Lista över länder efter BNP

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök
Länders nominella BNP 2011 enligt CIA World Factbook.[1]

SVERIGEDEMOKRATERNAS RÖTTER

Sverigedemokraterna (SD) bildades i Stockholm den 6 februari 1988 av personer, som främst kom från Framstegspartiet och Sverigepartiet. Nedan följer en redogörelse för hur Sverigedemokraterna kom till. Det är en förvirrande bild, där partier sprängs eller upplöses för att återuppstå under nya namn och delvis nya politiska idéer. Mitt i denna miljö av ”hela havet stormar”, fanns det en viss kontinuitet, genom att det var ett begränsat antal ledande personer, som bytte stolar med varandra.

Här nedan skall skildras var SD:s rötter skall sökas och även påvisas de villospår, som media och vissa politiker söker lägga ut. Sannolikt därför att de själva tror på de förenklade förklaringarna. SD:s historia är nämligen lite komplicerad.

SD FALSKA RÖTTER – NRP, BSS, VAM Statsminister Stefan Löfvén påstår med åberopande av historiestuderanden Henrik Arnstad att SD har sina rötter i Nordiska Rikspartiet (NRP), Bevara Sverige Svenskt (BSS) och Vitt Ariskt Motstånd (VAM).

Nordiska Rikspartiet kan lämnas därhän. NRP har aldrig haft någon koppling till SD annat än att enskilda personer kan ha lämnat NRP för SD. Partiet erhöll 2002 i riksdagsvalet 17 röster i hela landet. Det var det sista valet NRP deltog i. NRP upplöstes 2009.

Bevara Sverige Svenskt bildades 1982 med Leif Ericsson (Zeilon) som interimsordförande. Ordförande blev 1983 Sven Davidsson, som satt kvar till organisationens upplösning, varvid medlemmar anslöt sig till nybildade Sverigepartiet. BSS var egentligen inget politiskt parti, utan närmast en slogan och en propagandacentral, som sysslade med att sätta upp klistermärken med politiska budskap. BSS upplöstes 1986, det vill säga två år före bildandet av SD.

Vitt Ariskt Motstånd har inte något med SD att göra. VAM bildades 1990 av Christopher Ragne och Klas Lund. VAM bedrev verksamhet 1991-1993. Notera att VAM inte existerade då SD bildades.

SD VERKLIGA RÖTTER – FRAMSTEGSPARTIET OCH SVERIGEPARTIET 1964 bildades Medborgerlig Samling (MbS) som ett försök att ena Högerpartiet (nu Moderaterna), Folkpartiet och Centerpartiet till en ”allians” i Skåne. MbS fick tre riksdagsledamöter: Bertil Rubin (C), Sten Sjöholm (Fp) och Carl Göran Regnell (H).

1965 namnändrades MbS till Samling för Framsteg, som 1968 blev Framstegspartiet (FRP) med Bertil Rubin (ex- C) som partiledare.

Framstegspartiet splittrades 1985 varvid stockholmsavdelningen ur FRP under ledning av Stefan Herrmann bildade 16 november 1986 Sverigepartiet (SvP). Resterande delar av FRP samlades under Tony Wiklander (ex-S) i Åstorp och uppgick omsider 2001 i SD.

Sverigepartiet leddes av Stefan Herrman med Sven Davidsson som vice ordförande. Partiet hade endast ett större möte, nämligen 6 juni 1987 i Medborgarhuset i Stockholm. Vid ett stormigt möte uteslöts bl a Stefan Herrman den 27 oktober 1987, varvid partiet började förfalla.

Sverigepartiet upplöstes 1988 varvid flera medlemmar övergick till nybildade Sverigedemokraterna (SD).

SVERIGEDEMOKRATERNAS FÖRSTA TID Syftet med SD var att lämna aktivismen och istället agera demokratiskt och parlamentariskt. Den första tiden hade SD identitetsproblem med en spricka mellan de parlamentariska och aktivistiska falangerna. Bidragande var att den förste partiordföranden hade aktivistisk bakgrund.

Kvantitet gick före kvalitet och även icke-partimedlemmar tilläts delta i möten och demonstrationer. Dessa möten och demonstrationer drog till sig s k skinnskallar, klädda i bomberjackor och högskaftade läderkängor. Det förekom att enskilda personer samtidigt var medlemmar i flera organisationer.

