Wikipedia:Gemenskapens tekniska önskelista/Automatiserad artikelförbättringsbedömning/Prototyp för finessen

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Här ges några förslag på hur finessen som visar kvalitetsförändring skulle kunna se ut. Tanken är att användaren ska bli uppmärksammad på att det skett en förändring i den (automatiskt uppskattade) kvalitén och att ge hen möjlighet att läsa mer om vad det innebär.

För mer information om hur den automatiska bedömningen av artikelkvalitet kommer att gå till, se projektsidan.

Post Edit[redigera | redigera wikitext]

Prototyp för kvalitetsförändringsfiness, Post Edit.png

Här syns kvalitetsförändringen i den rutan som visas när en redigering har sparats.

Fördelar[redigera | redigera wikitext]

 • Rutan finns redan och är något som användare är vana vid.
 • Relativt diskret då rutan försvinner efter tre sekunder[1].

Nackdelar[redigera | redigera wikitext]

 • Det går att missa eftersom meddelandet visas en begränsad tid.
 • Vana användare ignorerar rutan och kan ha svårt att vänja sig till att den faktiskt innehåller intressant information.

Diskussion[redigera | redigera wikitext]

Exempel på vad API:et ger för svar. Bör så klart formateras snyggare och utan all syntax, men jag menade att alla nivåer bör visas. Kanske kan man avrunda till bara 4 värdesiffror.

Jag gillar den här visningen bäst, för det påminner mest om den rutan som redan visas idag när man sparar en sida. Men jag tror inte att man ska använda sig av symbolerna, för de kommer nog i 95-99% av fallen bara visa samma symbol på båda sidorna. Istället skulle jag önska att siffrorna ur API:et visades upp istället, för då skulle man faktiskt alltid se skillnad (antingen i rätt eller fel riktning) på alla redigeringar. Ainali diskussionbidrag 19 februari 2019 kl. 20.56 (CET)

Jag hade tänkt mig att kvalitetbedömningen bara visas när det har skett en nivåförändring, t.ex. B -> GA om vi använder de engelska nivåerna. Efter att ha läst ditt förslag och vår plan inser jag att det kanske inte är tanken. Som du säger ger det inte så mycket att säga att en artikel har samma kvalitetnivå. Jag är inte heller säker på om det ger så mycket att säga att sannolikheten för en nivå har ändrats med t.ex. +0,02. Jag kan för lite om hur ORES bedömning görs, men jag vet inte om detta ens kan likställas med att artikeln blivit 2% bättre. Än mer komplicerat blir det när man har flera olika nivåer som alla har ändrats. I första hand tror jag att användaren bör få en tydlig och enkel återkoppling, om den bedömda kvalitetnivån ("prediction") har förändrats. Mer detaljerad information kan givetvis göras tillgänglig för den som är intresserad av detta./Sebastian Berlin (WMSE) (diskussion) 22 februari 2019 kl. 10.23 (CET)
Som lite feedback, av mina sextontusen redigeringar tror jag på sin höjd tio har höjt en artikel en nivå. Det är alltså alldeles för trubbigt för att vara användbart för någon. Jag tror nya användare behöver veta att deras artiklar går i rätt riktning, annars kanske de redigerar och i början bara gör artiklarna sämre. Det är alltså oerhört viktigt att se att det är positiva värden, även om de är små. Ainali diskussionbidrag 29 mars 2019 kl. 23.27 (CET)

Popup-ruta[redigera | redigera wikitext]

Prototyp för kvalitetsförändringsfiness, popup-ruta.png

Här syns kvalitetsförändringen i en popup-ruta som visas när en redigering har sparats.

Fördelar[redigera | redigera wikitext]

 • Kan innehålla mer information utan att ta upp plats på "riktiga" sidan.

