Svensk röd och vit boskap

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök
Ko av rasen Svensk röd och vit boskap (SRB).

Svensk röd och vit boskap, SRB, även kallad svensk rödbrokig boskap, är tillsammans med svensk låglandsboskap den vanligaste mjölkkorasen i Sverige. Rasen skapades 1928 och har sina rötter i RSB (rödbrokig svensk boskap) och svensk Ayrshire.

SRB-kor marknadsförs tillsammans med andra röda koraser från Danmark och Finland under det gemensamma namnet VikingRed. Mycket av avelsarbetet är gemensamt för dessa raser där förutom bra avkastning fokus ligger på friska och funktionella kor.

SRB är egentligen en behornad ras men de flesta djur avhornas som kalvar eftersom horn kan skada både andra kor och människor. SRB har något sämre produktionsförmåga men har bättre fett- och proteinhalter än svensk låglandsboskap samt har bättre fertilitet och hälsoegenskaper. Levandevikten för SRB-kor ligger oftast mellan 550-650 kg. Färgen kan vara allt från helt rödbrun till nästan helt vita, men några färgade partier finns alltid.

Under senare år har foderpriset höjts avsevärt vilket gjort att SRB blivit intressantare än SLB som mjölkko, då kvoten mjölkproduktion/foderkostnad är bättre för SRB än SLB. Rasen utgör tillsammans med Svensk Låglandboskap 65% av Sveriges nötkött.