Utfällning

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök
Fällning omdirigerar hit, för fällning av träd inom avverkning, se avverkning

En utfällning bildas när en substans inte är löslig i det använda lösningsmedlet. Den substans som fälls ut kallas fällning.

Utfällningsreaktioner sker till exempel vid kristallisering, när joner från var för sig lättlösliga salter reagerar med varandra och bildar ett svårlösligt salt, som därför fälls ut som kristaller. Det svårlösliga saltet blir då synligt i lösningen (oftast blir lösningen grumlig). Detta är en vanlig metod för att undersöka innehållet i en okänd lösning, vilket gör denna typ av försök till en kvalitativ analys inom den analytiska kemin.

Ett exempel på en fällningsreaktion är reaktionen där blyjoner förenas med jodidjoner för att bilda det svårlösliga saltet blyjodid. Reaktionen beskrivs med följande reaktionsformel: H_2O(aq) + Pb^2(aq) + 2NO_3^- (aq) + K^+ (aq) + 2I^- (aq) \longrightarrow H_2O(aq) + PbI_2(s) + K^+(aq) + 2NO_3^-(aq)

Exempel på en svårlösliga salter är t.ex AgCl (s) och BaSO_4 (s) Exempel på lättlösliga salter är alla salter med nitratjoner. Nitratjoner bildar aldrig fällning.

Låter man till exempel silver(i)nitrat reagera med natrium(i)klorid bildas en vit fällning. För att identifiera det svårlösliga saltet vet man att nitratjoner aldrig kommer fälla ut således måste det vara kloriden. Natrium(i)klorid är ej ett svårlösligt salt och således är silver(i)klorid det enda möjliga svaret. Nitratjonerna och natriumjonerna kommer att vara åskådarjoner i en sådan reaktion som nu kan skrivas om såhär:


Ag^+(aq) + Cl^-(aq)\longrightarrow AgCl(s)