Toastmasters

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Toastmasters International är en internationell organisation grundad 22 oktober 1924, vid YMCA i Santa Ana, Kalifornien, USA av Dr. Ralph C. Smedley. Toastmasters International blev inlemmat i Kaliforniens lagsystem den 19 december 1932.

Toastmasters International är en ideell pedagogisk organisation med talarklubbar i hela världen med mål att hjälpa sina medlemmar förbättra muntlig kommunikation, att tala inför publik och få ledaregenskaper. Genom tusentals medlemsklubbar erbjuder Toastmasters ett program för kommunikation och ledarskapsprojekt för att hjälpa män och kvinnor lära sig konsten att tala, lyssna och kreativ tankeförmåga.

Organisationen växte fram ur en enda klubb, Smedley Club Number 1, som skulle bli det första Toastmasters klubb. Under hela sin historia har Toastmasters tjänat över fyra miljoner människor, och i dag har organisationen 230 000 medlemmar i 92 länder genom sina över 11 500 medlemsklubbar.

Medlemskap[redigera | redigera wikitext]

Medlemskap i USA växte med 3 % 2007, medan växten är snabbare i många andra länder. Toastmasters' medlemmar tillhör lokala klubbar, som generellt har mellan sex och 40 medlemmar, med 20 medlemmar som en genomsnittlig storlek. De lokala klubbarna träffas regelbundet där medlemmarna kan öva i olika färdigheter användbara i offentliga tal, vilket bland annat betyder att tala extemporerat, lyssna och ge varandra feedback och utvärdering. Vissa klubbar träffas varje månad, vissa träffas två gånger per månad, och några sammanträder varje vecka.

Medlemskap är öppet för alla människor från 18 år och äldre som vill förbättra sin kommunikationskompetens. I vissa sällsynta fall, där tidigare kopplingar till Toastmasters finns, kan de under 18 år få delta, även om de inte får gå med officiellt förrän deras 18:e födelsedag. Alla tal- eller ledarskapsprojekt man utfört innan sin 18:e födelsedag godtas retroaktivt.

Toastmasters har en politik för icke-diskriminering (bland annat baserade på etnicitet, nationalitet och kön). Även om Toastmasters ursprungligen bildades som en organisation för enbart män, öppnades medlemskap för kvinnor i augusti 1973. Vissa klubbar (kallade "slutna klubbar" eller "in-house-klubbar") organiserade inom företag begränsar medlemskap anpassat det aktuella företagets organisation, detta är den enda begränsningen för medlemskap och är tillåtet enligt den internationella organisationen. För att organisera avancerade klubbar är det bra om medlemmarna avslutat ett visst antal talprojekt (till exempel 10) före dessa startas klubbar.

Gavel Clubs (Toastmasters-stödda grupper för tonåringar och andra grupper som kan vara berättigade till medlemskap i Toastmasters) kan inrättas på begäran på skolor och institutioner att ge dem Toastmasters erfarenhet. Toastmasters titlar såsom CC, CL, AC, etc., kommer att tilldelas medlemmar i en Gavel Club är i huvudsak densamma som för en Toastmasters klubb. Toastmasters har också ett Youth Leadership program med 8 talprojekt som införs i skolan där barn och ungdomar som önskar det kan lära konsten tala inför publik. Dessa Youth Leadership program är utförd av medlemmar i Toastmaster klubbar i på sitt lokalområde.

Utbildningsprogram[redigera | redigera wikitext]

Toastmasters utbildningsplan, utbildningsspår, och utmärkelser. En Toastmastersklubb antar en "teach-by-doing"-filosofi, där varje medlem lär sig i en takt som passar sitt utvecklingsbehov. Toastmastersprogrammet är uppdelat i två separata utbildningsspår, kommunikation och ledarskap, med medlemmar som tar på sig roller inom sin klubb, distrikt och Toastmasters organisationen.

Utbildning i kommunikation[redigera | redigera wikitext]

I hjärtat av Toastmasters utbildningsplan är kommunikations-utbildningsspåret, som anges i den grundläggande kommunikationshandboken och femton avancerade manualer. Kommunikationshandboken består av tio talprojekt, varje bygger på de andra i kunskaper och svårigheter. De avancerade manualerna har fem projekt vardera, och varje handbok fokuserar på en särskild aspekt av kommunikation (till exempel tekniska presentationer, berättarkonst eller mellanmänsklig kommunikation).

