Tröghet (olika betydelser)

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök
För tröghet som ett begrepp inom mekanik och teoretisk fysik, se Tröghet.

Tröghet betecknar allmänt ett föremåls eller ett tillstånds ovilja mot förändring eller motstånd inför yttre påverkan. Jämfört med inertia som på andra språk används även inom musik och fiction, finns på svenska bara fyra referensområden:

Fysik

  • Tröghet som en massiv kropps tendens att förbli i vila eller rörelse om den inte påverkas av någon yttre kraft.
  • Tröghetsmoment
  • Tröghetsnavigering
  • Tröghet inom reglertekniken avser en egenskap hos dynamiska system. Denna tröghet orsakar fördröjning, därför att systemet inte omedelbart reagerar på ändringar i en insignal. Orsaken ligger i energiupplagring eller transportfördröjning
  • Tröghet på grund av energiupplagring uppstår exempelvis i en elektrisk RC-krets.
  • Tröghet på grund av transportfördröjning uppstår exempelvis ofta vid reglering av vattentemperaturen i en dusch. Då man vrider på termostaten, tar det någon sekund innan duschvattnets temperatur ändras.
  • Termisk tröghet, är en vanlig term bland ingenjörer som modellerar värmetransport och då refererar till volymetrisk värmekapacitet.

Vetenskapsteori

Ekonomi

  • Tendensen hos en ekonomi att fortsätta röra sig på inslaget spår ända tills en tillräcklig “kraft” verkar för en förändring av riktningen.
  • Betecknar en möjlig orsak till diseconomy of scale, eskalerande olönsamhet.

Psykologi

  • Social tröghet beskriver en persons motstånd inför förändringar inom sociologi.