De första åren hade SD två talespersoner. 1. Leif Ericsson (Zeilon) 1988-89. Han hade ett förflutet i BSS och Sverigepartiet. Som andre talesperson fungerade Jonny Berg. Leif Ericsson lämnade SD och bildade 1994 Hembygdspartiet, som 1995 bytte namn till Konservativa Partiet och upplöstes 1999.

2. Anders Klarström 1989-95. Han var en politisk sökare, som deltagit i aktiviteter med Europeiska Arbetarpartiet (EAP), Nordiska Rikspartiet (NRP) och Moderaterna. Han gick med i SD 1988. Som andre talesperson fungerade 1989-1990 Ola Sundberg och 1990-1992 Madeleine Larsson. Från 1992 till 1995 var Anders Klarström ensam partiledare. 1996 tog Klarström avstånd från sina tidigare politiska aktiviteter. Enligt uppgift skall Klarström därefter ha blivit socialdemokrat.

SD UNDER NY REGIM 3. Mikael Jansson (ex-Centerpartiet) var partiledare 1995-2005. Han införde omgående förbud mot bomberjackor och kängor m m samt disciplinerade SD.

Detta ledde till att yngre aktivister och äldre ”traditionalister” lämnade SD, som de tyckte hade blivit för ”mesigt”. Rikspolisstyrelsen konstaterade redan 1996 att SD var demokratiskt och parlamentariskt. Se Rikspolisstyrelsens handbok 1997 ”Nazist, rasist eller bara patriot” av Anna-Lena Lodenius och Per Wikström. ISBN 9789187203510.

De kända politikerna Sten Andersson (riksdagsledamot ex-M) i Malmö och Sven-Olle Olsson (kommunalråd ex-C och Sjöbopartiet) i Sjöbo anslöt sig nu till SD och påverkade starkt partiets organisation och politik. Redan 1996 hade SD alltså lämnat aktivismen och istället fördjupat arbetet med att vara ett parlamentariskt och demokratiskt parti, på nationalistisk grund. Ledare och medlemmar från partiets första tid 1988-1995 hade lämnat SD och bildat nya organisationer.

SD SPRICKER – NATIONALDEMOKRATERNA BILDAS 2001 bröt sig personer, som ogillade SD:s parlamentariska politik ur partiet och bildade Nationaldemokraterna (ND). ND leddes 2001-2004 av Anders Steen, 2004-2005 av Thomas Johansson, 2005-2006 av Nils Eric Hennix och 2006-2014 av Marc Abrahamsson. ND upplöstes 2014.

SD REFORMERAS YTTERLIGARE 4. Jimmie Åkesson (fd Moderat Skolungdom) valdes 2005 till partiledare. Han fortsatte med Janssons reformarbete. Jimmie införde den s k nolltoleransen. 2010 valdes SD in i riksdagen och erhöll 20 mandat. Av partiets riksdagsledamöter 2010-14 hade de flesta en bakgrund i M och därnäst kommer S. Endast en ledamot saknade bakgrund i ett annat riksdagsparti.

Av riksdagsgruppens 20 ledamöter 2010-2014 var en invandrare (Hagwall), två andra generationens invandrare (Ekeroth, Jomshof), två gifta med invandrare (Bojerud, Skalin) och två med utlandsadopterade barn (Bojerud, Wiklander).

NÅGRA AV SVERIGEDEMOKRATERNAS BITTRASTE FIENDER Det finns flera grupper, som anser att SD är förrädare, som slagit in på den parlamentariska vägen. Den kanske mest kända är Svenskarnas Parti (SvP) som bildades 1994 av folk från VAM och tog namnet Nationalsocialistisk Front (NSF). NSF upplöstes 2008 och återuppstod som Folkfronten, som 2009 sprängdes i två delar, Svenskarnas Parti (SvP) och Nordiska Nationalsocialister (NNS). SvP är det mer aktiva och leds av Stefan Jacobsson i Sjöbo.

Svenska Motståndsrörelsen (SMR) bildades 1997 av Klas Lund (ex-VAM). Rörelsen är aktivistisk och främst verksam i Dalarna. Genom att skriva till namn på en SD-valsedel erhöll SMR ett kommunalt mandat. SMR avser bilda en politisk gren.