För varje projekt skall den medlemmen avge ett tal (eller anförande) framför klubben. Talarna förväntas hålla sina presentationer inom föreskriven tid. För de flesta talprojekt är gränsen fem till sju minuter. Avancerad kommunikationsprojekt är i allmänhet mellan tio och femton minuter, även om vissa kan vara så länge som en halvtimme. Efter att medlemmen har gett presentationen kommer en annan Toastmaster att utvärdera presentatören baserade på vissa kriterier för varje projekt.

Det utmärkande för Toastmasters är dessa kontinuerliga utvärderingar. Varje aktivitet i en klubb är utvärderade: Tal utvärderas både muntligt vid mötet och i medlemmens manual. I vissa klubbar, utvärderas även utvärderarna själva i slutet av mötet med en "Allmän utvärderare", också utfört av en klubbmedlem. Denna nästan omedelbara feedback ger medlemmen information, tips och återkoppling på hur han eller hon kan förbättra sin presentation inför nästa tal, och syftar till att ge en positiv upplevelse för talaren.

De muntliga utvärderingarna är avsett att också hjälpa utvärderaren förbättra sin kommunikation och kunskaper i ledarskap. Fördelarna med att lära sig att ge feedback inom Toastmasters är många: Genom feedback utvecklar en person många färdigheter, några av vilka omfattar effektivt lyssnande, hur man skall motivera, uppmuntra och stödja, entusiasmera andra medlemmar, utveckla och presentera en kort utvärdering utan förberedelser och naturligtvis sin egen kommunikationsförmåga.

Språket är en viktig del av effektiv utvärdering och så är också strukturen. Strukturen i en Toastmasterutvärdering som skulle kunna kallas "sandwitchtekniken", "PIP" (praise, improve, praise) (sv: beröm, förbättra, beröm-metoden) eller "CRC" (commend, recommend, commend) (sv: berömma, rekommendera, rekommenderar)-metoden.

Efter att ha fullgjort tio talprojekt, får medlemmen rätt till titeln Competent Communicator, och får lägga till i efterhand CC till sitt namn för Toastmasters ändamål.

Efter att uppnått sin CC-titel kan Toastmastermedlemmen sedan kan gå vidare till mer avancerade projekt. Det finns 15 avancerade manualer i Toastmasters program, vart och ett består av fem projekt. Dessa omfattar projekt för försäljningspresentationer, informativa tala, ledarskapstal, TV-tal, underhållande tal, kommunicera med medier, kommunikation och andra. Den avancerade Communicator utmärkelsen ges till medlemmar som kompletterar två manualer per nivå samt utför diverse andra uppgifter. Det finns tre nivåer av Advanced Communicator: Bronze, Silver och Gold, med respektive titlar som ACB, ACS och ACG.

Förutom de olika projekthandböckerna ger Toastmasters ett antal utbildningsprogram och seminariepaket där medlemmar kan närvara och medverka i. Better Speaker Series är en samling av utbildningsmoduler som undervisar vissa aspekter av att skapa och visa presentationer. Det finns också framgångsrika kommunikationsseminariumprogram, såsom Speechcraft programmet, som medlemmar kan presentera inom eller utanför klubben under ett antal möten.

Ledarskapsutbildning[redigera | redigera wikitext]

Toastmasters lär också ut ledaregenskaper. Detta motiveras delvis av det faktum att Toastmasters består helt av frivilliga (utom för en personal på ca 60 betalade personal vid världscentret i Kalifornien). Även styrelsen består av volontärer, som fortfarande innehar medlemskap i lokala klubbar, och inte betalas.

När en person ansluter sig till en Toastmasters klubb, får de även i medlemspaketet en ledarskaphandbok som innehåller tio ledarskapsprojekt. Medlemmarna kan komplettera detta med olika mötesroller, deltagande i och/eller organiserandet av klubbtävlingar, medlemskapskampanjer och PR-kampanjer. Denna handbok utföras i så lite som fem till sex månader, men de flesta ledamöter kommer att ta längre tid att slutföra sitt projekt. Efter att medlemmen är behörig, kan de kallas Competen Leader.

