Hoppa till innehållet

Webbläsarspel

Från Wikipedia

Webbläsarspel är den sorts datorspel som är i form av en webbplats eller finns inbäddade på en webbsida och körs i besökarens webbläsare i samband med att webbsidan visas. De skiljer sig från andra datorspel på så vis att de spelas endast med hjälp av en webbläsare och annan programvara relaterad till webbläsaren. Därmed kräver de ingen installation av ytterligare programvara på ett system som redan är utrustat för att ta del av multimedia via webben. Vanliga tekniker i dag för att producera webbspel är WebGL och wasm. Tidigare var Adobe Flash, Java och Macromedia Director de dominerande utvecklarverktygen.