Wikipedia:Projekt linjekarta/Ikonkatalog

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här listan underhålls manuellt och innehåller därför inte alla tillgängliga ikoner.
Vi refererar till Tuvalkin's index to BSicons för en komplett lista över alla ikoner.

Grunden för linjekartor är primärt att visa

 • Existerade spår
  Straight track/Urban straight track mörk färg
vs. nerlagda/planerade spår
Unknown BSicon "exSTR"/Unused straight waterway ljus färg
 • Järnväg
  Straight track röd
vs. Tunnelbana/spårväg
Urban straight track blå
 • normala spår
  Straight track plain
vs. upphöjda spår
Elevated grå ramar
vs. tunnlar
Unknown BSicon "tSTR" dubbelstreckade
och
 • vattenfyllda kanaler
  Urban straight track blå
vs. torrlagda kanaler
Unknown BSicon "gSTR" grönt

Linjekartorna är inte tänkta att visa

 • mängden spår på en sträcka,
 • spårvidder,
 • elsystem.

Observera att antalet linjer (spår) normalt inte visas i grafiken, med undantag för mindre områden såsom stationskartor och individuella tunnebane-/spårvagnslinjer.

Namn logik[redigera | redigera wikitext]

Systemet för ikonnamn kom från tyska Wikipedia. Det finns ett lätt märkbart system i nomenklaturen men det var inte översatt ordentligt så denna regel har ibland av okunnighet, ignoreras.

Det konventionella filnamn formatet för ikonerna i detta projekt är enligt följande: BSicon_ (piktogram ID).svg. I BS (#) rad mallar, behöver användaren bara att skriva in ID för önskad ikon. Namnet på ett piktogram eller ID, konstrueras genom prefix, ROT och suffix gemensamt (t.ex. Mall:B-q som bildas av t + K + BHF + a). Prefix är mestadels och suffix är alltid gemener men ROT är versaler för att särskilja dem från affixen. Alla ikoner innehålla åtminstone en ROT, och ibland kombinera två eller flera för att bilda komplex symbol. Affixen modifierar vanligen "bas"-ikonen i färg, riktning, struktur, etc. och kanske inte gäller för enkla ikoner.

Prefix[redigera | redigera wikitext]

Prefixet visar vilken status infrastrukturen har (används ibland, används aldrig, nerlagd eller under konstruktion), om den är upphöjd eller går i tunnel:

Ingen eller EN av dessa prefix:
u f g
U-Bahn / underground footpath ground
tunnelbana, spårväg eller kanal stig eller vandringsled. tömd kanal
följt av ingen, någon eller några av följande:
e x m n
ehemals / erstwhile ex Mischbetrieb mit U-Bahn / mixed with metro eng / narrow
station eller hållplats som är stängd, under konstruktion eller planerad spår/bana som är stängd, under konstruktion eller planerad är för ikoner som innehåller både röda och blå symboler i samma ikon.
(se nedan)
smal linje (halva bredden på ikonen ikon)
eventuellt någon av följande:
h t l
Hochbahn / high level Tunnelstrecke / tunnel Legende / legend
upphöjd bana bana i tunnel symboler för att användas som flerlagersymboler.
följt av en eller inget av följande prefix:
b c d v
breit / broad schmal / compact dünn / slender från BSicon SPLe.svg övergången mellan dubbel- och enkellinjer
symboler med dubbla bredden 1/4 bredda symboler för specialarrangemang (beskrivs inte på denna sida) symboler med halva bredden, som används i par Standard bredda symboler som visar parallella linjer (samma som två parade d symboler)

Standard ordningen är:

"u", "f", "g" - prefix om typ av bana kommer först;
"e", "x", "m", "n" - där efter följer prefix om status av spåret;
"h" / "t" / "l" - efter det kommer prefix om höjd på spåret (och som ibland även använd som ett suffix);
"b" / "c" / "d" / "v" - det fjärde prefixet är storleken av ikonen;
ROOT modiferar till sist själva ikonen.
Exempel[redigera | redigera wikitext]
Järnväg Exampel Tunnelbana
spårväg
Exampel
Bana, station eller annan byggnad, som används (no prefix) Straight trackFlat crossingStation on track
PierExpress railwayUrban railway
u Urban straight trackUnknown BSicon "uKRZ"Urban station on track
Station som inte används av expresståg p Unknown BSicon "pBHF" up Unknown BSicon "upBHF"
Huvudspår (vanligen vertikalt) ur drift,
sekundär spår(vanligen sväng eller korsning) i drift.
x Unknown BSicon "xKRZ"Unknown BSicon "xABZlg" ux Unknown BSicon "uxKRZ"Unknown BSicon "uxABZlg"
Huvudspår i drift, sekundärt spår eller symbol ur drift. e Unknown BSicon "eKRZ"Unknown BSicon "eBHF" ue Unknown BSicon "ueKRZ"Unknown BSicon "ueBHF"
Hela ikonen ur drift (med några undantag). ex Unknown BSicon "exSTR"Unknown BSicon "exKRZ"Unknown BSicon "exBHF"
Unused pierUnused express railwayUnused urban railway
uex Unused straight waterwayUnknown BSicon "uexKRZ"Unknown BSicon "uexBHF"
Spår och station i tunnel t Unknown BSicon "tSTR"Unknown BSicon "tKRZ"Unknown BSicon "tBHF" ut Urban tunnel straight trackUnknown BSicon "utKRZ"Urban tunnel station on track
Tunnel spår ur drift, sidospår eller vertikalt korsande spår i drift. xt Unknown BSicon "xtKRZ"Unknown BSicon "xtABZlg" uxt Unknown BSicon "uxtKRZ"Unknown BSicon "uxtABZlg"
Oanvänd symbol över eller oanvänt spår korsar använd tunnel. et Unknown BSicon "etKRZ"Unknown BSicon "etBHF" uet Unknown BSicon "uetKRZ"Unknown BSicon "uetBHF"
Spår eller station i tunnel ur drift. ext Unknown BSicon "extSTR"Unknown BSicon "extKRZ"Unknown BSicon "extBHF" uext Unused urban tunnel straight trackUnknown BSicon "uextKRZ"Unknown BSicon "uextBHF"
Upphöjt spår eller station h ElevatedUnknown BSicon "hKRZ"Unknown BSicon "hBHF" uh Unknown BSicon "uhSTR"Unknown BSicon "uhKRZ"Unknown BSicon "uhBHF"
Upphöjt spår ur drift, sidospår eller korsande spår i drift. xh Unknown BSicon "xhKRZ"Unknown BSicon "xhABZlg" uxh Unknown BSicon "uxhKRZ"Unknown BSicon "uxhABZlg"
Upphöjd station ur drift längs spår i drift. eh Unknown BSicon "ehKRZ"Unknown BSicon "ehBHF" ueh Unknown BSicon "uehKRZ"Unknown BSicon "uehBHF"
Upphöjd station och står ur drift. exh Unknown BSicon "exhSTR"Unknown BSicon "exhKRZ"Unknown BSicon "exhBHF" uexh Unknown BSicon "uexhSTR"Unknown BSicon "uexhKRZ"Unknown BSicon "uexhBHF"
Ikon för flera lager. l Unknown BSicon "lENDE"Unknown BSicon "lZOLL"Unknown BSicon "lBHF" ul Unknown BSicon "ulHST"Unknown BSicon "ulDST"Unknown BSicon "ulBHF"
Ikon för flera lager, ur drift. exl Unknown BSicon "exlENDE"Unknown BSicon "exlZOLL"Unknown BSicon "exlBHF" uexl Unknown BSicon "uexlHST"Unknown BSicon "uexlDST"Unknown BSicon "uexlBHF"
Parallella linjer[redigera | redigera wikitext]

Alla ikoner med symetriska objekt så som broar, gränser eller tunnlar, exklusive ikoner där andra järnvägslinjer och stationer korsar de parallella linjerna följer följande namnregler:

 • v prefix, båda linjerna är i drift: Unknown BSicon "vAKRZu", Unknown BSicon "vBRÜCKE", Unknown BSicon "vWTUNNEL"
 • ev prefix, vänster linje är ut drift, höger är i drift: Unknown BSicon "evAKRZu", Unknown BSicon "evBRÜCKE", Unknown BSicon "evWTUNNEL"
 • xv prefix, vänster linje är i drift, höger är ur drift:Unknown BSicon "xvAKRZu", Unknown BSicon "xvBRÜCKE", Unknown BSicon "xvWTUNNEL"
 • exv prefix, båda linjerna är ur drift Unknown BSicon "exvAKRZu", Unknown BSicon "exvBRÜCKE", Unknown BSicon "exvWTUNNEL"

For crossings the prefix applies to the crossing line:

 • v: Unknown BSicon "vKRZu"
 • ev: Unknown BSicon "evKRZu"
 • xv: Unknown BSicon "xvKRZu"
 • exv: Unknown BSicon "exvKRZu"

For symmetrical stations the pattern is the same as for crossings, where the prefix is placed before the v and denotes the entire station :

 • v: Unknown BSicon "vBHF"
 • ev: Unknown BSicon "evBHF"
 • exv: Unknown BSicon "exvBHF"

For asymmetrical stations the e or x is placed after the v prefix so it's clear whether it denotes the right or left track:

 • Unknown BSicon "vSTR-BHF" (vSTR-BHF)
 • Unknown BSicon "vexSTR-BHF" (vexSTR-BHF)
 • Unknown BSicon "vSTR-eBHF" (vSTR-eBHF)
 • Unknown BSicon "vSTR-exBHF" (vSTR-exBHF)
Tvärgående parallella linjer[redigera | redigera wikitext]

Denna underkategori handlar om ikoner där parallella linjer löper på tvären. Om ikonen har 180° rotationssymmetri, så har den samma namnstandard som en normal ikon med tilläggs suffixet q (för den är vänd ett kvarts varv, quarter turn på engelska):

Unknown BSicon "vSTR" (vSTR) Unknown BSicon "vSTRq" (vSTRq)
Unknown BSicon "uvBHF" (uvBHF) Unknown BSicon "uvBHFq" (uvBHFq)

Alla andra ikoner är namngivna som om de två vanliga ikoner ovanpå vandrana. Notera att det inte är något v prefix på dessa ikoner:

Unknown BSicon "mKRZ-KRZo" (mKRZ-KRZo) Unknown BSicon "mKRZo" (mKRZo)
Unknown BSicon "KRZo" (KRZo)
Unknown BSicon "uSTRq-uSTR+r" (uSTRq-uSTR+r) Urban transverse track (uSTRq)
Urban track turning from right (uSTRlg)
Blandande linjer[redigera | redigera wikitext]

Ikoner som innehåller både järnväg och spårväg/tunnebana har prefixet m om den primära banan är järnvägen, um om den primära banan är en spårväg eller tunnelbana:

m um
Unknown BSicon "mKRZ" (mKRZ) Unknown BSicon "umKRZ" (umKRZ)
Unknown BSicon "mABZlf" (mABZlf) Unknown BSicon "umABZlg" (umABZlg)

Root[redigera | redigera wikitext]

Grunderna av ikonernas ID:

Beskrrivning ROOT ex. Etymologi
90° anslutning ABZ* Junction to left DE: Abzweigstelle
Handikapp-station ACC Unknown BSicon "ACC" EN: accessible
Station BHF Station on track DE: Bahnhof
Gångbana BL Unknown BSicon "BL" EN: black line
Bro BRÜCKE Large bridge DE: Brücke
1/2 column offset BS2* Unknown BSicon "BS2l" DE: Bahnstrecke
Godsstation, liten BST Small non-passenger station on track DE: Betriebsstelle
Plankorsning BUE* Level crossing DE: Bahnübergang
Fortsättning CONT Continuation forward EN: continuation
Bytesstationer CPIC* Right side of cross-platform interchange EN: cross-platform interchage
Godsstation, stor DST Non-passenger station/depot on track DE: Dienststation
Spårslut ENDE* Track end start DE: Ende, EN: end
Spårskifte FOW Unknown BSicon "FOW" DE: Fahrordnungswechsel
Gräns GRENZE Restricted border on track DE: Grenze
Station, liten HST Stop on track DE: Haltestelle
Bytessation INT Interchange on track EN: interchange
Avståndsmärke KMW Unknown BSicon "KMW" DE: Kilometrierungswechsel
Anslutning KRW Unknown BSicon "KRWgl" NL: kruiswissel
Korsning KRZ* Flat crossing DE: Kreuzung
Mask MASK Unknown BSicon "MASK" DE: Maske/Maskieren, EN: Mask Special-purpose icon
Nummer num Unknown BSicon "num0r" DE: Nummer, EN: Number
Mötessation PSL Unknown BSicon "PSL" EN: Passing Loop
Kollumskifte SHI Unknown BSicon "SHI1l" EN: shift
Single/parallel transition SPL Unknown BSicon "SPLa" DE: Spalten, EN: split
Spår STR Straight track DE: Strecke, EN: stretch / straight
T-korsning TEE Unknown BSicon "TEEl" EN: tee
Tunnel TUNNEL* Enter and exit tunnel DE: Tunnel, EN: tunnel
Korsstation ÜST Track change DE: Überleitstelle
Korsstation ÜWB Unknown BSicon "vÜWB" DE: Überwerfungsbauwerk
Vattendrag WASSER* Water DE: Wasser
Spårtypsbyte WECHSEL Unknown BSicon "WECHSEL" DE: Wechsel
Vändslinga WSL* Unknown BSicon "WSLe" DE: Wendeschleife
ROOT-modifierare
Motorvägskorsning AKRZ* Unknown BSicon "KRZo" DE: Autobahn Kreuzung
Dike CBHF* Station on track EN: Cut
Slänt DSTR* Straight track DE: Damm
ÄndstationA KBHF* Unknown BSicon "BHFa" DE: Kopfbahnhof
Avbrott LSTR Straight track DE: Lücke
Avbrott LLSTR* Unknown BSicon "STR2+4" DE: Lücke Specialfall för ikoner som ansluter till hörn.
Mask MICON Unknown BSicon "MASK" DE: Maske/Maskieren, EN: Mask
Pendeltågstaion SBHF Station on track DE: S-Bahnhof EN: Suburban Används främst för Berlins S-bahn. Fungerar även med SHST.
Spårtypsbytesstaion SWBHF Unknown BSicon "mSWBHF" DE: SystemwechselBahnhof Also applies to SHST.
PlanskildstationA TBHF* Unknown BSicon "BHFo" DE: Turmbahnhof
A: Gäller även KACC, KHST/THST, KSBHF/TSBHF, KSHST/TSHST, KSDST, KDST och KBST.
Vattendrag med konstuktioner WBRÜCKE* WBRÜCKE DE: Wasser + Brücke
WTUNNEL* Underwater tunnel DE: Wasser + Tunnel, EN: water + tunnel

