Vattenhalvklotet

Från Wikipedia
Vattenhalvklotet

Vattenhalvklotet är det halvklot som innehåller största möjliga vattenyta och minsta möjliga landyta.

Motsatsen är landhalvklotet.