Medlemmar kan gå vidare mot Advanced Leader, som är given i två nivåer, Brons och Silver (med post-nominella ALB och ALS respektive). Bronsnivåns krav omfattar minst sex månader som klubbfunktionär, deltagande i att starta en ny klubb framgångsrikt samt deltagande i funktionärsutbildningen. Förutom ALB skal sökande uppnått sina behöriga CC-titel och bedrivs två utbildningsprogram från Toastmasters "den framgångsrika Club Series och/eller Leadership Excellence Series. För AL Silver är ytterligare krav att tjäna som ett distriktsfunktionär, delta i ett High Performance Leadership program, och vara en klubbsponsor, mentor eller coach.

Toastmasters har utvecklat en rad kursmaterial för utbildning av sina medlemmar och funktionärer i grundläggande ledaregenskaper. Många distrikt håller kurser för chefer, känd som Toastmasters Leadership Institute (TIL) (ursprungligen kallade Toastmasters universitet), två gånger per år för klubbfunktionärer och för alla andra medlemmar som önskar delta. Avdelningar inom distrikten uppmuntras också att anordna mindre utbildningar för klubbenfunktionärer, särskilt i större distrikt där det kan vara svårt för alla klubbens funktionärer att delta i ett TIL-möte. Toastmasters konferenser, också två gånger per år i varje distrikt ger andra möjligheter att lära sig ledaregenskaper.

Klubbmöterna ger också medlemmarna möjlighet att lära parlamentarism och mötesetikett som kan vara viktiga i näringslivet och politiska organisationer. Medan vissa aspekter av parlamentarism och etikett är närvarande under hela mötet, ger en företagsklubb mer djupgående erfarenheter.

Toastmasters erbjuder ett antal utbildningsmoduler utanför den ordinarie projektbaserade utbildningsplanen som undervisar medlemmar i ledarskapsförmåga. Dessa inkluderar Leadership Excellence serien som handlar om individuella ledaregenskaper, och den framgångsrika klubben serien som riktar sig till klubb kollektivt. Dessa program kan presenteras inom eller utanför klubben, till icke-medlemmar.

Distinguished Toastmaster[redigera | redigera wikitext]

Toastmasters utmärkelsen Distinguished Toastmaster (DTM) ges till medlemmar som har uppnått titlarna både Advanced Communication Gold och Advanced Leader Silver. Detta är Toastmasters "högsta pris. Några hängivna Toastmasters medlemmar har uppnått flera DTM beteckningar. Medlemmar som har förtjänat sin DTM-titel är vanligtvis hedrad och presenteras med en medalj i ett distrikt eller regional konferens efter sin prestation.

Klubbmöten och mötesroller[redigera | redigera wikitext]

Varje Toastmastersklubb sammanträder regelbundet, minst 12 gånger per år. Varje klubb svarar för ett program på en timme, ibland upp till två timmar. Varje möte har ett strukturerat format, där medlemmarna deltar i olika roller. Mötet leds av en Toastmaster (möteledare).

Det finns tre grundläggande moment eller delar i ett Toastmastersmöte: a) förberedda tal eller anföranden, b) Table Topics och c) utvärderingar. a) Två, tre eller ibland fyra Toastmasters kommer att ge en förberedd presentation eller anförande inför gruppen. Tal är oftast utformade för att uppfylla kraven i en av projektmanualerna. b) "Table Topics" är en övning där deltagarna talar "utanför manschetten", dvs. deltagaren svar på en fråga eller ämne som inte är känd i förväg. En Table Topics Master presenterar ämnet, uppmanar en person att presentera ämnet med tid 2 minuter att svara. c) Utvärderingsdelen ger återkoppling till alla medlemmar, inklusive talare. Denna del leds av en generell utvärderare, som uppmanar utvärderarna att ge en 2- till 3-minuters utvärdering av en tidigare presentation. Efter utvärderarna efterlyser en Generell utvärderare rapporter:

Det finns en Grammarian som konstaterar ordfel och misstag i grammatik, eller "repetition (till exempel" jag gjorde ... jag gjorde "). I I vissa klubbar kommer Grammarian också att påpeka positiv användning av språket, även nice turns av frasen, smarta formuleringar, och särskilt poetisk eller på annat sätt exceptionell användning av språket.

