Hoppa till innehållet

Understatssekreterare

Från Wikipedia

Understatssekreterare är i vissa länder en chefstjänsteman i ett ministerium eller departement.

I Storbritannien är det dels titeln på högsta opolitiskt tillsatta ämbetsmannen (Permanent Under-Secretary of State) i ett regeringsdepartement, och dels titeln på en lägre politiskt tillsatt ämbetsman (Parliamentary Under-Secretary of State). Den senare är alltid ledamot av parlamentet för regeringspartiet och står i rang under såväl ministern (Secretary of State) som statssekreteraren (Minister of State).

I USA är understatssekreteraren (Under Secretary of State) en hög tjänsteman på utrikesdepartementet, (Department of State). Mellan 1919 och 1972 var understatssekreteraren utrikesministerns (Secretary of State) närmsta medarbetare. Efter 1972 finns det flera understatsekreterare som alla står under såväl utrikesministern som dennes biträdare, (Deputy Secretary of State), i rang. På övriga departement motsvaras understatssekreteraren av Under Secretary of X, till exempel Under Secretary of Treasuryfinansdepartementet (Department of the Treasury).

I Italien är understatssekreteraren (Sottosegretario di Stato) ministerns närmsta medarbetare och motsvarar en svensk statssekreterare. Ämbetet är politiskt tillsatt och innehavaren utnämns av presidentenkonseljpresidentens (regeringschefen) förslag. Under den italienska monarkin benämndes ministrarna segretario di Stato, statssekreterare, och deras biträdare således understatssekreterare. Vid republikens införande ersattes ministertiteln med ministro medan dennes biträdare behöll titeln understatssekreterare.

Referenser[redigera | redigera wikitext]