Wikipedia:Omröstningar och enkäter

Från Wikipedia
(Omdirigerad från Wikipedia:Omröstningsregler)
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Omröstningar och enkäter[redigera | redigera wikitext]

 • Till att börja med bör man notera att omröstningar inte är det normala sätt varmed beslut tas på en wiki. I en wikis natur ligger istället att beslut tas genom själva processen när en sida redigeras och når ett semistabilt tillstånd, eller kompromisser förhandlas fram på en diskussionssida; denna process kallas ofta konsensus.
 • Emellertid händer det ibland att en diskussion kan hjälpas till avslut genom att undersöka ungefär hur många som hyser de olika åsikter som framförts. Detta kallas för en enkät. Enkäten fattar inga beslut, utan är bara ett redskap för att uttolka wikigemenskapens vilja, och kan ligga till grund för att utforma en kompromiss.
 • Utöver detta finns det ett fåtal institutionaliserade omröstningar. Administratörer utses på svenska Wikipedia genom en tämligen rak omröstning; undantag från ren rösträkning kan göras vid till exempel användande av marionetter. Sidan för att avgöra huruvida en sida ska raderas eller ej är till formen lik en omröstning, men ska inte tolkas genom rent rösträknande då detta kunde få bisarra utslag, exempelvis att enbart den vanligast politiska åsikten reflekteras.
 • Vid omröstningar och enkäter räcker inte enkel majoritet, utan det krävs en tydlig övervikt för ett förslag för att resultatet skall anses styrande eller vägledande. Saknas tydlig övervikt gäller status quo i väntan på att nya fakta eller förslag presenteras och en ny omröstning genomförs. Syftet med enkäten är inte att hitta det alternativ som har störst antal anhängare utan att hitta ett alternativ som alla eller nästan alla kan leva med. Vanligen är det ett alternativ som återspeglar många olika synpunkter.
 • I alla typer av enkäter och omröstningar gäller att man alltid kan ändra sin röst, exempelvis när nya argument och fakta presenterats eller för att uppnå en kompromiss. En del användare föredrar att stryka över den gamla rösten, så det tydligt syns vad som skett.
 • Man har ingen rösträtt i beslut som rör ens egen status; när man kandiderar till administratör får man inte rösta varken för eller emot sig själv.
 • Enkätresultatet kan inte användas för att köra över kraven på verifierbarhet och fri upphovsrätt, men om konsensus råder och argumenten är välgrundade kan övriga riktlinjer och policier ignoreras. Ny praxis uppstår därmed, och riktlinjerna bör snarast uppdateras för att återspegla detta.

Att utforma en enkät[redigera | redigera wikitext]

 • En enkät ska alltid föregås av diskussion; en enkät som inte förbereds ordentligt kan få mycket felvisande resultat.
 • En enkät bör ha så få svarsalternativ som möjligt. Detta uppnås i allmänhet genom ordentligt förarbete.
 • En enkät bör vara utformad så att resultatet är någorlunda lätt att tolka.
 • Enkäten bör utformas så att deltagarna ges tillfälle att yttra sig både för och emot de olika alternativen.
 • Svarsalternativen bör inte utformas så att valet står mellan två synvinklar, exempelvis två politiska ideologier, mellan alternativ som återspeglar många olika synpunkter.
 • Beslut är inte bindande, men enkäten eller en omröstning bör arkivereras så att man kan kan hänvisa till tidigare diskussioner och inte samma argument behöver upprepas.
 • En enkät eller omröstning kan stängas efter rimlig tid med en sammanfattande kommentar om dess resultat, och bör efter det inte ändras. Fortsatta diskussioner bör tas utanför enkäten.

Se även[redigera | redigera wikitext]