Träkyrkor i södra Lillpolen

Från Wikipedia

Träkyrkor i södra Lillpolen är ett av Polens världsarv. Det består av 6 kyrkor:

Kyrkorna sattes upp på Unescos världsarvslista den 10 december 2003. Motiveringen var:

  • Kriterium iii: "Träkyrkorna i Lillpolen står som en viktig vittnesbörd för medeltida byggnadstraditioner, såsom dessa relaterade till den liturgiska och religiösa funktionen av den Romerskkatolska kyrkan i en relativt stängd region i Centraleuropa.
  • Kriterium iv: "Kyrkorna är de bästa representativa exemplen på ännu existerande Gotiska kyrkor byggda i en horisontell timmerteknik, särskilt imponerande i sin artistiska och tekniska utformning och finansierad av adliga familjer och härskare som symboler för en social och politisk prestige."