Wikipedia:Sidor föreslagna för radering

Från Wikipedia
(Omdirigerad från Wikipedia:SFFR)
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Edit-delete-not encyclopedic.svg
Bildinformation
Crystal Clear app help index.svg
Bildinformation
Question book-2.svg
Bildinformation
Wiki-broom.svg
Bildinformation
Sidor föreslagna för radering Problematiska kategorier Relevanskontroll Snabbraderingar

Här på Sidor föreslagna för radering (populärt kallad SFFR) anmäler Wikipedias användare artiklar och diskuterar om de borde raderas eller ej. Den här administrationssidan är till för tveksamma och kontroversiella fall som kräver diskussion av flera användare. Saken kan och bör i de flesta fall avgöras på annat sätt:

 • Anmäl inte artiklar enbart om de är bristfälliga eller korta. Sådana artiklar kan förbättras och deras existens utgör en viktig grund för Wikipedias kontinuerliga tillväxt. De artiklarna bör istället kvalitetskontrolleras eller utökas. Om artikeln är av usel kvalitet, inte innehåller information av värde och det verkar osannolikt att den skulle förbättras eller utökas till försvarlig kvalitet inom rimlig tid kan den dock anmälas för radering.
 • Anmäl inte sidor för att de ofta är utsatta för klotter, i så fall kan halvlåsning vara en bättre åtgärd.
 • Artiklar som bör omdirigeras, flyttas eller slås ihop med andra artiklar, diskuteras på dessas diskussionssidor och förs vid behov till Wikipedia:Begäran om åtgärder.
 • Kategorier tas upp på Wikipedia:Problematiska kategorier.
 • Lägg inte till artiklar på den här sidan som helt uppenbart inte hör hemma på Wikipedia. Detta inkluderar klotter, reklam eller åsiktspropaganda, samt brott mot upphovsrätten. Om en artikel innehåller något av det tidigare ska istället artikeln anmälas till snabbradering. Det genom att märka den med mallen {{Radera}}. Om en administratör ändå anser att fallet är tveksamt så kommer denna att lägga in det här.
Relevanskontroll

Det kan ibland vara svårt att avgöra om en artikel möter Wikipedias riktlinjer för relevans (vissa tumregler finns samlade under Wikipedia:Relevanskriterier).

Innan en artikel listas på den här sidan rekommenderas det att artikeln får informationsrutan (mallen) {{subst:rel}}. Sidor anmälda för relevanskontroll bevakas av ett stort antal erfarna användare och ofta löser de tillsammans saken genom att debattera på artikelns diskussionssida. Det är också vanligt att artiklar och framförallt nyskrivna artiklar utvecklas av användare vid en relevanskontrollmärkning så att relevansen framgår tydligare. Enbart artiklar där det är svårt att nå konsensus eller där relevansfrågan bedöms ha stort principiellt intresse bör hänskjutas till SFFR.

 • Mallar som har varit i användning ska normalt inte raderas, eftersom äldre sidversioner som använt dem då kan se förvirrande ut och historiken bli svår att följa. Om en SFFR-diskussion leder till att mallen ska raderas, så raderas den normalt inte rakt av utan den "museimärks" vilket innebär att mallens dokumentationssida kompletteras med antingen {{Historisk mall}} eller {{Ersatt mall}} och eventuellt ytterligare text som förklarar varför mallen inte bör användas.
 • En utförd radering kan återställas - om du anser att en artikel felaktigt raderats, kontakta den administratör som raderade sidan på dennes diskussionssida, eller begär att sidan ska återskapas på Wikipedia:Begäran om åtgärder.
 • För klok argumentering, se sidan Wikipedia:Argument att undvika i raderingsdiskussioner.

Diskussionen[redigera | redigera wikitext]

Så här går en diskussion på Sidor föreslagna för radering till:

Anmälan[redigera | redigera wikitext]

 1. Placera mallen {{SFFR}} längst upp på sidan du föreslår för radering, och klicka på "publicera ändringar".
 2. Skapa en undersida genom att klicka på länken som visas i mallen. Sidan som skapas kommer att vara förifylld med mallen för diskussionen.
 3. Öppna sedan Wikipedia:Sidor föreslagna för radering för redigering genom att öppna denna länk i ett nytt fönster. Överst i listan lägger du din sida - du skriver alltså {{Wikipedia:Sidor föreslagna för radering/Sidans namn}}. Spara.
  • Om det fanns en tidigare raderingsdiskussion använder du det namn som du angav ovan, alltså {{Wikipedia:Sidor föreslagna för radering/Sidans namn 2}} eller motsvarande.
 4. Klart! Om du nu laddar om denna sida ska diskussionen synas. För att det ska fungera måste du eventuellt rensa sidans cache.
 5. Överväg att informera sidans huvudsakliga bidragsgivare via deras diskussionssidor om att en artikel de bidragit till är under SFFR.

Diskussionen[redigera | redigera wikitext]

Nu följer den diskussion som ska bilda ett konsensus och avgöra vad som händer med artikeln.

 • Du kan se vilka nya artiklar som lagts till genom att bevaka SFFR.
 • Du kan framföra din åsikt som en punkt (*) under Radera, Behåll, Neutral eller Infoga om artikeln. Om du vill att artikeln ska infogas, anger du givetvis var.
 • Du bör komplettera din åsikt med en kommentar, och du kan även föreslå andra åtgärder.
 • Under diskussion kan du diskutera vad som bör göras med artikeln och argumentera för de olika åtgärderna. Var kort och koncis; undvik Wikipedia:Diskussionskrig.
 • Du kan ändra din åsikt genom att markera den med överstrykning enligt *<s>användarnamn tidsangivelse</s>.

Åtgärder[redigera | redigera wikitext]

Avslutande[redigera | redigera wikitext]

 1. Diskussionen avslutas normalt inte tidigare än en vecka efter anmälan. Om konsensus saknas är det som regel bättre att låta diskussionen gå vidare än att avsluta efter minimitiden. Avslut med "konsensus saknas" bör därför ske först efter omkring tio dagar, om samtalet inte avstannat långt innan dess. Om det finns skilda meningar bör inga avslut ske förrän diskussionen avstannat eller uppenbart inte leder någonstans.
 2. I helt uppenbara fall kan artikeln snabbehållas, snabbraderas eller snabbinfogas. I övriga fall kan det vara bra att vänta någon dag efter det att diskussionen har stagnerat och ett konsensus förhoppningsvis har uppnåtts.
 3. Väg in vad som sägs i diskussionen och hur stor andel av användarna som uttryckt åsikter för de olika alternativen. Försök förstå vad som är gemenskapens vilja.
 4. Utför den åtgärd som verkar vara gemenskapens vilja, fråga någon annan om du är osäker. Om gemenskapen vill ha någon annan åtgärd än att radera/behålla utför då åtgärden eller märk artikeln med lämplig mall för åtgärden. För infogning finns Mall:Sffrinfoga.
 5. Avsluta diskussionen genom att skriva {{subst:sffrt|beslut}} ~~~~ överst i nomineringen och {{subst:sffrb}} längst ned i nomineringen.
 6. Ta bort {{sffr}} ur artikeln.
 7. För in
  {{Sffr arkiv | resultat = behåll/radera/infoga/omdirigera/konsensus saknas | kommentar = ~~~ |datum = 2022-10-06| sidnamn = sidnamn}}
  högst upp på artikelns diskussionssida (utan rubrik). Välj ett av de fem alternativa värdena på resultatparametern. Om du vill att dagens datum och sidnamn automatiskt ska läggas in kan du istället använda substning genom att skriva:
  {{subst:fsffr| behåll/radera/infoga/omdirigera/konsensus saknas |kommentar}}.
  Kommentar är frivillig, men kan innehålla mer detaljer och/eller din signatur.
 8. Vanligen har parametern sidnamn samma sidnamn som artikeln, men om artikeln tidigare har varit uppe på SFFR-diskussion, får parametern sidnamn SFFR-diskussionens sidnamn. Observera att {{Byt:fsffr}} inte fungerar i det fallet.
 9. Om detta diskussionsresultat upphäver ett tidigare, lägg då in parametern upphävd = ja i sffr arkiv-mallanropet för den äldre diskussionen på artikelns diskussionssida, för att autokategorisering ska förhindras av denna.
 10. Om du inte själv kan utföra en eventuell radering, begär den då på Wikipedia:Begäran om åtgärder, eller använd {{Radera}} och hänvisa till SFFR-diskussionen.
 11. I WP:SFFR, flytta ner raden för SFFR-diskussionen till Avslutade diskussioner.

Alla gjorda raderingar finns uppräknade i raderingsloggen, och samtliga raderingar kan återställas.

Arkivering[redigera | redigera wikitext]

Det är bra om den avslutade diskussionen får ligga kvar ett tag så att andra användare kan sätta sig in i resultatet. Efter någon vecka kan diskussionen arkiveras. Detta görs genom att flytta den från Wikipedia:Sidor föreslagna för radering till den månads arkiv då diskussionen avslutades, för närvarande: oktober 2022 (länk till förra månadens arkiv finns längst ner på sidan).

Praktiska snabblänkar för arkivering (öppna i nya fönster/flikar): Redigera den här sidan / redigera aktuellt arkiv

Se vidare Artikelnamn, Dubblettartiklar, Omdirigeringar, Plagiat, Vad Wikipedia inte är, Relevanskriterier och Problematiska kategorier.

Sidor föreslagna för radering[redigera | redigera wikitext]

Uppdatera sidan

Utomparlamentarisk vänster[redigera | redigera wikitext]

Utomparlamentarisk vänster (diskhistoriklogg). (anmälan)

Lista med oklar avgränsning och alldeles omöjlig att hålla aktuell Chandra Varena (diskussion) 5 oktober 2022 kl. 08.46 (CEST)Svara[svara]

Radera
Behåll
 • J 1982 (diskussion) 5 oktober 2022 kl. 23.47 (CEST) Mycket omdebatterat ämne i medierna för några år sedan. Däremot bör artikeln handla om utomparlamentarisk vänster i allmänhet, som utveckling, debatt och liknande, och inte vara en lista över enskilda rörelser.Svara[svara]
Neutral
Infoga
Omdirigera
Diskussion

Detta är en kvarleva för svwp:s barndom och att radera historiken känns mindre bra. Listan är dock inget att behålla. Tostarpadius (diskussion) 5 oktober 2022 kl. 16.36 (CEST)Svara[svara]

Jag instämmer med J 1982 om att ämnet är värd en egen artikel. Så fort någon gör något substantiellt av det kan det brytas ut igen. Jag är förvånad över att ingen hittills tagit hänsyn till min synpunkter eller i annat fall bemött dem. Tostarpadius (diskussion) 6 oktober 2022 kl. 00.43 (CEST)Svara[svara]
Jag hittade en annan dålig artikel som heter Utomparlamentarism. Kanske kan man göra en radikal bearbetning av båda och slå ihop dem under rubriken Utomparlamentarisk vänster. Se vidare diskussionssidorna för båda dessa artiklar. --Chandra Varena (diskussion) 6 oktober 2022 kl. 07.53 (CEST)Svara[svara]

Farboud GTS[redigera | redigera wikitext]

Farboud GTS (diskhistoriklogg). (anmälan)

Jag vet att det är lite gränsfall om att tas upp här eller inte. Men jag chansar nu. Artikeln är extremt kort och dålig. Men går man in på iw-länkarna känns det som om man kan undra om de skriver om samma bil eller inte. Det nämns om namnbyte, men ändå. Där kallas den nämligen Ginetta F400 och inte Farboud GTS. Så borde vi flytta artikeln till Ginetta F400? Eller borde den här artikeln raderas och en ny artikel för Ginetta F400 skapas?--Bruno Rosta (diskussion) 2 oktober 2022 kl. 17.48 (CEST)Svara[svara]

Radera
Behåll
Neutral
 • EstrellaSuecia (diskussion) 2 oktober 2022 kl. 20.22 (CEST) Klart relevant, men källösa artiklar röstar jag aldrig behåll för av princip. Eventuellt lägger jag eller någon annan in källor under diskussionens gång, då kommer jag ändra mig till behåll. Det finns ingen anledning att radera historiken bara för att artikeln eventuellt borde flyttas heller.Svara[svara]
 • Riggwelter (diskussion) 2 oktober 2022 kl. 20.29 (CEST) Se nedanSvara[svara]
 • Adde (diskussion) 3 oktober 2022 kl. 17.45 (CEST) Enligt EstrellaSuecias resonemang.Svara[svara]
Infoga
Omdirigera
Diskussion

Jag finner det tveksamt att detta skulle vara ett fall för SFFR. Flytta artikeln och lägg in källor istället för att dra den hit; det tar sannolikt kortare tid än källbelägga den artikeln än att formulera en raderingsbegäran. Riggwelter (diskussion) 2 oktober 2022 kl. 20.29 (CEST)Svara[svara]

Det känns inte bra om denna snabbraderas innan någon hinner förbättra den. Samtidigt kommer jag inte att vidhålla mitt stöd för ett bibehållande om inget händer de närmaste dagarna. Tostarpadius (diskussion) 3 oktober 2022 kl. 08.21 (CEST)Svara[svara]

Ulf Bergstrand[redigera | redigera wikitext]

Ulf Bergstrand (diskhistoriklogg). (anmälan)

Mycket kort artikel som saknar trovärdiga källor. Källan som står angiven nämner inte sina egna källor. Sedan är det oklart exakt hur mycket rollinsatserna har uppmärksammats. Colapojken (diskussion) 30 september 2022 kl. 21.52 (CEST)Svara[svara]

Radera
Behåll
Neutral
 • NnieAndersson (diskussion) 30 september 2022 kl. 22.34 (CEST) (se diskussion)Svara[svara]
 • TernariusDisk 2 oktober 2022 kl. 18.42 (CEST) Alldeles för få uppdrag. Jag tänker emellertid inte göra om mitt misstag med Jimmy Björndahl, så jag lägger mig här så länge, tills och om artikeln blir utökad.Svara[svara]
Infoga
Omdirigera
Diskussion

Värt att notera är att KM Studio ligger i Karlskoga, och åtminstone förr så gjordes de flesta Disney-dubbningar där. Så vitt jag förstår kunde många lokala förmågor plockas in där för att göra röster, utan att för den delen vara erkända röstskådespelare. -Blåmes [d] 30 september 2022 kl. 21.57 (CEST)Svara[svara]

@Bruno Rosta: Jag ifrågasätter dig absolut inte, men jag undrar lite vad du menar med betydelsefull? Att någon har skrivit om en person som inte har uppmärksammats vare sig ordentligt eller i trovärdiga källor gör väl inte artikelsubjektet betydelsefullt? Informationen i artikeln är i nuläget så pass lite att det inte räcker till en egen artikel, och jag har at se framför mig att det skulle tillkomma mer information (inkl. pålitliga källor). Colapojken (diskussion) 30 september 2022 kl. 22.01 (CEST)Svara[svara]
@Colapojken: Väldigt många har sett Nalle Puh och även då dessa nämnda dubbningar. Rollen som Christoffer Robin är betydelsefull i dessa. Det är så jag menar--Bruno Rosta (diskussion) 30 september 2022 kl. 22.04 (CEST)Svara[svara]
@Bruno Rosta: Okej. Jag hoppas inte du tog min fråga som ett ifrågasättande. Colapojken (diskussion) 30 september 2022 kl. 22.05 (CEST)Svara[svara]
Du har verkligen lyckats hitta knrpiga artiklar Colapojken. En googling på subjektet ger inte mer än vad jag lagt in i artikeln. Det som är svårt är ju hur uppmärksammade "hans" filmer blivit. De är ju trots allt släppte före internet-erans fick fäste. Och att hitta gamla tidningar eller annat gällande detta ämne kan ju vara knepigt. Men det lutar mer åt att ta bort än behålla, men lägger min röst på neutral.NnieAndersson (diskussion) 30 september 2022 kl. 22.35 (CEST)Svara[svara]
Ja, jag har tittat runt lite bland svenska röstskådespelare och hittat många innehållslösa artiklar, varav majoriteten av dem blivit påfyllda/bättrade.
Sedan undrar jag lite om det verkligen är så som @Blåmes: påpekar (vad jag tolkar som) att detta rör om en intern skådespelarinsats och därmed inte en etablerad/erkänd skådespelare. Det gör i så fall artikeln till en omedelbar raderingskandidat. Colapojken (diskussion) 1 oktober 2022 kl. 00.47 (CEST)Svara[svara]

Avslutade diskussioner[redigera | redigera wikitext]

Arkiv[redigera | redigera wikitext]