Virvelström

Från Wikipedia
Virvelströmmar (EMK) använda för bromsverkan. Strömmarna bildar slutna banor i plan vinkelräta mot magnetfältet

Virvelströmmar förekommer, i enlighet med Faradays lag, där ett elektriskt ledande material, till exempel en metall, utsätts för varierande magnetiska fält. Den franske fysikern Léon Foucault (1819–1868) upptäckte att dessa inducerade strömmar var orsaken till värmeutveckling. Virvelströmmar kan utnyttjas till induktionshällar, bromsar, metallsortering, metalldetektorer, skärmning med mera. De förorsakar värmeförluster i elektriska motorer och transformatorer samt stör satellitbanor.

För att motverka virvelströmmar i transformatorkärnor byggs dessa upp i lager, med till exempel isolerande oxidskikt mellan varje laminat. Alternativet, att använda material med låg konduktivitet men hög permeabilitet som i ferritkärnor, leder till att den ohmska upphettningen av kärnan blir avsevärd. Denna teknik används för att smälta metall.

Virvelströmmar används även för icke-förstörande materialprovning. Metoden kan bland annat användas för att mäta ett materials eller skikts tjocklek och även för att hitta sprickor i elektriskt ledande material.

Se även[redigera | redigera wikitext]

Källor[redigera | redigera wikitext]

  • Cheng David K, Field and Wave Electromagnetics, Second Edition, Fourth Printing, 1991, USA & Canada