Vit maktrörelsen. Enligt Säkerhetspolisen utgörs Vit maktrörelsen av fyra små konkurrerande organisationer med ett 20-tal undergrupperingar. Svenskarnas Parti (SvP), Svenska Motståndsrörelsen (SMR), Nordiska Förbundet och Fria Nationalister. Endast SvP är ett politiskt parti och erhöll i riksdagsvalet 2014 det helt försumbara röstetalet 0,07%.

NULÄGET De personer, som 1988 var aktiva i SD, har av olika skäl lämnat partiet. SD av idag är något helt annat än för 25 år sedan. Vill man nödvändigtvis söka SD:s rötter, hamnar man i Medborgerlig Samling (MbS) och Centerpartiet, Folkpartiet och Högerpartiet (Moderaterna) 1964 som 1968 blev Framstegspartiet samt Sverigepartiet, som 1986 bildades av utbrytare från Framstegspartiet.

SD har efter riksdagsvalet 2014 ökat till 49 riksdagsledamöter. Det här är en lista över världens länder efter nominell bruttonationalprodukt (BNP) i miljoner amerikanska dollar. Värdena baseras på det sammanlagda av de varor och tjänster för slutlig användning som har producerats i ett land för marknaden och för den offentliga sektorn under en period, vanligen ett år. BNP uppskattningar som presenteras här är beräknade utifrån marknadens eller landets officiella växelkurs.

Flertalet ekonomier som inte anses vara länder (Global BNP, Europeiska unionen och ett antal territorier) inkluderas eftersom de finns med i källorna. Dessa ekonomier rankas inte, men är listade.

Siffrorna som presenteras här tar inte hänsyn till skillnader i levnadskostnader, och kan därför variera stort från år till år beroende på rörligheten i växelkursen i landets valuta. Denna rörlighet kan medföra att landets ranking ändras från år till år, även om det inte skett någon större skillnad i levnadsstandarden. Därför ska dessa siffror användas med försiktighet.

Jämförelser av länders välstånd baseras vanligtvis även på köpkraftjusterad BNP (PPP), som utjämnar skillnader i levnadskostnader mellan länder. Köpkraftjusteringen tar till stor del bort problemet med växelkursförändringar. Men har också sina nackdelar; den tar inte upp det ekonomiska värdet av internationell handel, och kräver mer estimering än BNP per capita. I det stora hela är köpkraftjusterad BNP mindre utspridd än nominell BNP per capita siffror.

Listor[redigera | redigera wikitext]

