Hoppa till innehållet

Vägförening

Från Wikipedia

En vägförening (Sverige) eller ett väglag (Finland) är en samfällighetsförening med uppgift att förvalta och underhålla en enskild väg.

I Finland kan vägdelägare bilda ett väglag för att sköta väghållningen.

I Sverige bildas vägföreningar enligt 20 § Lag (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Kostnader för väghållning med mera för enskild väg, som inte täcks av bidrag från staten eller kommunen uttaxeras på vägföreningens medlemmar enligt 40 § (1973:1150 ).

Många enskilda vägar sköts av vägföreningar som är medlemmar i Riksförbundet Enskilda Vägar.