Wikipedia:Supplement

Från Wikipedia

Supplement kallas normativa sidor i Wikipedia-namnrymden vars syfte är att förtydliga eller utveckla en policy eller riktlinje eller ge råd om hur artiklar kan, men inte nödvändigtvis skall, skrivas.

Ett supplement har inte i sig status som riktlinje, men dess innehåll accepteras av många användare. En sida klassificeras som supplement om konsensus för detta finns, och klassificeringen kan på samma sätt avlägsnas efter konsensus. Sidor med en lägre grad av allmän acceptans är essäer.

Mallen {{Supplement}} läggs överst i dessa artiklar och kategoriserar sidan till kategorin supplement. I den riktlinje som supplementet relaterar kan mallen {{Relaterade supplement}} läggas till underst.