Susceptibilitet

Från Wikipedia

Susceptibilitet kan avse:

  • Magnetisk susceptibilitet – vanligtvis betecknad med den grekiska bokstaven χ, är en materialegenskap som beskriver hur magnetiskt ett material blir i externa magnetfält
  • Elektrisk susceptibilitet – ett mått på hur lätt en dielektrika polariseras av ett pålagt elektriskt fält

Se även[redigera | redigera wikitext]

Permittivitet – en fysikalisk storhet som beskriver hur ett elektriskt fält påverkar och påverkas av ett elektriskt isolerande material