Wikipedia:Sidor föreslagna för radering

Från Wikipedia
(Omdirigerad från Wikipedia:SFFR)
Hoppa till: navigering, sök
Edit-delete-not encyclopedic.svg
Bildinformation
Crystal Clear app help index.svg
Bildinformation
Question book-2.svg
Bildinformation
Wiki-broom.svg
Bildinformation
Sidor föreslagna för radering Problematiska kategorier Relevanskontroll Snabbraderingar

Här på Sidor föreslagna för radering (populärt kallad SFFR) anmäler Wikipedias användare artiklar och diskuterar om de borde raderas eller ej. Den här administrationssidan är till för tveksamma och kontroversiella fall som kräver diskussion av flera användare. Saken kan och bör i de flesta fall avgöras på annat sätt:

 • Anmäl inte artiklar enbart om de är bristfälliga eller korta. Sådana artiklar kan förbättras och deras existens utgör en viktig grund för Wikipedias kontinuerliga tillväxt. De artiklarna bör istället kvalitetskontrolleras eller utökas. Om artikeln är av usel kvalitet, inte innehåller information av värde och det verkar osannolikt att den skulle förbättras eller utökas till försvarlig kvalitet inom rimlig tid kan den dock anmälas för radering.
 • Anmäl inte sidor för att de ofta är utsatta för klotter, i så fall kan halvlåsning vara en bättre åtgärd.
 • Artiklar som bör omdirigeras, flyttas eller slås ihop med andra artiklar, diskuteras på dessas diskussionssidor och förs vid behov till Wikipedia:Begäran om åtgärder.
 • Kategorier tas upp på Wikipedia:Problematiska kategorier.
 • Lägg inte till artiklar på den här sidan som helt uppenbart inte hör hemma på Wikipedia. Detta inkluderar klotter, reklam eller åsiktspropaganda, samt brott mot personuppgiftslagen eller upphovsrätten. Om en artikel innehåller något av det tidigare ska istället artikeln anmälas till snabbradering. Det genom att märka den med mallen {{Radera}}. Om en administratör ändå anser att fallet är tveksamt så kommer denna att lägga in det här.
Relevanskontroll

Det kan ibland vara svårt att avgöra om en artikel möter Wikipedias riktlinjer för relevans (vissa tumregler finns samlade under Wikipedia:Relevanskriterier).

Innan en artikel listas på den här sidan rekommenderas det att artikeln får informationsrutan (mallen) {{subst:rel}}. Sidor anmälda för relevanskontroll bevakas av ett stort antal erfarna användare och ofta löser de tillsammans saken genom att debattera på artikelns diskussionssida. Det är också vanligt att artiklar och framförallt nyskrivna artiklar utvecklas av användare vid en relevanskontrollmärkning så att relevansen framgår tydligare. Enbart artiklar där det är svårt att nå konsensus eller där relevansfrågan bedöms ha stort principiellt intresse bör hänskjutas till SFFR.

 • Mallar som tidigare har använts ska normalt inte raderas eftersom historiken kan bli svår att följa. Om en SFFR-diskussion leder till att mallen ska raderas, så raderas den inte rakt av utan mallas istället med mallen {{Ersatt mall}}.
 • En utförd radering kan återställas - om du anser att en artikel felaktigt raderats, kontakta den administratör som raderade sidan på dennes diskussionssida, eller begär att sidan ska återskapas på Wikipedia:Begäran om åtgärder.
 • För klok argumentering, se sidan Wikipedia:Argument att undvika i raderingsdiskussioner.

