công Phụ (姜公輔) Khương Công (姜公) Phụ (輔) Đức Văn (德文)
4 Phùng Hưng (馮興) Phùng (馮) Hưng (興) Công Phấn (功奮)
5 Lý Thái Tổ (李太祖) Lý (李) Công Uẩn (公蘊) Triệu Diễn (兆衍)
6 Đỗ Anh Vũ (杜英武) Đỗ (杜) Anh Vũ (英武) Quan Thế (冠世)
7 Lê Tắc (黎崱) Lê (黎) Tắc (崱) Cảnh Cao (景高)
8 Trương Hán Siêu (張漢超) Trương (張) Hán Siêu (漢超) Thăng Phủ (升甫)
9 Trần Dụ Tông (陳裕宗) Trần (陳) Hạo (暭) Nhật Khũy (日煃)
10 Lê Quát (黎括) Lê (黎) Quát (括) Bá Quát (伯适)
11 Phạm Sư Mạnh (范師孟) Phạm (范) Sư Mạnh (師孟) Nghĩa Phu (義夫)
12 Hồ Quý Ly (胡季犛) Lê (黎) Quý Ly (季犛) Lý Nguyên (理元)
13 Hồ Nguyên Trừng (胡元澄) Lê (黎) Trừng (澄) Mạnh Nguyên (孟源)
14 Lê Thánh Tông (黎聖宗) Lê (黎) Hạo (灝) Tư Thành (思誠)
15 Nguyễn Nghiêu Tư (阮堯咨) Nguyễn (阮) Nghiêu Tư (堯咨) Quân Trù (軍廚)
16 Giáp Hải (甲海) Giáp (甲) Hải (海) Tiềm Phu (潛夫)
17 Nguyễn Bỉnh Khiêm (阮秉謙) Nguyễn (阮) Bỉnh Khiêm (秉謙) Hanh Phủ (亨甫)
18 Phùng Khắc Khoan (馮克寬) Phùng Khắc (馮克) Khoan (寬) Hoằng Phu (弘夫)
19 Giang Văn Minh (江文明) Giang Văn (江文) Minh (明) Quốc Hoa (國華)
20 Nguyễn Quý Đức (阮貴德) Nguyễn Quý (阮貴) Đức (德) Bản Nhân (体仁)
21 Nguyễn Huy Oánh (阮輝瑩) Nguyễn Huy (阮輝) Oánh (瑩) Kinh Hoa (經華)
22 Ninh Tốn (寧遜) Ninh (寧) Tốn (遜) Khiêm Như (謙如)
23 Ngô Thì Sĩ (吳時仕) Ngô Thì (吳時) Sĩ (仕) Thế Lộc (世祿)
24 Bùi Dương Lịch (裴楊瓑) Bùi (裴) Dương Lịch (楊瓑) Tồn Thành (存成)
25 Phạm Đình Hổ (范廷琥) Phạm Đình (范廷) Hổ (琥) Tùng Niên (松年)
26 Nguyễn Thế Tổ (阮世祖) Nguyễn Phước (阮福) Ánh (暎) Gia Long (嘉隆)
27 Lý Văn Phức (李文馥) Lý Văn (李文) Phức (馥) Lân Chi (鄰芝)
28 Nguyễn Công Trứ (阮公著) Nguyễn (阮) Công Trứ (公著) Tồn Chất (存質)
29 Nguyễn Văn Siêu (阮文超) Nguyễn Văn (阮文) Siêu (超) Tốn Ban (遜班)
30 Phan Thanh Giản (潘清簡) Phan Thanh (潘清) Giản (簡) Tĩnh Bá (靖伯)
31 Princess Mai Am (梅庵公主) Nguyễn Phước (阮福) Trinh Thận (貞慎) Nữ Chi (女芝)
32 Nguyễn Trung Trực (阮忠直) Nguyễn (阮) Chơn (真) Trung Trực (忠直)
33 Nguyễn Quang Bích (阮光碧) Ngô (吳) Quang Bích (光碧) Hàm Huy (咸徽)
34 Hoàng Diệu (黃耀) Hoàng (黃) Diệu (耀) Quang Viễn (光遠)
35 Hoàng Kế Viêm (黃繼炎) Hoàng (黃) Tá Viêm (佐炎) Nhật Trường (日長)
36 Nguyễn Cảnh Tông (阮景宗) Nguyễn Phước (阮福) Biện (昪) Ưng Kỷ (膺祺)
37 Sương Nguyệt Anh (湯月英) Nguyễn Thị (阮氏) Khuê (奎) Nguyệt Anh (月英)
38 Phan Bội Châu (潘佩珠) Phan Văn (潘文) San (珊) Hải Thu (海秋)
39 Phan Kế Bính (潘繼柄) Phan (潘) Kế Bính (繼柄) Bưu Văn (郵文)
40 Phạm Duy Tốn (范維遜) Phạm Duy (范維) Tốn (遜) Thọ An (受安)
41 Võ Chuẩn (武準) Võ (武) Chuẩn (準) Thạch Xuyên (石川)
42 Nguyễn Văn Ngọc (阮文玉) Nguyễn Văn (阮文) Ngọc (玉) Ôn Như (溫如)
43 Lý Đông A (李東阿) Nguyễn Hữu (阮有) Thanh (清) Thái Dịch (太易)
44 Hoàng Vân Nội (黃雲內) Hoàng (黃) Vân Nội (雲內) Nhàn Hạc (閒鹤)
45 Trần Trọng Dương (陳仲洋) Trần (陳) Trọng Dương (仲洋) Chuyết Chuyết (拙拙)
46 Lê Tiến Đạt (黎進達) Lê (黎) Tiến Đạt (進達) Minh Thành (明成)
47 Trần Quang Đức (陳光德) Trần (陳) Quang Đức (光德) Thí Phổ (施普)
48 Nguyễn Hữu Sử (阮有史) Nguyễn Hữu (阮有) Sử (史) Tiếu Chi (笑之)
49 Lê Phương Duy (阮有史) Lê (黎) Phương Duy (芳維) Thiên Duy (天維)
50 Nguyễn Thụy Đan (阮瑞丹) Nguyễn Thụy (阮瑞) Đan (丹) Tử Hạ (仔贺)

Se även[redigera | redigera wikitext]