Internationella valutafonden 2011[2] Världsbanken 2009[3] CIA World Factbook 2009[4]
Rankning Land BNP (miljoner USD)
Global BNP 69 659 626[5]
 Europeiska unionen 17 577 691
1  USA 15 094 025
2  Kina 7 298 147
3  Japan 5 869 471
4  Tyskland 3 577 031
5  Frankrike 2 776 324
6  Brasilien 2 492 908
7  Storbritannien 2 417 570
8  Italien 2 198 730
9  Ryssland 1 850 401
10  Kanada 1 736 869
11  Indien 1 676 143
12  Spanien 1 493 513
13  Australien 1 488 221
14  Mexiko 1 154 784
15  Sydkorea 1 116 247
16  Indonesien 845 680
17  Nederländerna 840 433
18  Turkiet 778 089
19  Schweiz 636 059
20  Saudiarabien 577 595
21  Sverige 538 237
22  Polen 513 821
23  Belgien 513 396
24  Norge 483 650
25  Iran 482 445
26  Taiwan 466 832
27  Argentina 447 644
28  Österrike 419 243
29  Sydafrika 408 074
30  Förenade Arabemiraten 360 136
31  Thailand 345 649
32  Danmark 333 238
33  Colombia 328 422
34  Venezuela 315 841
35  Grekland 303 065
36  Malaysia 278 680
37  Finland 266 553
38  Singapore 259 849
39  Chile 248 411
 Hongkong 243 302
40  Israel 242 897
41  Nigeria 238 920
42  Portugal 238 880
43  Egypten 235 719
44  Irland 217 669
45  Tjeckien 215 265
46  Filippinerna 213 129
47  Pakistan 210 566
48  Algeriet 190 709
49  Rumänien 189 776
50  Kazakstan 178 312
51  Kuwait 176 667
52  Qatar 173 847
53  Peru 173 502
54  Ukraina 164 960
55  Nya Zeeland 161 851
56  Ungern 140 303
57  Vietnam 122 722
58  Irak 115 388
59  Bangladesh 113 032
60  Angola 100 948
61  Marocko 99 241
62  Slovakien 96 089
63  Oman 71 888
64  Ecuador 66 381
65  Sudan 64 750
66  Kroatien 63 842
67  Azerbajdzjan 62 321
68  Sri Lanka 59 095
69  Luxemburg 58 412
70  Dominikanska republiken 56 700
71  Vitryssland 55 483
72  Bulgarien 53 514
73  Burma 51 925
74  Slovenien 49 588
75  Guatemala 46 897
76  Uruguay 46 872
77  Tunisien 46 360
78  Uzbekistan 45 353
79  Serbien 45 064
80  Litauen 42 718
81  Costa Rica 40 947
82  Libanon 39 039
83  Ghana 37 158
84  Libyen 36 874
85  Kenya 34 796
86  Jemen 33 675
87  Etiopien 31 256
88  Panama 30 569
89  Jordanien 29 233
90  Lettland 28 252
91  Bahrain 26 108
92  Kamerun 25 759
93  Turkmenistan 25 742
94  Cypern 24 949
95  Bolivia 24 604
96  Elfenbenskusten 24 096
97  Tanzania 23 333
98  El Salvador 22 761
99  Trinidad och Tobago 22 707
100  Estland 22 225
101  Paraguay 21 236
102  Ekvatorialguinea 19 805
103  Zambia 19 206
104  Nepal 18 850
105  Afghanistan 18 181
106  Bosnien och Hercegovina 17 965
107  Botswana 17 570
108  Honduras 17 381
109  Uganda 16 819
110  Gabon 16 176
111  DR Kongo 15 668
112  Brunei 15 533
113  Jamaica 14 807
114  Kongo 14 769
115  Senegal 14 461
116  Georgien 14 347
117  Island 14 048
118  Kambodja 12 861
119  Albanien 12 847
120  Moçambique 12 827
121  Papua Nya Guinea 12 655
122  Namibia 12 461
123  Mauritius 11 313
124  Mali 10 600
125  Makedonien 10 327
126  Armenien 10 106
127  Madagaskar 10 025
128  Burkina Faso 9 981
129  Tchad 9 344
130  Zimbabwe 9 323
131  Malta 8 896
132  Mongoliet 8 506
133  Bahamas 8 074
134  Laos 7 891
135  Haiti 7 388
136  Benin 7 306
137  Nicaragua 7 297
138  Moldavien 7 003
139  Tadzjikistan 6 523
140  Kosovo 6 452
141  Rwanda 6 179
142  Niger 6 022
143  Kirgizistan 5 920
144  Malawi 5 673
145  Guinea 5 212
146  Montenegro 4 536
147  Barbados 4 478
148  Timor-Leste 4 315
149  Mauretanien 4 200
150  Swaziland 3 947
151  Surinam 3 790
152  Togo 3 611
153  Fiji 3 546
