Världen är liten-experimentet

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök

Världen är liten-experimentet är ett experiment som utfördes av Stanley Milgram 1967 och som handlade om hur nära folk är sammanlänkade genom sina sociala kontaktnät.

Milgram gav olika personer i Omaha brev adresserade till en aktiemäklare i Boston, och bad dem att försöka leverera brevet till aktiemäklaren. Reglerna var att om personen kände aktiemäklaren, så kunde han skicka brevet direkt till denne; i annat fall skulle han skicka brevet till den av sina bekanta som han bedömde skulle ha störst möjlighet att vidarebefordra brevet till aktiemäklaren så snabbt som möjligt. För nästa person i kedjan gällde samma regler, och målet med experimentet var att mäta hur lång kedja som krävdes innan brevet nådde fram.

Av de 5 % av breven som nådde fram var det inget som hade krävt över 11 steg. Medianen låg på 8 steg.

Experimentet har gett upphov till begreppet sex grader av åtskillnad (six degrees of separation), en hypotes om att alla på jorden är sammanlänkade med högst fem personer som mellanled. Milgrams experiment var emellertid inte konstruerat för att bevisa den hypotesen och Milgram själv använde inte begreppet.