Wikipedia:Att lämna Wikipedia

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök


Detta supplement hette tidigare "Att försvinna spårlöst", då det kom till i samband med att användare ville göra just det. Det har fortfarande en slagsida åt det hållet.

Att lämna Wikipedia har alla användare rätt till, men det betyder inte att ens insats här, och spåren av den, skulle försvinna. Man kan, men behöver inte, berätta att man försvinner. Normalt blir användarkontot, användarsidan och användardiskussionen kvar som man lämnar dem och kan på nytt tas i bruk om man vill återvända.

Beroende på hur mycket av sig själv man valde att lämna ut under sin aktiva Wikipedia-tid kan det vara lättare eller svårare att koppla detta till ens identitet annanstans. En del information kan raderas eller på andra sätt göras mer svårtillgänglig, om användaren så önskar.

Det vanliga är att man lämnar projektet genom att helt enkelt sluta bidra. En del användare som vill sluta lämnar en avskedshälsning. Det är mycket vanligt att användaren ändå återvänder. I vissa fall märker en användare att den berättat mer om sig själv än avsett eller att informationen som finns på Wikipedia leder till problem (antingen för att den är för frikostig eller för att den kopplas ihop med konflikter). Då kan man vidta åtgärder för att dölja informationen.

Om att dölja information om sig själv[redigera | redigera wikitext]

Så länge man deltar, är genomskinlighetens princip central. Den som försöker sudda i sina spår på wikin kommer att mötas av motstånd från wikigemenskapen. Den användare som däremot faktiskt lämnar projektet, har ett litet annat läge.

Ingen har någon subjektiv rätt att sopa igen spåren efter sig, att försöka försvinna spårlöst. Normalt finns det ändå inget skäl för wikigemenskapen att motsätta att en användare suddar ut spåren efter sig så gott det låter sig göras utan biverkningar. Wikipedias databaser är ett intrikat nätverk som det inte finns tekniska möjligheter att trolla bort sig själv ur. Detta beror dels på tekniken och dels på Wikipedias syfte med fritt innehåll släppt under en fri licens, som inte går att återkalla. Wikipedia som projekt varken kan eller vill ta bort material som en enskild användare bidragit med, eller information om vilket material användaren skapat. Användaren har inte heller någon juridisk rätt till detta.

Vad kan den göra som önskar försvinna så spårlöst det går? Den som önskar få sin användarsida raderad, brukar få detta. Vad som är något kontroversiellt, åtminstone på svenskspråkiga Wikipedia, är om användardiskussioner även ska raderas eller inte. Det har förekommit att någon raderat sin användardiskussionssida eller fått den raderad. Detta har accepterats om diskussionssidan inte rörts på länge, och användaren verkligen försvunnit för gott från svenska Wikipedia. Om användaren kommer tillbaka uppstår förmodligen krav på att diskussionssidan bör avraderas. Försök att radera diskussionssidor med aktuellt material torde inte komma att accepteras.

Om användarnamnet använts på andra håll på nätet går det att byta detta. Det har även hänt att användare länkat om i alla diskussioner där det gamla användarnamnet syns. Metas sida om "Right to vanish" anger att sådant normalt inte tillåts, och när det genomförts här på svwp har det orsakat irritation. Mängden redigeringar har minskat användbarheten av andras bevakningslistor, och diskussioner kan bli svårbegripliga om man på detta sätt länkar om i diskussioner.

Den som vet var man ska leta kan förstås hitta loggen som visar att användaren bytt namn. Om man redigerat Wikipedia under sitt riktiga namn eller under ett nick som man även använt på andra ställen, är det praktiskt omöjligt att försvinna helt spårlöst.

Externa länkar[redigera | redigera wikitext]