Vinstmarginal

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök

Vinstmarginal är ett nyckeltal som anger företagets vinst i förhållande till omsättning.
Det råder delade meningar om vilken vinst man pratar om, dvs hur långt ner i resultaträkningen man ska gå när man definierar täljaren. De vanligaste varianterna är:
1. Vinstmarginal = Vinst före finansnetto / Omsättning
2. Vinstmarginal = Årets resultat / Omsättning

Alternativ två räknar alltså efter skatt. Detta är vanligt speciellt i USA, där man pratar om "net profit" i täljaren.
Notera att alternativ ett är väldigt likt nyckeltalet rörelsemarginal.

Vinstmarginal är ett vanligt förekommande nyckeltal vid s.k finansiell analys.
Hur företaget finansierat sin verksamhet är alltså ovidkommande vid vinstmarginalsräkning.

Kallas ibland även för kapitalersättningsmarginal