Vippa

Från Wikipedia
Denna artikel handlar om vippor inom digitalteknik, se även: vippa (botanik)
SR-vippa (R1, R2 = 1 kΩ, R3, R4 = 10 kΩ).
En SR-vippas kopplingsschema

En vippa är ett digitalt byggelement som innehåller en återkoppling som gör att kopplingen kan inta två stabila lägen och kan därför användas som register och minnesceller. Det finns också astabila vippor, som växlar mellan de två lägena med en viss frekvens, och monostabila vippor, där det ena läget är stabilt endast under en begränsad tid. Ett exempel på det senare är minnescellerna i ett dynamiskt RAM.

För att göra ett asynkront nät synkront, krävs minne, vilket kan realiseras med exempelvis vippor.

Olika typer av vippor[redigera | redigera wikitext]

D-vippa[redigera | redigera wikitext]

IEC-symbol för en D-vippa

D-vippa är en fundamental komponent inom digitaltekniken. Den lagrar en digital bit. Den bit som finns på ingången kommer vid nästa klockintervall att finnas på utgången.

Om D-vippans ingång kallas , dess tillstånd (utgång) kallas och dess nästa tillstånd kallas , kan dess funktion beskrivas med denna tabell:

D-vippans sanningstabell
0 0
1 1

Ett värde kan skrivas in då klocksignalen går från noll till ett. När klocksignalen är konstant (0 eller 1) sker ingen tillståndsändring.

JK-vippa[redigera | redigera wikitext]

IEC-symbol för en JK-vippa.
JK-vippan kan konstrueras med hjälp av en SR-vippa.

En JK-vippa är en digital vippa som kan lagra en data-bit. Den används inom digitaltekniken för att konstruera sekvensnät.

JK-vippans sanningstabell
J K Förklaring
0 0 Ingen förändring
0 1 0 Nollställ
1 0 1 Sätt till ett
1 1 Växla läge

SR-vippa[redigera | redigera wikitext]

En SR-vippa är en komponent inom digitaltekniken som kan lagra en digital bit. Dess nästa tillstånd bestäms av vad ingångarna har för värden. Den kan användas för att konstruera andra sorters vippor. Namnet kommer av engelskans set (S) och reset (R).

SR-vippans funktion
S R Resultat
0 0
0 1
1 0
1 1 Förbjuden indata
IEC-symbol för en SR-vippa.
En SR-vippas kopplingsschema

Klockad SR-vippa[redigera | redigera wikitext]

Den klockade SR-vippan reagerar då en klocksignal aktiveras.

SR-vippans funktion
C S R Resultat
0 X X
1 0 0
1 1 0
1 0 1
1 1 1 Förbjuden indata

T-vippa[redigera | redigera wikitext]

En t-vippa togglar det gamla tillståndet om insignalen är 1, det vill säga den inverterar tillståndet, och skickar det som utsignal. Om signalen är 0 står tillståndet oförändrat.


T-vippans sanningstabell
T Förklaring
0 Ingen förändring
1 Växla läge

Se även[redigera | redigera wikitext]