154  Eritrea 2 609
155  Guyana 2 480
156  Lesotho 2 453
157  Burundi 2 356
158  Sierra Leone 2 196
159  Centralafrikanska republiken 2 165
160  Maldiverna 1 944
161  Kap Verde 1 903
162  Bhutan 1 488
163  Belize 1 474
164  Djibouti 1 239
165  Saint Lucia 1 239
166  Antigua och Barbuda 1 187
167  Liberia 1 154
168  Seychellerna 1 014
169  Gambia 977
170  Guinea-Bissau 969
171  Salomonöarna 840
172  Grenada 822
173  Vanuatu 743
174  Saint Kitts och Nevis 715
175  Saint Vincent och Grenadinerna 695
176  Samoa 630
177  Komorerna 614
178  Dominica 489
179  Tonga 439
180  São Tomé och Príncipe 248
181  Kiribati 167
182  Tuvalu 35
Rankning Land BNP (miljoner USD)
Global BNP 58 133 309
1  USA 14 256 300
Euroområdet 12 455 979
2  Japan 5 067 526
3  Kina 4 984 731
4  Tyskland 3 346 702
5  Frankrike 2 649 390
6  Storbritannien 2 174 530
7  Italien 2 112 780
8  Brasilien 1 571 979
9  Spanien 1 460 250
10  Kanada 1 336 067
11  Indien 1 310 171
12  Ryssland 1 230 726
13  Australien 924 843
14  Mexiko 874 902
15  Sydkorea 832 512
16  Nederländerna 792 128
17  Turkiet 617 099
18  Indonesien 540 277
19  Schweiz 500 260
20  Belgien 468 522
21  Polen 430 079
22  Sverige 406 072
23  Österrike 384 908
24  Norge 381 766
25  Saudiarabien 369 179
26  Iran 331 015
27  Grekland 329 924
28  Venezuela 326 498
29  Danmark 309 596
30  Argentina 308 741
31  Sydafrika 285 983
32  Thailand 263 856
33  Förenade Arabemiraten 261 348
34  Finland 237 512
35  Colombia 230 844
36  Portugal 227 676
37  Irland 227 193
 Hongkong 215 355
38  Israel 194 790
39  Malaysia 191 601
40  Tjeckien 190 274
41  Egypten 188 334
42  Singapore 182 232
43  Nigeria 168 994
44  Pakistan 166 545
45  Chile 163 670
46  Rumänien 161 110
47  Filippinerna 160 476
48  Kuwait 148 024
49  Algeriet 140 577
50  Ungern 128 964
51  Peru 126 734
52  Nya Zeeland 125 160
53  Ukraina 113 545
54  Kazakstan 109 115
55  Vietnam 91 854
56  Marocko 90 859
57  Bangladesh 89 378
58  Slovakien 87 642
59  Qatar 71 041
60  Angola 69 067
61  Irak 65 837
62  Kroatien 63 034
63  Libyen 62 360
64  Oman 60 299
65  Ecuador 57 249
66  Sudan 54 677
67  Luxemburg 52 449
68  Syrien 52 177
69  Vitryssland 48 984
70  Slovenien 48 477
71  Bulgarien 47 100
72  Dominikanska republiken 46 598
73  Azerbajdzjan 43 019
74  Serbien 42 594
75  Sri Lanka 41 979
76  Tunisien 39 561
77  Litauen 37 206
78  Guatemala 36 788
79  Uruguay 36 093
80  Libanon 34 450
81  Uzbekistan 32 817
82  Kenya 30 200
83  Costa Rica 29 225
84  Etiopien 28 537
85  Jemen 26 365
86  Lettland 26 195
87  Cypern 24 910
88  Panama 24 711
89  Elfenbenskusten 23 042
90  Jordanien 22 788
91  El Salvador 22 174
92  Bahrain 21 903
93  Kamerun 21 837
94  Tanzania 21 623
95  Trinidad och Tobago 21 097
96  Turkmenistan 19 947
97  Estland 19 084
 Macao 18 599
98  Bolivia 17 340
99  Bosnien och Hercegovina 17 122
100  Uganda 15 736
101  Ghana 15 619
102  Paraguay 15 015
103  Jamaica 14 681
104  Honduras 14 632
105  Senegal 13 059
106  Zambia 12 748
107  Nepal 12 531
108  Island 12 133
109  Albanien 11 834
110  Botswana 11 630
Kanalöarna 11 515
111  Gabon 11 602
112  DR Kongo 10 779
113  Georgien 10 737
114  Afghanistan 10 624
115  Ekvatorialguinea 10 413
116  Kambodja 10 028
117  Moçambique 9 790
118  Namibia 9 419
119  Makedonien 9 221
120  Madagaskar 9 052
121  Mali 8 996
122  Armenien 8 714
123  Kongo 8 695
124  Mauritius 8 599