En Ah-Counter håller reda på hörbara pauser som "eh", "er", "oh", "bra" och "du vet". Dessa kallas också "embolalia", som är naturligt förekommande pauser eller fyllmedel i talflödet. I vissa klubbar kan rollen som Grammarian och Ah-counter kombineras.

Mötets Tidtagare (Timer) rapporter hur mycket tid varje talare eller deltagare/presentatör och utvärderaren använder. Sedan vill Generell utvärderaren ge en övergripande utvärdering av mötet och lämnar rekommendationer om olika sätt att förbättra framtida möten. Vissa klubbar har Tabell Topics utvärderare som utvärderar medlemmarnas presentationer, och för de klubbar som inte gör det vill en Generell utvärderare ofta fylla denna roll. Dessutom kan vissa avancerade klubbar ha en "round robin" utvärdering för talarna.

Det finns ibland andra roller i programmet, beroende på klubben. Till exempel kan det finnas en Invocator som ger en åkallan eller inspirerande öppnare, en Humor Master, Jokemaster eller Raconteur som berättar en rolig historia eller skämt, en Wordmaster eller Lexicologist som presenterar en "Dagens ord" för att hjälpa medlemmar öka sitt ordförråd (i avsikt att medlemmar använder ”Dagens ord” i sina presentationer), en Listener som ställer frågor efter presentationerna se till att alla alltid lyssnade, och/eller prisutdelare som presenterar priser vid mötets slut.

Vissa klubbar har också en pedagogisk presentation där en talare presenterar en pedagogisk aspekt av Toastmasters. I många klubbar som kan medlemmar rösta för bästa talare, bästa Table Topics talare och bästa utvärderare. Den bästa presentationen får oftast ett band, en pin, en pokal eller en trofé. Det kan också finnas en rösträknare, som räknar röster för bästa talare, utvärderare. Rösträknaren får också samla in skriftliga utvärderingar till de personer som gav instuderat tal. Tyska klubbar har infört Pub Master som är ansvarig för att boka bord och leda vägen till en restaurang eller pub för ett informellt möte efter Toastmaster session.

Programmet varierar från klubb till klubb och land till land. Många klubbar med mötet på kvällstid och andra klubbar som är begränsade av tid göra sina förberedda tal, följt av Table Topics, följt av utvärderingar. Detta är den standard program för klubbar i Sydafrika. Middagsklubbar i USA tenderar att göra Table Topics först, och därefter förberedda tal vid middagstid.

Konferenser och utbildning[redigera | redigera wikitext]

Förutom möten, erbjuder Toastmasters utbildningsmöjligheter genom evenemang som anordnas i distriktet, regional och på internationell nivå. Distrikten är ansvariga för anordnandet av minst fyra evenemang varje år: klubbfunktionärsutbildning i juni-augusti och december-februari, och två distriktskonferenser under våren och hösten. Varje region är värd för en årlig konferens, huvudsakligen med syfte att utbilda funktionärer för distriktet. Regionala konferenser äger ofta rum i juni. Vid de regionala konferenserna, ges ofta utmärkelser till klubbar och Distinguished Toastmaster medaljer ges.

Toastmasters själv är värd för en årlig konferens varje augusti, i en annan stad varje år. Den internationella konferensen bedriver verksamhet såsom val av de internationella funktionärerna, anordnar pedagogiska möten för Toastmasters medlemmar, och är även värd för sista omgångarna av Toastmasters "International Speech Contest. Den internationella konferensen är också när Toastmasters presenterar sin Golden Gavel tilldelning till en person "som har visat enastående förmåga, särskilt inom kommunikation och ledarskap." År 2008 var mottagare av priset är kanadensisk tv journalist och diplomat Pamela Wallin.

Ytterligare program[redigera | redigera wikitext]

Utanför klubbar och konferenser erbjuder Toastmasters ett antal program tillgängliga för icke-medlemmar. Dessa program drivs av Toastmasters medlemmar, ofta men inte alltid för kredit för Toastmasters utbildningsplan. Toastmasters uppmuntrar också sina medlemsföretag klubbar och distrikt att anordna presentationer och tal.

Varje presentation är en samling av sex moduler avsedda att presenteras som seminarier, underlättas genom en aktiv klubbmedlem. Toastmasters uppmuntrar presentation av dessa moduler inom klubben att förbättra medlemsförmågor, och från klubben för att främja Toastmasters.

