Telub

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Telub var ett svenskt försvarsindustriföretag inriktad mot tele- och elektronikområdet. Företaget grundades 1963 i Växjö som AB Teleunderhåll, och ägdes till 51% av svenska staten via Försvarets Fabriksverk (FFV) och till 49% av privat industri. Namnet ändrades 1969 till Telub AB, och 1977 blev företaget helstatligt.[1]

År 1981 figurerade företaget i Telubaffären.

Under perioden 1986-1990 skedde flera ändringar i företagsstrukturen och byten av dotterbolagsnamn på Telub- och FFV-företag. år 1991 uppgick Telub i Celsius Industrier AB.

Se även

Källor