* I de flesta fallen med ikonerna följs koden upp med ett suffix. En siffra som indikerar olika variationer är också i dessa fall ett suffix.

 • Det finns vissa undergrupper till dessa ikonkoder som inte följer dessa regler, som num (ex. Unknown BSicon "num1r" (num1r)).

Suffix[redigera | redigera wikitext]

Suffixes in this category indicates the directionality, position or structural variation. Note that directions assume a vertically downward route.

The four most common suffixes are left, right, forward and backward, represented by:

 • l [links, German for "left"],
 • r [rechts, German for "right"],
 • f [Fahrtrichtung, German for "direction of travel" (forward, basically) and
 • g [Gegenrichtung, German for "opposite direction" (of travel).

When the first BSicons were created in 2007, it was soon realized that the system with f and g was very limited, especially when dealing with icons facing across. Therefore, the +- suffix—in the sense of "coming from", which is by now used with most sets of BSicons—was introduced.

l and r have been used mistakenly to mean left and right as the reader sees it, with "u" for "up [the page]" and "d" for "down [the page]".

The order of the l and r suffixes should be:

 1. to left/right (in use);
 2. to (ex) left/right (out of use);
 3. from (+) left/right (in use);
 4. from (+ex) left/right (out of use).
Suffix ex. Etymologi
Riktpunkt övre höger 1 Unknown BSicon "kABZc1"Unknown BSicon "STRr+1h" Additional modifiers:
+ from objective
EN: corner (supplementary for 45° branchings and special situations)
EN: tunnel portal (supplementary for 45° branchings)
EN: halved (supplementary for shifts)
Riktpunkt nedre höger 2 Unknown BSicon "STR2"Unknown BSicon "lBHFc2"
Riktpunkt nedre vänster 3 Unknown BSicon "ÜWt3"Unknown BSicon "ÜWu3"
Riktpunkt övre vänster 4 Unknown BSicon "POINTER4"Unknown BSicon "POINTER+4"
Start a Head stationTrack end start DE: anfang
Slut e End stationTrack end end EN: end
Framåt f One way forwardContinuation forward DE: fahrtrichtung, EN: forward
Bakåt g One way backwardContinuation backward DE: gegenrichtung
Upphöjd h Unknown BSicon "KRZh"Unknown BSicon "STR+1uh" DE: Hochbahn, EN: high level. Concerns the additional track / element.
Halv h Unknown BSicon "STR3h+1"Unknown BSicon "STR3h+1h" DE: halb, EN: half. Used after corner number only
Åt vänster l Unknown BSicon "vSTRl-"Unknown BSicon "lBHFl" DE: links, EN: left
Från vänster +l Unknown BSicon "BS2+l"Unknown BSicon "STR2+l"
Vänster del -L Unknown BSicon "INT-L"Unknown BSicon "VIADUKT-L" DE: Linke, EN: left
Framåt och svänger vänster lf Track turning leftJunction to left ej längre brukligt suffix: new icons should use l instead
Bakåt och svänger vänster lg Track turning from rightJunction from right ej längre brukligt suffix: new icons should use +r instead
Mellan m Middle of cross-platform interchangeUnknown BSicon "PSLm" DE: mittlere, EN: middle