Några Toastmasters främjar dess Speechcraft modul som ”första medlemskapverktyg för att bygga upp klubbarna”, som ger deltagarna erfarenhet att skriva och presentera tal med hjälp av samordnare och andra deltagare.

Slutligen ger Youth Leadership Program några av fördelarna med Toastmasters till tonåringar, främst genom att tillhandahålla utbildning i ledarskapsroller med vissa möjligheter för att tala inför publik.

Organisation och klubbar[redigera | redigera wikitext]

Det primära medlemskapsenhet i Toastmasters är den lokala klubben. Medlemmar kan tillhöra en eller flera klubbar, även om majoriteten av medlemmarna bara tillhör en enda klubb. Medlemskap i en klubb kan vara öppen eller stängd. Öppna klubbar är sådana där en person kan gå med, medan slutna klubbar begränsar medlemskapet i allmänhet till personer som arbetar i samma organisation, förening, kontorslokal etc. Vissa klubbar är avancerade, där medlemskap är oftast bara ges till nuvarande eller tidigare Toastmasters medlemmar som har tilldelats behöriga Communicator eller Leadership titlar.

Minimikraven för en klubb är att ha sex eller fler medlemmar, och minst tre funktionärer(klubbens ordförande, en viceordförande och sekreterare). För att en klubb som skall beviljas en stadga (och därför godkännas som en Toastmasters klubb) måste minst 20 personer ansöka om medlemskap; det är oftast kallad "charter klubb" när man diskuterar medlemskap. Den genomsnittliga klubben har cirka tjugo medlemmar, och sex av de sju officer positioner fyllas. Klubbfunktionärer är i rangordning:

President - talman Vicepresident för utbildning. Vicepresident för medlemskap. Vicepresident för public relations. Sekreterare. Kassör. Sergeant at Arms.

Beroende på klubbens stadgar väljs funktionärer antingen årligen eller halvårsvis, men valen äger rum i maj (och i halvårsvis klubbar, även i november). Funktionärerna börjar sitt arbete den 1 juli och i halvårsvis klubbar, den 1 januari. Medlemmar kan tjäna flera funktionärsuppdrag på varje klubb, den enda begränsningen för detta är att klubbarnas presidenter ej får tjänstgöra mer än 12 månader.

Distrikt[redigera | redigera wikitext]

Ovanför klubben är Toastmasters distrikt. Det primära syftet med ett distrikt är att stödja klubbarna, vanligen genom att tillhandahålla utbildningsmöjligheter för medlemmar och främja Toastmasters till större organisationer utanför räckhåll för de enskilda klubbarna. Distrikten är geografiskt bundna, och brukar delas då antalet klubbar inom det växer över ett visst antal. Inte alla klubbar är tilldelade distrikt, men provisoriska distrikt och regionala råd finns för att klubbar utanför distrikten kan erbjudas en liknande nivå av stöd.

Distrikt organisera sig själva områden (grupper om fyra till sju klubbar) och större distrikt organiserar sitt konstituerande områden i divisionerna. Varje område och sektion har en ansvarig funktionär, och oftast också en utbildnings- och marknadsföringsambassadör som stödjer guvernören i att främja Toastmasters utbildningsplan samt medlemskap både inom och utanför klubbar under sin behörighet.

De styrande i distriktet är sammansatt av olika distriktstjänstemän, inklusive område- och divisionsguvernörer, presidenten och senior vicepresident (vanligen VP utbildning) i varje klubb i distriktet. Ytterligare distriktsfunktionärer är:

District Governor. Lt guvernör utbildning och träning Lt chef för marknadsföring Funktionär för Public Relations District sekreterare District kassör

Endast de tre högsta distriktet funktionärer, liksom divisionsguvernörer är valda. Andra funktionärpositioner inom ett distrikt maj utses av District guvernör, även om de kan väljas om så önskas.

Internationellt[redigera | redigera wikitext]

Över distriktet, sköter en styrelse den övergripande verksamheten inom organisationen. Styrelsen består av flera funktionärer, liksom internationella styrelseledamöter valda från olika regioner (samlingar av geografiskt nära distrikt). Styrelsen assisteras i den dagliga verksamheten i högkvarteret via personal, som letts av verkställande direktören. Utöver de arton internationella direktörer (två från varje region och två till distrikten utanför regioner) har styrelsen följande tjänstemän:

Internationella President. Senior Vice President. Andre vice ordförande. Tredje vice talman. Immediate Past International President. (En officiell ställning som innehas av det tidigare internationella ordförande.) Sekreterare-kassör. Verkställande direktören.