Diskussionen[redigera | redigera wikitext]

Så här går en diskussion på Sidor föreslagna för radering till:

I. Anmälan[redigera | redigera wikitext]

 1. Placera mallen {{SFFR}} längst upp på sidan du föreslår för radering, och klicka på "spara".
 2. Skapa en undersida genom att klicka på länken som visas i mallen. Sidan som skapas kommer att vara förifylld med mallen för diskussionen.
 3. Öppna sedan Wikipedia:Sidor föreslagna för radering för redigering genom att öppna denna länk i ett nytt fönster. Överst i listan lägger du din sida - du skriver alltså {{Wikipedia:Sidor föreslagna för radering/Sidans namn}}. Spara.
  • Om det fanns en tidigare raderingsdiskussion använder du det namn som du angav ovan, alltså {{Wikipedia:Sidor föreslagna för radering/Sidans namn 2}} eller motsvarande.
 4. Klart! Om du nu laddar om denna sida ska diskussionen synas. För att det ska fungera måste du eventuellt rensa sidans cache.
 5. Överväg att informera sidans huvudsakliga bidragsgivare via deras diskussionssidor om att en artikel de bidragit till är under SFFR.

II. Diskussionen[redigera | redigera wikitext]

Nu följer den diskussion som ska bilda ett konsensus och avgöra vad som händer med artikeln.

 • Du kan se vilka nya artiklar som lagts till genom att bevaka SFFR.
 • Du kan framföra din åsikt som en punkt (*) under Radera, Behåll, Neutral eller Infoga om artikeln. Om du vill att artikeln ska infogas, anger du givetvis var.
 • Du bör komplettera din åsikt med en kommentar, och du kan även föreslå andra åtgärder.
 • Under diskussion kan du diskutera vad som bör göras med artikeln och argumentera för de olika åtgärderna. Var kort och koncis; undvik Wikipedia:Diskussionskrig.
 • Du kan ändra din åsikt genom att markera den med överstrykning enligt *<s>användarnamn tidsangivelse</s>.

III. Åtgärder[redigera | redigera wikitext]

Avslutande[redigera | redigera wikitext]

 1. Diskussionen avslutas normalt inte förrän omkring en vecka efter anmälan. Om konsensus saknas är det som regel bättre att låta diskussionen gå vidare än att avsluta efter minimitiden. Avslut med "konsensus saknas" bör därför ske först efter omkring tio dagar, om samtalet inte avstannat långt innan dess. Om det finns skilda meningar bör inga avslut ske förrän diskussionen avstannat eller uppenbart inte leder någonstans.
 2. I helt uppenbara fall kan artikeln snabbehållas, snabbraderas eller snabbinfogas. I övriga fall kan det vara bra att vänta någon dag efter det att diskussionen har stagnerat och ett konsensus förhoppningsvis har uppnåtts.
 3. Väg in vad som sägs i diskussionen och hur stor andel av användarna som uttryckt åsikter för de olika alternativen. Försök förstå vad som är gemenskapens vilja.
 4. Utför den åtgärd som verkar vara gemenskapens vilja, fråga någon annan om du är osäker. Om gemenskapen vill ha någon annan åtgärd än att radera/behålla utför då åtgärden eller märk artikeln med lämplig mall för åtgärden. För infogning finns Mall:Sffrinfoga.
 5. Avsluta diskussionen genom att skriva {{subst:sffrt|beslut}} ~~~~ överst i nomineringen och {{subst:sffrb}} längst ned i nomineringen.
 6. Ta bort {{sffr}} ur artikeln.
 7. För in
  {{Sffr arkiv | resultat = behåll/radera/infoga/konsensus saknas | kommentar = ~~~ |datum = 2018-02-22| sidnamn = sidnamn}}
  på artikelns diskussionssida. (Välj ett av de fem alternativa värdena på resultatparametern.) Om du vill att dagens datum och sidnamn automatiskt ska läggas in kan du istället använda substning genom att skriva:
  {{subst:fsffr| behåll/radera/infoga/konsensus saknas |kommentar}}.
  Kommentar är frivillig, men kan innehålla mer detaljer och/eller din signatur.
 8. Vanligen har parametern sidnamn samma sidnamn som artikeln, men om artikeln tidigare har varit uppe på SFFR-diskussion, får parametern sidnamn SFFR-diskussionens sidnamn. Observera att {{Byt:fsffr}} inte fungerar i det fallet.
 9. Om detta diskussionsresultat upphäver ett tidigare, lägg då in parametern upphävd = ja i sffr arkiv-mallanropet för den äldre diskussionen på artikelns diskussionssida, för att autokategorisering ska förhindras av denna.
 10. Om du inte själv kan utföra en eventuell radering, begär den då på Wikipedia:Begäran om åtgärder, eller använd {{Radera}} och hänvisa till SFFR-diskussionen.
 11. I WP:SFFR, flytta ner raden för SFFR-diskussionen till Avslutade diskussioner.