Nackdelar[redigera | redigera wikitext]

 • Kan bli irriterande om den dyker upp ofta och användaren redan vet vad den betyder.
  • Detta skulle kunna avhjälpas med att det istället visades en ikon, t.ex. efter titeln, som man kan klicka på för att rutan ska visas.
 • Kan bli förvirrande för nybörjare som tolkar alla popups som felmeddelanden.

Diskussion[redigera | redigera wikitext]

Titel[redigera | redigera wikitext]

Prototyp för kvalitetsförändringsfiness, titel.png

Här syns kvalitetsförändringen efter titeln. Texten ("Kvalitetsförändring") kanske inte behövs.

Fördelar[redigera | redigera wikitext]

 • Finns tillgänglig om användaren är intresserad, men går att ignorera.

Nackdelar[redigera | redigera wikitext]

 • Kan vara distraherande då notisen läggs till i artikeln.

Diskussion[redigera | redigera wikitext]

Allmänna synpunkter på funktionen eller synpunkter på samtliga tre prototyper ovan[redigera | redigera wikitext]

Kanske lite sent att komma med synpunkter på själva funktionen nu, men jag gör det ändå.

 1. Det vore bra om det på någon beständig plats fanns en "funktionsspecifikation" som klart och tydligt beskriver vad det är som ska åstadkommas av denna finess. Nu är det utspritt på flera ställen och inte på något ställe är det särskilt tydligt.
 2. I den kortfattade beskrivningen under Lösningsförslagden här sidan står det att "...vid sparandet av en artikel för användaren visar...". Om funktionen är intressant tycker jag att den skulle visa detta inte bara vid sparandet och inte bara för användaren (=den som gör ändringen). Kvalitetsförändringen borde även gå att se när man betraktar en "diff"och varför inte även visas upp i historiken på raden för en ändring. Den bör även gå att se när man tittar på en "diff" mellan godtyckliga versioner så att man kan se den totala kvalitetsförändringen för en artikel under en längre tid där kanske fler användare har varit inblandade.
 3. Oavsett var informationen dyker upp tycker jag att vi bör undvika den typen av "handstilstypsnitt" och "kanelbullefrågeteckensikoner" som visas i prototyperna. Det ser inte seriöst ut.
 4. De stjärnor som används i förslagen ovan ser ut om de stjärnor som visas för "Rekommenderade artiklar", "Bra artiklar" och "Utmärkta artiklar". Det bör undvikas då det inte finns någon koppling mellan "ORES-bedömningen" och den manuella bedömning som görs för utvalda artiklar.
 5. Av de tre förslagen ovan föredrar jag "Popup-ruta". Förslaget "Titel" förstår jag inte alls. Ska kvalitetsändringsinfon alltid finnas där eller försvinna efter ett tag? Den bör absolut inte finnas kvar permanent i titeln eller någon annanstans på sidan.
 6. Allt som funktionen visar upp ska vara valbart via personliga inställningar och avslaget för den som inte aktivt har valt att koppla på finessen.

--Larske (diskussion) 19 februari 2019 kl. 11.25 (CET)

