Stola

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök
För andra betydelser, se Stola (olika betydelser).
Präst med stola utanpå alba

Stola är det långa band som präster och diakoner bär kring halsen, ofta utanpå alba eller röcklin. Utanpå alba bärs stolan korsad på bröstet av präster, hängande över vänster axel och diagonalt över bröstet av diakoner, samt över båda axlarna och okorsad av biskopar - och präster i många samfund.

Den liturgireform som är resultatet av Andra Vatikankonciliet ger vid handen att okorsad stola inte bara kan bäras av biskopar utan också av präster i Katolska kyrkan. Denna nya ordning har spridit sig till andra samfund också, exempelvis den Anglikanska kyrkan och den norska. I Svenska kyrkan däremot förekommer nästan alltid den korsade stolan på präster.

Stolan har, som det mesta inom kristen liturgi, en symbolisk innebörd. Den symboliserar kristi ok och den börda som prästen i egenskap av Jesus förkunnare bär. Stolan ska påminna prästen om den tunga uppgift han eller hon har och ska även symbolisera den sorg, det hopp och det förtroende som församlingen lagt på prästens axlar. Vissa präster kysser stolan vid avklädandet för att visa Kristus och församlingen sin vördnad.

Stolans färg varierar med de liturgiska färgerna.