125  Burkina Faso 8 141
126  Papua Nya Guinea 7 893
127  Malta 7 449
128  Bahamas 7 234
129  Monaco 6 919
130  Haiti 6 693
131  Tchad 6 680
132  Benin 6 656
133  Nicaragua 6 297
 Bermuda 6 093
134  Laos 5 939
135  Moldavien 5 405
136  Niger 5 384
137  Kosovo 5 352
138  Rwanda 5 064
139  Liechtenstein 5 028
140  Tadzjikistan 4 978
141  Malawi 4 975
142  Kirgizistan 4 578
143  Mongoliet 4 202
144  Guinea 4 103
145  Montenegro 4 086
 Isle of Man 4 076
146  Andorra 3 712
147  Barbados 3 682
148  Fiji 3 034
149  Surinam 3 033
150  Mauretanien 3 031
151  Swaziland 2 936
152  Togo 2 855
 Färöarna 2 198
153  Centralafrikanska republiken 2 006
154  Sierra Leone 1 942
155  San Marino 1 900
 Grönland 1 740
156  Eritrea 1 654
157  Lesotho 1 602
158  Kap Verde 1 549
159  Belize 1 359
160  Maldiverna 1 356
161  Burundi 1 325
162  Bhutan 1 277
163  Guyana 1 159
164  Antigua och Barbuda 1 132
165  Djibouti 1 049
166  Saint Lucia 946
167  Liberia 876
168  Guinea-Bissau 837
169  Seychellerna 764
170  Gambia 733
171  Salomonöarna 658
172  Vanuatu 653
173  Grenada 627
174  Saint Vincent och Grenadinerna 583
175  Timor-Leste 558
176  Komorerna 549
177  Saint Kitts och Nevis 545
178  Samoa 496
179  Dominica 378
180  Tonga 311
181  Mikronesiens federerade stater 257
182  São Tomé och Príncipe 193
183  Palau 191
184  Marshallöarna 153
185  Kiribati 130
Rankning Land BNP (miljoner USD)
Global BNP 58 150 000
 Europeiska unionen 16 240 000
1  USA 14 260 000
2  Japan 5 068 000
3  Kina 4 909 000
4  Tyskland 3 353 000
5  Frankrike 2 676 000
6  Storbritannien 2 184 000
7  Italien 2 118 000
8  Brasilien 1 574 000
9  Spanien 1 464 000
10  Kanada 1 336 000
11  Ryssland 1 255 000
12  Indien 1 236 000
13  Mexiko 1 017 000
14  Australien 997 200
15  Sydkorea 832 500
16  Nederländerna 794 800
17  Turkiet 615 300
18  Indonesien 539 400
19  Schweiz 494 600
20  Belgien 470 400
21  Polen 430 200
22  Sverige 405 400
23  Norge 383 000
24  Österrike 381 900
25  Taiwan (Republiken Kina) 379 000
26  Saudiarabien 369 700
27  Venezuela 337 300
28  Grekland 330 800
29  Iran 330 500
30  Argentina 310 100
31  Danmark 309 300
32  Sydafrika 287 200
33  Thailand 263 900
34  Finland 238 100
35  Förenade Arabemiraten 230 000
36  Colombia 228 800
37  Portugal 227 900
38  Irland 227 800
 Hongkong 210 700
39  Tjeckien 194 800
40  Israel 194 800
41  Malaysia 191 500
42  Egypten 188 000
43  Singapore 177 100
44  Nigeria 173 400
45  Pakistan 166 500
46  Chile 161 800
47  Rumänien 161 500
48  Filippinerna 161 000
49  Algeriet 140 800
50  Ungern 129 400
51  Peru 126 800
52  Nya Zeeland 117 800
53  Ukraina 116 200
54  Kuwait 111 300
55  Kazakstan 109 300
56  Bangladesh 94 510
57  Vietnam 92 440
58  Marocko 90 820
59  Slovakien 88 210
60  Qatar 83 910
61  Angola 68 760
62  Irak 65 840
63  Kroatien 63 190
64  Libyen 60 350
65  Ecuador 57 300
66  Kuba 56 030
67  Sudan 54 680
68  Oman 53 400
69  Syrien 52 520
70  Luxemburg 51 740
71  Slovenien 49 220
72  Vitryssland 48 970
73  Bulgarien 47 100
74  Dominikanska republiken 46 740
75  Azerbajdzjan 43 110
76  Serbien 42 880
77  Sri Lanka 41 320
78  Tunisien 40 170
79  Guatemala 37 300
80  Litauen 37 250
81  Libanon 33 590
82  Uzbekistan 32 820
83  Kenya 32 720
84  Etiopien 32 320
85  Turkmenistan 31 860
86  Uruguay 31 530
87  Costa Rica 29 320
88  Nordkorea 27 800
89  Burma 27 550
90  Lettland 26 250
91  Jemen 25 130
92  Panama 24 710
