Utvecklingsland

Från Wikipedia
(Omdirigerad från U-världen)
Hoppa till: navigering, sök
Olika grader av utveckling enligt
Human development index (HDI).
  0,800-1,000
  0,500-0,799
  0,300-0,499
  Ej tillgängligt (2007)

Utvecklingsland (U-land eller fattigt land) är vanligen definierat som ett land med låg BNP per capita. Motsatsen är industriland. Ett U-land har även dåligt utbyggd industri och hög befolkningstillväxt.

Ordet U-land är en förkortning med två möjliga utläsningar: Den ursprungliga betydelsen var "underutvecklat land", men numera brukar termen "utvecklingsland" användas istället, för att understryka att det handlar om länder med utvecklingspotential.

Ibland används begreppen Nord och Syd som ett alternativ till industriland och utvecklingsland. Anledningen är att de fattigare länderna till största delen ligger i tropikerna eller på södra halvklotet, medan de flesta industriländer historiskt sett funnits i den norra tempererade zonen. Två stora undantag är Australien och Nya Zeeland som ligger på södra delen av halvklotet men som är två högt utvecklade industriländer.

Kännetecken för utvecklingsländer är ett lågt BNP, överbefolkning, råvaruexport, en outvecklad industri och att en stor del av ekonomin baseras på jordbruk, jakt och fiske.

Benämningen utvecklingsland har kritiserats då den placerar ett stort antal länder med helt olika förutsättningar i samma kategori. Detta kan tolkas som att länderna fungerar likadant, vilket dock inte alls är fallet.

Exempel på utvecklingsländer är Tanzania, Mali, Liberia, Bolivia och Nigeria.

Se även[redigera | redigera wikitext]