While

Från Wikipedia
While-loop
Loop i programmeringsspråk som exekverar medan en utsago är sann Redigera Wikidata
Ett kontrollflöde-diagram som visar en while-slinga. Redigera Wikidata
Reserverat ord Redigera Wikidata
Under­klass tillloop Redigera Wikidata
Del avkällkod, programmeringsspråk Redigera Wikidata

While är ett datorkommando som innebär att en slinga upprepas så länge ett booleskt argument är sant.