Wikipedia:Möjligen felstavade rödlänkar

Från Wikipedia

Det här är en lista över röda länkar som eventuellt är röda för att de är felstavade eller för att det saknas omdirigeringar. Gå gärna igenom listorna och gör omdirigeringar med hjälp av #OMDIRIGERING [[Sidan som artikelnamnet ska peka på]].

Varje rad i listorna innehåller:

  • Ett löpnummer så att raden enkelt går att hitta när man redigerar listan.
  • Artikeln som den röda länken finns i.
  • Namnet på den röda länken.
  • Namnet på en existerande sida med ett namn som är snarlikt, och därför kanske är det tilltänkta målet för länken. Om sidan är en omdirigeringssida är det markerat med «(R)».

Listan skapades den 13 september 2009 på toolservern. Den är uppdelad i följande delar för att sidan inte ska bli för stor:

Korrekta länkar kan flyttas till sidan Wikipedia:Möjligen felstavade rödlänkar/Korrekta länkar så utelämnas de från listan nästa gång den skapas.