Hoppa till innehållet

Stockholmskonventionen om långlivade organiska föroreningar

Från Wikipedia
  Medlemsnationer till Stockholmkonventionen
Logo

Stockholmskonventionen om långlivade organiska föroreningar är ett regelverk utformat för att försöka begränsa produktionen och spridningen av långlivade organiska föroreningar (persistent organic pollutants, POP). Förhandlingarna som låg till grund för konventionen avslutades i Stockholm 23 maj 2001 och konventionen trädde sedan i kraft 2004. 150 länder har avtalat att begränsa produktion och användning av tolv av de farligaste kemikalierna, bland annat insektsgiftet DDT, industrikemikalierna PCB, bekämpningsmedlet hexaklorbensen och dioxiner. I maj 2009 lades ytterligare nio kemikalier till avtalet, bland annat perfluoroktansulfonat samt vissa typer av bromerade flamskyddsmedel.[1]

Listade substanser

[redigera | redigera wikitext]
Annex Namn CAS-nummer Särskilt angivna undantag
A. Eliminering Aldrin 309-00-2 Användning som lokal ektoparasiticid och insekticid
A. Elimination Klordan 57-74-9 Produktion av registrerade parter, specificerade av konferensen
Användning som lokal ektoparasiticid, insekticid, termiticid (i byggnader, dammar och landsvägar), som tillsatsmedel för bindemedel för plywood
A. Eliminering Dieldrin 60-57-1 Användning inom jordbruket
A. Eliminering Endrin 72-20-8 Inga
A. Eliminering Heptaklor 76-44-8 Användning som termiticid (i huskonstruktioner samt underjordisk användning), träskyddsbehandling samt i underjordiska elledningsdosor
A. Eliminering Hexaklorbensen 118-74-1 Produktion av registrerade parter, specificerade av konferensen
Användning som kemisk intermediär och lösningsmedel för pesticider
A. Eliminering Mirex 2385-85-5 Produktion av registrerade parter, specificerade av konferensen
Användning som termiticid
A. Eliminering Toxafen 8001-35-2 Inga
A. Eliminering Polyklorerade bifenyler (PCB)   Användning i enlighet med del II av Annex A
B. Begränsning DDT 50-29-3 Bekämpning av smittspridare enligt del II av Annex B
Produktion och användning som intermediär i produktion av dicofol
C. Oavsiktlig produktion Polyklorerade dibenso-p-dioxiner
("dioxiner")
   
C. Oavsiktlig produktion Polyklorerade bifenyler (PCB)    
C. Oavsiktlig produktion Hexaklorbensen 118-74-1  

Externa länkar

[redigera | redigera wikitext]