Internationella Presidenter rangordnas mellan förra Internationella ordförande och sekreterare och kassör. Dessutom måste alla nuvarande distriktet cheferna anses vara medlemmar i styrelsen

Tävlingar[redigera | redigera wikitext]

Toastmasters klubbar har fyra stora tävlingar per år. Internationella tal och utvärderingstävlingar äger rum i klubbar och distrikt under första halvåret, och det humoristiska tal och Table Topics tävlingar i den andra. Enskilda klubbar får köra sina egna tävlingar såsom "Tall Tales" eller "Rookies" tävlingar.

Tävlingar tillåter medlemmar att utöva sina kommunikativa färdigheter under krävande förhållanden, inför de ansträngningar som görs av kvalificerade medlemmar i andra klubbar och bidra med underhållning under affärsmöten eller middagsmöten. Vinnaren av de fyra största klubbtävlingarna går vidare till nästa nivå – en områdetävling, vinnaren av områdestävlingen går vidare till divisiontävlingen, vinnaren av divisionstävlingen går vidare till distriktstävlingen. De flesta tävlingar stannar vid distriktsnivån, det enda undantaget är den internationella taltävlingen, som fortsätter på regionsnivå och sedan internationell nivå.

Tävlande vars tal är under eller över mer än trettio sekunder diskvalificeras, men i händelse av ett tekniskt problem med timingen utrustning eller ljussättningen kan de tävlande få ytterligare trettio sekunder innan de diskvalificerade [6].

Varje tävling har sina egna regler för innehåll och utvärdering. I den internationella taltävlingen väljer de tävlande ämne och typ av tal, och bedöms i den övergripande presentationen med hjälp av ett poängsystem för olika kategorier av färdigheter. I ett humoristisk tal är bedömningen en annan uppsättning kategorier, som innefattar hur bra humor användes. En Tall Tales tävling, bygger på förmågan att tala och använda av överdrift av humor effektivt. I en utvärderinstävling, en modell talare (som ibland kallas testtalare eller måltalare) ger ett tal och sedan alla de tävlande utvärdera samma tal. I Table Topics tävlingen, leds talaren in i lokalen en i taget och presenteras med en fråga som de inte tidigare fått information om och bedöms på hur bra de svarar; varje tävlande får samma fråga.

Domare utvärderar tävlande med ett klassificeringssystem för en rad olika kriterier som bygger på taltypen. Dessa värderingar sammanfattas i en enda värdering. Poängen används för att definiera en rangordning av de topp-tre kandidater. Varje tävling har en särskild domare, som rangordnar alla kandidater; denna rangordningslista används för att bryta alla band i tävlingen.

International taltävling[redigera | redigera wikitext]

Internationella taltävlingen är en årlig Toastmasterstävling för alla nivå i organisationen. Medlemmar på klubbnivå tävlar vidare genom högre nivån tills de når slutspel vid Toastmasters årliga konferens. Vinnarna i denna tävling belönas med titeln "World Champion Speaker." Det är medtävlare från Toastmasters klubbar från hela världen som deltar på denna tävling.

Deltagare i Internationella taltävlingar är skyldiga att ha genomgått minst sex talprojekt mot sin Communicator titel, och måste skapa helt egna inlägg på de regionala och internationella tävlingarna. Originaliteten i ett inlägg kontrolleras av tävlingens huvuddomare, och talare som plagierar eller på annat sätt använder citat i en taltävling skall diskvalificeras.

Vinnaren av 2007 World Champion of Public Speaking var Vikas Jhingran, en indisk doktorand vid MIT.

The 2008 World Champion of Public Speaking blev LaShunda Rundles i Dallas, Texas. LaShunda har en examen från University of North Texas och använder sin sångbakgrund, tillsammans med hennes pågående kamp med Lupus (en kronisk reumatisk sjukdom), och hennes son, som motivation för hennes liv och anföranden. Hon är den första kvinnan på 22 år att vinna den här tävlingen och även första afro-amerikanska som vinner under dess 70-åriga historia.

Externa länkar[redigera | redigera wikitext]