 1. Det är sant att det bara finns en ganska "tunn" specifikation av finessen än så länge: ett par meningar under Wikipedia:Gemenskapens tekniska önskelista/Automatiserad artikelförbättringsbedömning#Förväntat resultat. Jag planerar att inom kort sätta mig ner och speca mer i detalj och kommer då att utvidga beskrivningen.
 2. Det stämmer att det går att göra mycket intressant när man känner till kvalitetsförändringar, men vi måste börja någonstans och eftersom det fanns ett exempel i förslaget börjar vi med det. Ytterligare funktioner kan utvecklas om dem föreslås på kommande tekniska önskelistor.
 3. Det färdiga utseendet kommer att använda den standard som används på Wikipedia. Det var ett medvetet val att göra de nya elementen "handskrivna" för att det ska vara tydligt att det inte är en färdig design och för att det lätt ska gå att se vad som är tillagt.
 4. Den automatiska modellen kommer att vara baserad på artiklar som har de manuella uppmärkningarna och ORES kommer att ge en bedömning som är en av dessa. Däremot håller jag med om att det måste framgå tydligt att det gäller just en automatisk bedömning och att detta inte blandas ihop med de manuella.
 5. I förslaget "Titel" var det tänkt att infon är kvar. Det var nog den jag själv var mest osäker på också, men jag ville ha med den så att det fanns lite olika förslag att jämföra. Det kan också vara så att någon annan har en bra idé om hur man skulle kunna ändra den så att den blir bättre.
 6. Det här kommer att vara en finess, så precis som med andra finesser kommer det gå att välja om man själv vill ha den påslagen. Gemenskapen kommer också kunna välja huruvida den ska vara påslagen som standard eller inte.
/Sebastian Berlin (WMSE) (diskussion) 19 februari 2019 kl. 13.55 (CET)
Tack för snabb respons på mina spontana kommentarer.
 1. OK, bra.
 2. OK, visst. Det är bra om man inte ändrar för mycket, men eftersom #1 inte fanns klar tillät jag mig ändå att spåna lite om potentiella möjligheter. Om man har dessa i åtanke kan det möjligen påverka även hur "steg 1" implementeras.
 3. OK, det borde jag har förstått. Men tycker ändå att det borde gå att presentera prototyperna mer likt det tänkta utseendet.
 4. Jag kan för lite om vad ORES är och kan. I något sammanhang presenterades det som ett "klottersaneringsverktyg", men nu verkar det vara något verktyg som kan bedöma om en artikel är "Utmärkt" eller ej. Finns det någon länk till någon funktionsspec för "ORES" nånstans?
 5. Det alternativ som väljs ska vara "bra", inte bara "minst dåligt". De andra alternativen blir inte bättre för att de presenteras tillsammans med ett alternativ som är helt galet, som jag anser att "Titel"-alternativet, efter ditt klargörande, är. Är det någon som anser att det är relevant att i en artikel som kanske redigerats 100 gånger i titeln ska framgå om just den allra sista redigeringen gjorde artikeln bättre eller sämre? Fast det är ju lätt att ta bort den markeringen genom att ändra på något enstaka ord i artikeln, eller har jag missförstått det?
 6. OK, det är bra om standarden för finesser följs och vi ska inte föregripa beslutet om finessen ska vara påslagen som standard eller ej.
--Larske (diskussion) 19 februari 2019 kl. 16.00 (CET)
Larske för 4 se ORES articlequality (fanns i ursprungliga förslaget också). Angående din punkt 2 så tycker jag att den är en intressant idé som du kan lämna in i nästa önskelista. Denna feature creep borde inte hindra eller försena utvecklingen av denna önskning som redan har röstats fram för utveckling eftersom att det fyller ett helt annat syfte än det som efterfrågades. Angående 6 håller jag med ditt första inlägg och det var min avsikt, och jag inser att den ursprungliga önskningen kunde ha varit tydligare på den punkten. Ainali diskussionbidrag 19 februari 2019 kl. 21.14 (CET)
Med den här finessen kommer kvalitetsförändringen bara att visas som återkoppling när en användare har sparat en artikel, oavsett hur den visas. Det kommer alltså inte att visas någonting om du bara läser en artikel./Sebastian Berlin (WMSE) (diskussion) 22 februari 2019 kl. 09.31 (CET)
Nu har jag lagt till ett avsnitt med specifikationer för finessen: Wikipedia:Gemenskapens tekniska önskelista/Automatiserad artikelförbättringsbedömning#Finess. /Sebastian Berlin (WMSE) (diskussion) 28 mars 2019 kl. 15.31 (CET)

Referenser[redigera | redigera wikitext]

 1. ^ https://phabricator.wikimedia.org/source/mediawiki/browse/master/resources/src/mediawiki.action/mediawiki.action.view.postEdit.js$63