Wikipedia:Robotar

Från Wikipedia
Please add your request for permission to run a bot on svwiki at the page Wikipedia:Robotansökan. Further instructions can be found there.
Manual

Robotar eller botar är en typ av verktyg som används för automatisk artikelredigering, så som Pywikibot. Ofta byter en robot ut en textsträng mot en annan i en samling artiklar, som är större än vad en enskild människa oftast har ork eller tålamod till, exempelvis att byta kategorier.

Vad är en robot?[redigera | redigera wikitext]

En robot är ett eller flera skript eller program som körs från en användares dator och är alltså inte en del av Mediawikis programvara. Att skaffa en egen robot innebär alltså att man själv måste installera programvara på sin egen dator och därifrån köra roboten.

Roboten är ett själlöst ting – en samling skript som används för att göra enahanda ändringar i större skala. Det finns dock alltid en människa bakom roboten, och om man ogillar robotens verksamhet är det med denna man ska diskutera saken. Om en robot gör saker som strider mot konsensus kan och bör administratörer blockera roboten medan den kör. Man bör inte först hota med att blockera den, för medan roboten kör är det långt ifrån säkert att robotägaren märker vad som skrivs på vare sig robotens eller ägarens diskussionssida. Blockera därför först, för att öppna upp för dialog.

Andra saker som kan leda till att administratörer blockerar roboten är om wikigemenskapen inte informerats om botten på Wikipedia:Robotansökan, om roboten gör något annat än vad ägaren berättat att den ska göra, om roboten kör för fort eller om den av misstag förstör något. Se även Wikipedia:Blockeringar.

Allmänt bothyfs[redigera | redigera wikitext]

För att wikigemenskapen ska kunna förstå vad som sker, bör man skilja ordentligt på sin robot och sin vanliga användare. Att redigera manuellt från ett robotkonto anses allmänt som dålig stil, och likaså bör man inte testköra botten under sitt eget användarnamn. Skapa istället ett nytt användarkonto för roboten.

Det rekommenderas att ordet "bot" ingår i namnet så att det tydligt framgår att det gäller ett robotkonto. I robotnamnet bör också robotägarens användarnamn ingå, åtminstone en igenkännbar del av namnet. Det är kutym att på robotens användarsida ange vart den som har synpunkter på robotens verksamhet kan vända sig för att få kontakt med ägaren, vanligen robotägarens egen diskussionssida eller ibland robotens. Det är även bra att berätta på sidan vad det är för typ av robot och vad den brukar syssla med.

Robotens mänsklige ägare bör i allmänhet vara vid datorn då roboten körs, så den kan stängas ner om något går fel. Särskilt i början ska man inte lämna sin robot oövervakad mer än korta stunder. Man bör ej köra en bot om man inte är beredd att återställa efter boten om den skulle göra fel.

Botar utan botflagga skall vänta minst 30 sekunder mellan redigeringarna. Sedan de fått botflagga av en byråkrat, så de inte syns i Senaste ändringar, bör de vänta cirka 10 sekunder mellan redigeringar. Boten kan köras med tätare intervall mellan redigeringarna (förutom i början då det bör kontrolleras att allt fungerar som det ska), men det ska ske på ett tillförlitligt sätt och för att förhindra risken att sakta ned servrarna bör "maxlag" aktiveras i scriptet och vara inställd på lägsta möjliga aggressivitet.

Helautomatiska stavningsrobotar är ingen bra idé. Det är omöjligt att köra en stavningsrobot utan att råka ut för misstag. Däremot kan en stavningsrobot gärna köras halvautomatiskt, så att ägaren måste klicka okej för varje redigering efter att ha granskat den.

Vitsen med robotstatus eller robotflagga är att redigeringar av en robot med en sådan inte syns i Senaste ändringar. Bland de tillfälliga inställningar man kan göra i sin Senaste ändringar finns dock att visa även robotredigeringar. Vitsen med flaggan är att redigeringar gjorda med robot normalt är små och okontroversiella; man behöver inte fylla Senaste ändringar med sånt. Kontroversiella ändringar bör normalt inte göras med robot.

