Viru

Från Wikipedia

Viru är kortform för Virumaa, ett historiskt landskap i östra Estland.