Hoppa till innehållet

Subatomär partikel

Från Wikipedia

Subatomära partiklar är ett samlingsbegrepp för fysikaliska partiklar som är mindre än atomer. Dessa kan vara elementära eller sammansatta, och studeras tillsammans med hur de agerar inom partikel- och kärnfysik.

I begreppet ingår bland annat de tre partikeltyper som bygger upp atomer: elektroner, protoner och neutroner, där de två senare i sin tur består av de likaledes i begreppet ingående kvarkarna.

Alfapartikeln, deuteronen och de andra nukliderna är också subatomära. Dessutom ingår fotoner och neutriner, där de senare uppstår i radioaktiva processer i bland annat solen, samt ett flertal typer som inte kan observeras under normala energiförhållanden på jorden, men som ingår i kosmisk strålning och kan produceras i partikelacceleratorer.

Beroende på partiklarnas spinn delas de in i bosoner och fermioner.

Se även[redigera | redigera wikitext]