En byråkrat kan med omedelbar verkan ta bort robotstatusen om roboten används för kontroversiella eller ifrågasatta redigeringar.

Ett undantag från regeln att inte göra robotstyrda ändringar från sitt vanliga användarkonto är ändringar som kräver administratörsrättigheter, till exempel raderingar. Sådana ändringar måste dock ha diskuterats i förväg och accepterats av gemenskapen.

Återkallande av robotstatus[redigera | redigera wikitext]

Att ha robotstatus innebär bland annat att robotens redigeringar normalt inte syns på Special:Senaste ändringar och att kontot har tillgång till ett kraftfullare API än andra. Detta innebär i sin tur att robotstatusen kan återkallas i vissa fall. Robotstatusen återkallas av en byråkrat.

Några orsaker till att robotstatusen kan återkallas:

 • Om roboten gör skada.
 • Om roboten inte är aktiv längre, det vill säga inte har gjort några redigeringar på lång tid. Detta gäller särskilt om det är uppenbart att robotägaren inte heller är aktiv längre. För internationella robotar, exempelvis interwikibotar (knappast behövda längre), ser man på redigeringarna på global basis (flera språkversioner). "Övergivna" konton som kapats kan ställa till stor skada. Om aktiviteten skulle återupptas så bör robotstatusen kunna återfås utan ny prövning, exempelvis genom ett meddelande till någon byråkrat.
 • Om robotägaren så begär det.

Att skaffa och köra en bot[redigera | redigera wikitext]

 1. Innan man börjar köra en robot ska man skriva ner sin avsikt på Wikipedia:Robotansökan. Där berättar man vad det är för typ av robot (till exempel pywikipedia eller egen konstruktion) och så exakt som möjligt vad roboten ska göra.
 2. Roboten bör sedan testköras utan robotstatus under några dagar, så att wikigemenskapen kan se och bedöma vad den gör. Normalt krävs cirka 50 redigeringar för att en rimlig bedömning skall kunna göras. Robotägaren bör då tänka på att göra redigeringar mycket långsamt (minst 30 sekunder mellan varje redigering) och att alltid vara närvarande medan den kör, så att ägaren kan granska varje redigering som roboten gör.
 3. Robotstatus är i första hand en angelägenhet för wikigemenskapen så när roboten testkörts ett tag behövs det att någon ur wikigemenskapen säger OK till att den får robotstatus, på Wikipedia:Robotansökan.
 4. Robotstatus, som innebär att roboten blir osynlig på listan över de senaste ändringarna, kan därefter delas ut av någon av byråkraterna.

Vill du ha ett robotarbete utfört?[redigera | redigera wikitext]

Om du inte har tillgång till en egen bot men vill ha en botuppgift utförd kan du antingen vända dig direkt till någon av ägarna till de botar som är listade nedan eller notera det arbete du vill ha utfört på sidan Wikipedia:Robothjälp.

 • {{Bot}} - Obligatorisk på robotens användarsida
 • {{Nödstopp för robot}} - Frivillig på robotens användarsida
 • {{Robotanvändare}} - Frivillig på robotens användarsida
 • {{Robotägare}} - Frivillig på robotägarens användarsida
 • {{Infobox bot}} - Frivillig på robotens användarsida
 • {{Bots}} eller {{Nobots}} - Kan användas på sidor, exempelvis artikelsidor, för att tillåta eller förbjuda robotar att redigera den sidan

Granskning av robotar[redigera | redigera wikitext]

För att roboten ska kunna få sin botflagga måste dess användarbidrag granskas, gärna av fler än en användare. Se Wikipedia:Robotansökan.

Några länkar[redigera | redigera wikitext]

Registrerade robotar[redigera | redigera wikitext]