Wikipedia:Ingen användare har plikter

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Praxis på svenskspråkiga Wikipedia är att såväl användare som funktionärer – administratörer, byråkrater, IP-kontrollanter – i alla sammanhang har rätt att avstå från att agera.

"Agera" avser varje aktiv handling på Wikipedia: som att redigera, rösta, skrivskydda, blockera, häva skrivskydd/blockering, dela ut privilegier, jämföra IP-adresser eller liknande. Och tänk, det är till och med, till skillnad från i många andra sammanhang, helt OK att påbörja något utan att avsluta det.

Inga plikter, men god sed[redigera | redigera wikitext]

Ingen är skyldig att utföra något på Wikipedia. Däremot finns det saker som anses som god sed. Till dessa hör att om möjligt utforma sina projekt på ett sådant sätt att andra kan ta över ifall man själv skulle tröttna och inte slutföra dem. I realiteten innebär detta främst att följa de olika rekommendationer som finns om hur artiklar utformas. När administratörer använder sina verktyg bör det göras på ett sätt som överensstämmer med god Wikipedia-sed. Eftersom en bot kan ändra mycket på kort tid, är det moraliskt rimligt att botägaren själv ansvarar för och rättar till eventuella misstag som roboten orsakat.

Ideellt engagemang[redigera | redigera wikitext]

Arbete är mänsklig aktivitet eller verksamhet som antingen ger utföraren en monetär ersättning (eller något motsvarande) eller som utförs ideellt, det vill säga utan (eller med mycket liten) monetär eller annan ersättning. Att skriva på Wikipedia nämns ofta som exempel på ideellt arbete, eftersom det inte är något lönearbete och eftersom ingen annan ersättning heller utgår.

Vad innebär detta i praktiken?[redigera | redigera wikitext]

Att ingen användare har plikter innebär bland annat att det inte är någon större idé att klaga på att en administratör använder sina befogenheter i vissa fall men inte i andra (se: Wikipedia:Brukar du fiska?). Det innebär också att det är en dålig idé att försöka manipulera systemet och försöka ta över en omröstning på till exempel Wikipedia:Sidor föreslagna för radering eller Wikipedia:Ansökan om administrativ behörighet, eftersom det är mindre troligt att en administratör eller byråkrat kommer verkställa ett sådant beslut (se: Wikipedia:Konsensus#Kalla inte in förstärkningar). Normalt sett bör det inte skada förtroendet för en administratör eller byråkrat att underlåta en viss åtgärd.

Tack[redigera | redigera wikitext]

Med allt ovan i åtanke: tack för alla frivilliga bidrag!