Terms of trade

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Terms of trade (TOT) är en nationalekonomisk term inom internationell ekonomi. Begreppet utgör relativpriset mellan ett lands export och import, det vill säga priset för exporterade varor dividerat med priset för importerade varor. På detta sätt kan man räkna ut om det finns ett över- eller underskott i export respektive import.