Substitutionsreaktion

Från Wikipedia

En substitutionsreaktion är en kemisk reaktion där en substituent byts ut mot en annan. Det finns två huvudtyper av substitutionsreaktioner: