Webbstandard

Från Wikipedia

Webbstandard är en term för att beskriva standarder och tekniska specifikationer för webben. På senare år har termen använts allt oftare för att understryka behovet av gemensamma standarder och tillvägagångssätt vid konstruktion av webbplatser och filosofin bakom en öppen och semantisk webb.

Det finns flera standarder som inte bara fokuserar på webben utan mer generellt på tekniken bakom hela internet eller specifik utveckling av webbplatser och webbtjänster. Förespråkare för webbstandard brukar betona begreppet i diskussioner om tillgänglighet och användbarhet.

Generellt sett definieras webbstandard av: