Unam sanctam

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök

Unam sanctam, latin, benämns efter begynnelseorden (Unam sanctam ecclesiam "en, helig kyrka"), den av påven Bonifatius VIII 18 november 1302 från Lateranen utfärdade bulla, i vilken han, som då låg i strid med kung Filip IV, i starka uttryck hävdade det andligas superioritet över det världsliga samt påvens makt och myndighet över jordens furstar, ett anspråk, som kulminerade i förklaringen, att människans lydnad under påven är ett nödvändigt villkor för hennes salighet ("Porro subesse Romano pontifici omni humanae creaturas declaramus dicimus et diffinimus omnino esse de necessitate salutis").

Bullan var sammanställd av satser från bl.a. Thomas av Aquino och anses traditionellt ha vara författad av Bonifatius själv, en annan tänkbar upphovsman är Ægidius Romanus. Den är upptagen i Corpus iuris canonici.

Small Sketch of Owl.pngDen här artikeln är helt eller delvis baserad på material från Nordisk familjebok, 1904–1926.