Alla gjorda raderingar finns uppräknade i raderingsloggen, och samtliga raderingar kan återställas.

Arkivering[redigera | redigera wikitext]

Det är bra om den avslutade diskussionen får ligga kvar ett tag så att andra användare kan sätta sig in i resultatet. Efter någon vecka kan diskussionen arkiveras. Detta görs genom att flytta den från Wikipedia:Sidor föreslagna för radering till den månads arkiv då diskussionen avslutades, för närvarande: februari 2018 (länk till förra månadens arkiv finns längst ner på sidan).

Praktiska snabblänkar för arkivering (öppna i nya fönster/flikar): Redigera den här sidan / redigera aktuellt arkiv

Se vidare Artikelnamn, Dubblettartiklar, Omdirigeringar, Plagiat, Vad Wikipedia inte är, Relevanskriterier och Problematiska kategorier.

Sidor föreslagna för radering[redigera | redigera wikitext]

Uppdatera sidan

Farmacevtiska interaktiva spexkommittén[redigera | redigera wikitext]

Farmacevtiska interaktiva spexkommittén (diskhistoriklogg). (anmälan)

Inga källor, oklart om det uppmärksammats etc Yger (diskussion) 20 februari 2018 kl. 08.31 (CET)

Radera
 • DIEXEL (diskussion) 20 februari 2018 kl. 08.32 (CET)
 • TernariusD 20 februari 2018 kl. 09.00 (CET) En så här pass lättviktig artikel måste ha källor för att vi ska kunna bedöma någon ev. relevans.
 • Reddarn (diskussion) 20 februari 2018 kl. 23.05 (CET) Som Ternarius.
 • Yger (diskussion) 21 februari 2018 kl. 15.53 (CET) Även för spex kravs lite mer av uppmärksamhet
Behåll
 • FredrikT (diskussion) 21 februari 2018 kl. 09.57 (CET) (Förekomsten av källor i artikeln säger i sig inget om relevansen (och går, som Ascilto Vätte visat nedan, att leta upp), jag ser ingen anledning att misstänka att artikeln är ett hoax, och principiellt anser jag att Wikipedia kan kosta på sig att vara så heltäckande som möjligt vad avser ämnet spexensembler med någorlunda kontinuerlig och långvarig verksamhet; de utgör en viktig del av svensk (och finsk) studentkultur.)
 • Tostarpadius (diskussion) 21 februari 2018 kl. 13.07 (CET) Som FredrikT.
 • J 1982 (diskussion) 21 februari 2018 kl. 15.43 (CET) Som ovan.
Neutral
 • Stigfinnare (diskussion) 22 februari 2018 kl. 08.52 (CET) Kan ju inte påstås att relevanskriterierna är uppfyllda. Å andra sidan har ju svwiki varit mycket generös mot studentrelaterade artiklar. Man får välja sina strider.
Infoga
 • Vätte (diskussion) 20 februari 2018 kl. 13.15 (CET) Infoga i Farmacevtiska Studentkåren om ok källa kan hittas (här är iaf en, där spexkommittén framförallt nämns som FISK).
 • Ascilto (diskussion) 20 februari 2018 kl. 23.09 (CET) Vi har artiklar om andra studentspex, så varför inte detta. Artikeln behöver dock källor, vilket inte borde vara så svårt, t.ex. UNT.
 • Nosslrac (diskussion) 21 februari 2018 kl. 14.45 (CET) Som Vätte.
Diskussion

Gacell Laboratories[redigera | redigera wikitext]

Gacell Laboratories (diskhistoriklogg). (anmälan)

Verkar ha funnits och infon stämmer nog, men inga källor och inget som kan motivera relevans Yger (diskussion) 20 februari 2018 kl. 08.27 (CET)

Radera
 • TernariusD 20 februari 2018 kl. 08.46 (CET) När en artikel om ett företag skapas, måste den innehålla något om verksamhet och gärna också storlek/betydelse, historia och liknande. Den här artikeln är helt källös och redovisar bara, på ett par korta rader, den växlande ägarstrukturen. Ingenting som motiverar någon relevans.
 • andejons (diskussion) 20 februari 2018 kl. 09.51 (CET) Som Ternarius
 • Roufu (diskussion) 20 februari 2018 kl. 09.58 (CET) Vilka verksamheter eller produkter som detta företag drev med, bör nämnas i artikeln om utgåmgsföretaget Ferrosan. Det åar viktigare än alla ägarskiften.
 • Reddarn (diskussion) 20 februari 2018 kl. 23.05 (CET) Inga källor som påvisar relevans – snabbradering!
Behåll
 • Ascilto (diskussion) 20 februari 2018 kl. 23.15 (CET) Artikelinnehållet bekräftas i huvudsak av artikeln "Ny ägare ett lyft för Amarin i Malmö" från SDS 6/11 2003, tyvärr finns den inte online.
 • FredrikT (diskussion) 21 februari 2018 kl. 10.03 (CET) (i enlighet med Asciltos bekräftelse ovan; företagshistoriskt intressant)
 • Tostarpadius (diskussion) 21 februari 2018 kl. 13.08 (CET) Efter FredrikT:s förbättring.
 • J 1982 (diskussion) 21 februari 2018 kl. 15.42 (CET) Som ovan.
 • Yger (diskussion) 21 februari 2018 kl. 15.54 (CET) eter utökning
 • Roufu (diskussion) 21 februari 2018 kl. 16.38 (CET). Som Yger.
 • Nosslrac (diskussion) 21 februari 2018 kl. 16.46 (CET) Efter artikelns utökning, samt tillägg av källor.
 • Stigfinnare (diskussion) 22 februari 2018 kl. 08.50 (CET) Som ovan.
 • DIEXEL (diskussion) 22 februari 2018 kl. 13.05 (CET)
Neutral
 • Intressant industrihistoria och om det funnes källor hade jag röstat behåll. (Aaa men ändå (diskussion) 20 februari 2018 kl. 08.53 (CET))
 • andejons (diskussion) 21 februari 2018 kl. 13.47 (CET) Lägger mig här efter utökningen. Kan inte bedöma hur pass relevant den verksamhet som beskrivs är.
Infoga
Diskussion
Jag kan inte se att ett företag kan bli intressant enkom genom att vi har en ägarhistorik, om inte denna är mycket speciellt. Läkemedelsföretag borde ha tämligen god potential att kunna bli relevanta i kraft av intressanta produkter, men sådant lyser här helt med sin frånvaro.
andejons (diskussion) 21 februari 2018 kl. 10.49 (CET)
Jag har nu läst artikeln Ascilto tipsat om (den är tillgänglig för den som har tillgång till Mediearkivet Retriever) och kan bekräfta att det inte bara går att belägga det mesta i artikeln utifrån den; det går även att både korrigera en del mindre detaljer och - inte minst - att berätta om företagets produktion. /FredrikT (diskussion) 21 februari 2018 kl. 12.34 (CET)
Och nu har jag byggt ut artikeln med uppgifter ur både den ovannämnda artikeln samt en senare (tillgänglig på SDS hemsida) som beskriver företagets nedläggning. Artikeln är nu med andra ord både källbelagd och heltäckande. Radera-röstare får alltså gärna ta sig en förnyad titt på den. /FredrikT (diskussion) 21 februari 2018 kl. 12.55 (CET)
Det är en klar förbättring, och artikeln verkar nu i alla fall hålla sådan kvalitet att det går att bedöma relevans utifrån ämnet. Jag känner dock att jag inte har de kunskaper som krävs för att kunna göra en sådan bedömning.
Däremot är det lite underligt att kategorierna påstår att företaget upplöstes 1993 när det uppenbarligen levt vidare många år efteråt.
andejons (diskussion) 21 februari 2018 kl. 13.47 (CET)
Det har jag missat. Syftar kanske på ett av de många namnbytena? Jag ändrar hur som helst till 2006. /FredrikT (diskussion) 21 februari 2018 kl. 15.06 (CET)
Instämmer med andejons, men tycker fortfarande att en företagsartikel som nästan uteslutande fokuserar på ägarbytena har dålig relevans. / TernariusD 21 februari 2018 kl. 15.44 (CET)

Svensk-amerikanska förbundet[redigera | redigera wikitext]

Svensk-amerikanska förbundet (diskhistoriklogg). (anmälan)

Verkar inte åstadkommit något som uppmärksammats under dess korta existens Yger (diskussion) 20 februari 2018 kl. 08.25 (CET)

Radera
 • TernariusD 20 februari 2018 kl. 14.21 (CET) (Ändrar min röst, se diskussion nedan).
 • Ascilto (diskussion) 20 februari 2018 kl. 15.02 (CET) Ingen relevansgivande uppmärksamhet. Summa 27 träffar i Mediearkivet Retriever varav hälften är olika editioner av samma artikel. Har alltså inte gjort några avtryck i offentlig debatt.
 • Tostarpadius (diskussion) 21 februari 2018 kl. 13.09 (CET) Övertygad av Ternarius.
 • Yger (diskussion) 21 februari 2018 kl. 15.52 (CET) Efter Ternarius analys
 • Stigfinnare (diskussion) 22 februari 2018 kl. 08.48 (CET) Dagslända. Uppfyller inte relevanskriterierna och har inte gjort något bestående avtryck.
 • Nosslrac (diskussion) 22 februari 2018 kl. 11.12 (CET)
 • Reddarn (diskussion) 22 februari 2018 kl. 11.15 (CET) Som Ternarius.
 • DIEXEL (diskussion) 22 februari 2018 kl. 13.07 (CET)
Behåll

* TernariusD 20 februari 2018 kl. 08.55 (CET) Inte den tyngsta artikel jag läst, och förstås mlm per definition oglobal, men artikeln kan ha en viss betydelse för att illustrera debattläget i Sverige i samband med Irakkriget.

 • J 1982 (diskussion) 21 februari 2018 kl. 15.41 (CET) Verkar ha haft uppmärksamhet under Irakkriget.
Neutral
Infoga
Diskussion

Jag får nog revidera min röst. Efter en snabb googling (som jag givetvis borde ha utfört innan jag röstade) framstår flera av grundarna som ungdomspolitiker med tämligen lös förankring i sina respektive politiska moderpartier. Den nuvarande länken till föreningen går till "Svensk-Amerikanska", en uppenbart opolitisk sajt med närmast anekdotisk information om företeelser i USA som skiljer sig från de i Sverige. Flera av källänkarna är antingen döda eller missvisande (den om att Philip Wendahl skulle stå liberalismen i Demokraterna nära nämner inte Philip Wendahl, utan redovisar i stället de negativa åsikter om Obama som Torbjörn Kvist, kontaktperson för Svensk-amerikanska förbundet i Göteborg har), och en googling på "svensk-amerikanska förbundet" (efter det stickspår som "svenska amerikanska fotbollsförbundet" och "Sverige-Amerika Stiftelsen" alias "svensk amerikanska stiftelsen" rensats bort) ger 31 träffar, många antingen från svwp eller högst perifera omnämnanden. Summa summarum är, att föreningen knappast var en relevant representant för debattläget för 8–13 år sedan, åtminstone som de tillgängliga källorna utvisar, utan bara för sig själva. Eftersom det är tveksamt om de någonsin klarade av att bygga upp någon kontinuerlig verksamhet, hamnar min röst på Radera. / TernariusD 20 februari 2018 kl. 14.21 (CET)


Enköpings järnväg[redigera | redigera wikitext]

Enköpings järnväg (diskhistoriklogg). (anmälan)

Artikeln handlar främst om tiden innan järnvägen kom till Enköping. Jag har svårt att se att innehållet motiverar relevans för en egen artikel, trots att den har funnits i 11 år. /Nosslrac (diskussion) 17 februari 2018 kl. 23.41 (CET)

Radera
 • Nosslrac (diskussion) 17 februari 2018 kl. 23.47 (CET) Eventuell relevant information kan infogas i artikeln om Enköping, eller möjligtvis SWB. Ställer mig helt emot omdirigering, eftersom det har funnits fler järnvägar i Enköping.
 • Reddarn (diskussion) 18 februari 2018 kl. 00.04 (CET) Som Nosslrac. Artikeln är dessutom inte ens encyklopediskt formulerad.
 • TernariusD 18 februari 2018 kl. 06.47 (CET) En egendomlig artikel. Den handlar helt om det historiska förspelet till järnvägen, och är som sådan ganska plottrig, men ingenting om själva järnvägen. Jag skulle gärna vilja veta mer om järnvägen, dess utseende och drift; vad befolkningen tyckte och tänkte kunde gott bantas ner. I det nuvarande utseendet undrar jag om vi har så mycken nytta av artikeln. Den behöver dessutom wikifieras och förses med ordentliga källor, om inte radkällor så i alla fall hyfsat sökbara sådana: "Historia om Enköpingsbygden" är över 350 sidor lång och handlar om mycket mer än järnvägen.
  • Då järnvägen uppenbarligen aldrig funnits utgår mycket av mitt resonemang om vad jag skulle vilja veta mer om. Jag anser givetvis fortfarande att artikeln borde raderas; bristfälligheten rörande källorna gör att jag ställer mig skeptisk till en infogning. / TernariusD 18 februari 2018 kl. 15.04 (CET)
   • Visst har den funnits. Det framgår ju i slutet av artikeln att den drevs som enskild järnväg fram till 1939 då den övertogs av SJ. /FredrikT (diskussion) 18 februari 2018 kl. 16.45 (CET)
 • Sjunnesson (diskussion) 18 februari 2018 kl. 06.58 (CET) Som Nosslrac.
 • Latitud60 (diskussion) 18 februari 2018 kl. 07.33 (CET) Mycket små delar av texten kan infogas i artikeln Enköping (finns lämplig rubrik där). Artikeln är helt missvisande ifråga om rubriken.
 • Kitayama (diskussion) 18 februari 2018 kl. 10.31 (CET) Järnvägen har aldrig funnits. Som Nosslrac och Latitud60.
  • Var kommer denna uppgift ifrån? Artikeln säger ju att järnvägen fanns i privat regi 1876-1939 och fortfarande finns kvar som Mälarbanan. /FredrikT (diskussion) 18 februari 2018 kl. 16.47 (CET)
 • Tostarpadius (diskussion) 18 februari 2018 kl. 14.48 (CET) Som Kitayama.
 • Thoasp (diskussion) 18 februari 2018 kl. 14.55 (CET) Som Latitud60.
 • NH 21 februari 2018 kl. 21.05 (CET) Möjligen kan något infogas. Men man bör inte behålla en omdirigering, eftersom titeln är missvisande.
Behåll
 • Bemland (diskussion) 18 februari 2018 kl. 01.57 (CET) Jag har gjort några smärre wikifieringar av artikeln och kan inte se varför den skulle raderas. Vi har en mängd artiklar om olika järnvägslinjer, detta är bara en av dem och bör vara av ett historiskt intresse. Se alla under: Kategori:Järnvägslinjer i Sverige. Flyttar till Infoga, även om jag inte är övertygad om att begreppet inte skulle ha funnits.
 • FredrikT (diskussion) 18 februari 2018 kl. 16.44 (CET) (fullständigt självklart att en artikel om en enskild järnväg som existerade 1876-1939 skall ha en artikel. Att artikeln i nuläget har en slagsida åt förhistorien ändrar inte på detta.)
Neutral
 • KlasHass (diskussion) 18 februari 2018 kl. 02.25 (CET) Själva järnvägen är väl intressant, vad Nyköpingsborna kände kanske skulle tonas ner.
Infoga
Diskussion

Latitud60 (diskussion) 18 februari 2018 kl. 07.33 (CET) Texten handlar om hur man i Enköping ville ha SWB närmre staden (då rätt liten) och hamnen. Någon Enköpings järnväg har inte funnits. Är väl närmast en kapitelrubrik i hembygdsboken. SWB byggdes inte som staden då ville och stationen kom att ligga ca 2 km norr om densamma, bebyggelsemässigt hopväxt först långt senare. Till hamnen byggdes ett hamnspår. Kulturgeografiskt liknar detta Falköping, alltså en liten medeltida stad med en järnväg en bit bort.

Något om detta kan gott införlivas i stadens artikel, dock utan omdirigering. Tostarpadius (diskussion) 18 februari 2018 kl. 14.48 (CET)
@FredrikT: Har Du källor på att det funnits en järnväg under detta namn? Som jag tolkar artikelns avslutning handlar det som sägs där om hela Stockholm–Västerås–Bergslagens Järnvägar. Tostarpadius (diskussion) 18 februari 2018 kl. 16.49 (CET)
Inser efter att ha läst artikeln en gång till och även googlat runt litet att det måste vara som Tostarpadius säger. Har därför ändrat min röst till infoga. /FredrikT (diskussion) 18 februari 2018 kl. 17.02 (CET)

@Nosslrac, Reddarn: med flera: Om ni förespråkar en infogning så lägg då rösten under Infoga och inte under Radera. /ℇsquilo 18 februari 2018 kl. 20.33 (CET)

Långtifrån all information är relevant att infoga, så därför är en "röst" under rubriken Radera mer rättvisande. / Reddarn (diskussion) 18 februari 2018 kl. 20.41 (CET)

Finns det någon som har undersökt om texten inte är ett rent plagiat av upphovsrättsskyddat material? Tostarpadius (diskussion) 20 februari 2018 kl. 07.43 (CET)

Jag tror inte att det är någon större risk. Dels kan man se att den som ursprungligen skapade artikeln gjort detta i två omgångar, vilket knappast varit nödvändigt om det varit en ren textplankning; dels förekommer, i vart fall i ursprungstexten, informella närmast talspråkliga vändningar ("det enda kruxet var" etc) som gör att jag har svårt att tro att den skulle vara avskriven från en mer seriös källa som t ex en bok. /FredrikT (diskussion) 20 februari 2018 kl. 13.10 (CET)
Tyvärr förekommer det att hembygdsböcker är skrivna i så informell stil. Tostarpadius (diskussion) 20 februari 2018 kl. 13.59 (CET)
Jag har kollat boken och det rör sig inte om rent plagiat, även om uppenbara likheter förekommer. /Nosslrac (diskussion) 20 februari 2018 kl. 17.12 (CET)
Då kan jag ställa mig bakom en infogning, helst utan omdirigering, i artikeln om centralstationen. Texten behöver dock stramas upp. Tostarpadius (diskussion) 20 februari 2018 kl. 20.19 (CET)
Ja, centralstationen kan vara en bra infogningsplats.--Bemland (diskussion) 21 februari 2018 kl. 00.33 (CET)

Vid närmare eftertanke kan det faktum att artikeln funnits i elva år motivera att en omdirigering får finnas. Vi får hoppas att det inte bidrar till att sprida faktoiden att det funnits en järnväg med detta namn. Tostarpadius (diskussion) 22 februari 2018 kl. 12.33 (CET)


Avslutade diskussioner[redigera | redigera wikitext]

Arkiv[redigera | redigera wikitext]