President

Från Wikipedia
Uppslagsordet ”Presidenten” leder hit. För filmen av Carl Th. Dreyer, se Presidenten (film). För romanen av Miguel Ángel Asturias, se Presidenten (roman).
Amerikanska presidenter på en bild från 1991. Gerald Ford, Richard Nixon, George H.W. Bush, Ronald Reagan och Jimmy Carter.
Michael D. Higgins är Irlands president

President, titel, som etymologiskt har ungefär samma betydelse som ordet ordförande. En president är någon som presiderar, som sitter som ledare (från latin prae- 'före', 'framför' och sedere 'att sitta'; jämför preses). Från början avsåg termen någon som ledde en ceremoni eller ett möte, som en ordförande, men numera avses ofta någon med exekutiv makt.

Ordet president – både i betydelsen ordförande, statschef och talman i ett parlament – används flitigt i många europeiska språk. Talmannen för ett parlament leder ett presidium.

Olika betydelser[redigera | redigera wikitext]

Politiskt ämbete[redigera | redigera wikitext]

President är ofta titeln på statschefen i en republik[1] men kan också användas som titel på regeringschefen. Det finns även en monarki där statschefen har denna titel, nämligen Förenade arabemiraten. En president i en republik väljs oftast för en viss period, till exempel fyra år; se presidentval.

Domstolar och ämbetsverk[redigera | redigera wikitext]

President tituleras även chefen för vissa svenska domstolar, närmare bestämt hovrätter och kammarrätter.[1] Vill man undvika missförstånd, kan man använda beteckningarna hovrättspresident och kammarrättspresident. Förr användes titeln även för cheferna för statliga myndigheter av typen kollegium.

Organisationer[redigera | redigera wikitext]

Även ordförande i vissa – ofta internationella[1]organisationer kallas presidenter, till exempel i Rotary och Hells Angels.

Företag[redigera | redigera wikitext]

I engelsktalande länder används titeln president ofta om en person som har en position liknande verkställande direktör eller koncernchef, även om någon exakt motsvarighet inte brukar finnas i svenska bolag. Titeln används något olika i olika bolag och brukar vara närmare definierad i bolagsordningen (bylaws).[2]

Se även[redigera | redigera wikitext]

Referenser[redigera | redigera wikitext]