93  Cypern 23 600
94  Jordanien 22 930
95  Elfenbenskusten 22 500
96  Tanzania 22 320
97  Kamerun 22 220
 Macao 22 100
98  El Salvador 21 100
99  Trinidad och Tobago 20 380
100  Bahrain 20 210
101  Estland 19 120
102  Bolivia 17 550
103  Bosnien och Hercegovina 17 130
104  Uganda 15 740
105  Ghana 15 510
106  Paraguay 14 670
107  Honduras 14 270
108  Afghanistan 14 040
109  Zambia 13 000
110  Senegal 12 740
111  Nepal 12 610
112  Ekvatorialguinea 12 220
113  Albanien 12 190
114  Island 12 130
115  Jamaica 11 900
116  Botswana 11 630
117  DR Kongo 11 110
118  Gabon 11 020
119  Kambodja 10 800
120  Georgien 10 740
121  Brunei 10 550
122  Moçambique 9 831
123  Kongo 9 532
124  Namibia 9 459
125  Makedonien 9 238
126  Mali 8 965
127  Mauritius 8 761
128  Armenien 8 714
129  Madagaskar 8 551
130  Burkina Faso 8 105
131  Malta 7 955
132  Papua Nya Guinea 7 907
133  Bahamas 7 335
134  Tchad 6 854
135  Benin 6 672
Palestina Västbanken och Gaza 6 641
136  Haiti 6 558
137  Nicaragua 6 151
 Franska Polynesien 6 100
138  Laos 5 598
139  Moldavien 5 403
140  Niger 5 261
141  Rwanda 5 245
 Jersey 5 100
142  Tadzjikistan 4 982
143  Liechtenstein 4 603
144  Kirgizistan 4 570
145  Malawi 4 570
146  Zimbabwe 4 397
147  Guinea 4 394
148  Mongoliet 4 203
149  Montenegro 4 114
150  Barbados 3 595
 Nya Kaledonien 3 300
 Kosovo 3 237
151  Fiji 3 060
152  Mauretanien 3 029
153  Swaziland 2 983
154  Surinam 2 962
155  Togo 2 865
 Guam 2 773
 Guernsey 2 742
156  Somalia 2 731
 Isle of Man 2 719
 Färöarna 2 400
 Aruba 2 258
 Caymanöarna 2 250
 Grönland 2 030
157  Guyana 2 024
158  Centralafrikanska republiken 1 986
159  Sierra Leone 1 877
160  Eritrea 1 873
161  Kap Verde 1 768
162  Lesotho 1 602
163  Maldiverna 1 357
164  Belize 1 336
165  Burundi 1 321
166  Bhutan 1 269
167  Antigua och Barbuda 1 178
 Gibraltar 1 106
 Brittiska Jungfruöarna 1 095
168  Djibouti 1 049
169  San Marino 1 048
170  Saint Lucia 973
171  Liberia 876
172  Guinea-Bissau 826
173  Seychellerna 767
174  Gambia 736
175  Salomonöarna 657
176  Vanuatu 635
 Nordmarianerna 633,4
177  Grenada 615
178  Timor-Leste 590
179  Saint Vincent och Grenadinerna 567
180  Samoa
181  Saint Kitts och Nevis 557
182  Komorerna 532
 Amerikanska Samoa 462,2
183  Dominica 362
184  Tonga 313
185  Mikronesiens federerade stater 238,1
186  São Tomé och Príncipe 191
 Cooköarna 183,2
 Anguilla 175,4
187  Palau 164
188  Marshallöarna 161,7
189  Kiribati 130
 Falklandsöarna 105,1
190  Tuvalu 14,94
 Niue 10,01

Se även[redigera | redigera wikitext]

Referenser[redigera | redigera wikitext]

  1. ^ [1], CIA World Factbook. Läst 23 maj, 2012.
  2. ^ International Monetary Fund, World Economic Outlook Database, April 2012: Nominal GDP list of countries. Data for the year 2011.
  3. ^ ”Gross domestic product (2009)”. The World Bank: World Development Indicators database. World Bank. 27 September 2010. http://siteresources.worldbank.org/DATASTATISTICS/Resources/GDP.pdf. Läst 5 oktober 2010. 
  4. ^ Field listing - GDP (official exchange rate), CIA World Factbook
  5. ^ ”Nominal 2011 GDP for the world and the European Union.”. World economic outlook database, April 2012. International Monetary Fund. http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2012/01/weodata/weorept.aspx?pr.x=33&pr.y=5&sy=2011&ey=2011&scsm=1&ssd=1&sort=country&ds=.&br=1&c=001%2C998&s=NGDPD&grp=1&a=1. Läst 23 maj 2012.