Ventrikel

Från Wikipedia

Ventrikel kan syfta på:

  • Ventrikeln – ett organ som ligger överst till vänster i bukhålan, se magsäck
  • Ventriklar – de bägge lägre av hjärtats hålrum, se Kammare (hjärta)
  • Ventrikelsystemet – ett sammanhängande system av hålrum i det centrala nervsystemet