Tredjepartslogistik

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök

Tredjepartslogistik, förkortat 3PL (engelsk förkortning av third-party logistics) eller TPL, innebär att en tredje part, utöver säljare och kund, övertar vissa eller alla logistiska funktioner, till exempel att ett företag låter ett annat företag sköta leveransen av varorna, så kallad outsourcing av verksamheten. Vanliga tjänster som kan utföras inom tredjepartslogistik förutom transporter är exempelvis lagerhantering. Att lägga ut sin lagerhållning eller leveransfunktion och liknande logistiktjänster på entreprenad till en extern part kan vara ett sätt för företag att spara pengar och fokusera på kärnverksamheten.

Användandet av 3PL har sedan mitten av 1990-talet vuxit kraftigt och i dag har branschen utvecklats till en viktig del inom logistikområdet. Ett tydligt tecken på branschens tillväxt är att det har växt upp specialister inom olika delar av 3PL och stödfunktioner för branschen. Skillnaden mellan att använda sig av 3PL och att köpa enklare logistiktjänster är att det mellan en 3PL-leverantör och en varuägare finns ett kontraktsbundet samarbete som omfattar mer än en tjänst och som dessutom ofta sträcker sig över en längre tidsperiod. Vanlig kontraktstid är tre år men samarbeten tenderar till att vara betydligt längre.