Svaveloxider

Från Wikipedia

Svaveloxid är ett samlingsbegrepp för oorganiska föreningar som innehåller svavel och syre i förening. Bland dessa kan framför allt nämnas:

Det förekommer också former av svaveloxid med fler svavelatomer enligt formeln SnO och former med fler syreatomer enligt formeln SO3+