Mellandel -M Unknown BSicon "DST-M"Unknown BSicon "BHF-Mq" DE: Mitte, EN: middle
Smal linje/spår n Unknown BSicon "ABZgnr"Unknown BSicon "ueTEEna" DE: eng, EN: narrow
Över o Unknown BSicon "KRZo"Unknown BSicon "vSTRl-KRZo" DE: oben, EN: over
Transverse q Station on transverse trackUnknown BSicon "LSTRq" DE: quer, EN: quarter turn.
Åt höger r Unknown BSicon "v-STRr"Unknown BSicon "BS2r" DE: rects, EN: right
Från höger +r Unknown BSicon "BS2+r"Unknown BSicon "STR2+r"
Höger del -R Unknown BSicon "WVIADUKT-R"Unknown BSicon "BHF-xR" DE: Rechte, EN: right
Framåt och svänger höger rf Track turning rightJunction to right ej längre brukligt suffix: new icons should use r instead
Bakåt och svänger höger rg Track turning from leftJunction from left ej längre brukligt suffix: new icons should use +l instead
Vändpunkt sr/sl Unknown BSicon "STRsr"Unknown BSicon "STRsl" EN: switchback right/left
Tunnel t Unknown BSicon "KRZt"Unknown BSicon "uABZg+t1e" DE: Tunnel, EN: tunnel. Concerns the additional track / element.
Under u Unknown BSicon "KRZu"Unknown BSicon "STR2u" DE: unter, EN: under
Parallella linjer/spår v Unknown BSicon "BRIDGEvq"Unknown BSicon "v-BRIDGEv" Similar to "v" prefix.
Segment ur drift
fortsätter
x Unknown BSicon "KBHFxa"Unknown BSicon "KDSTxl"
Unknown BSicon "KHSTxr"Unknown BSicon "ENDExe"
EN: expired. Combined with suffix "a", "e", "l" or "r" to denote which side the actual line begins.
Legend _legende Unknown BSicon "lBHF"Unknown BSicon "GRZq" DE: Legende; ej längre brukligt suffix: new icons should use l prefix instead

Other codes are built up from joining these together. Additional icons can be created by overlaying existing ones.

Due to conflicting naming patterns and incomplete renaming attempts, some diagrams may show continuation arrows (Unknown BSicon "CONTfq") or dead ends (Unknown BSicon "ENDEeq") in the opposite direction than intended. It is recommended to replace all the usages of such icons with Unknown BSicon "CONTfq" (CONTfq), Unknown BSicon "CONTgq" (CONTgq), Unknown BSicon "ENDEeq" (ENDEeq), Unknown BSicon "ENDEaq" (ENDEaq).

Färger[redigera | redigera wikitext]

 • mörk färg indikerar att det är att spår/linje eller byggnad som är i drift.
 • ljus färg avser antingen en stängd spår/linje/byggnad, att det är under konstruktion eller planeras.
 • röd beskriver vanliga järnvägar.
 • blå beskriver tunnelbanor, spårvägar eller dylikt. Den blå färgen används även för kanaler.
Existerande linjer
som används
Linjer ut drift
(planerade eller stängda)
Järnväg
  #be2d2c BSicon BHF.svg
  #d77f7e BSicon exBHF.svg
Tunnelbana, spårväg eller kanaler
  #003399 BSicon uBHF.svg
  #6281c0 BSicon uexBHF.svg
Berlins S-Bahn
  #006e34 BSicon lSBHF.svg
  #5abf89 BSicon exlSBHF.svg
andra symboler
  #000000 BSicon BAHN.svg
  #aaaaaa BSicon exBAHN.svg
 
andra linjeskrivningar vandringsleder tömda kanaler
  #008000 BSicon fBHF.svg
  #2ca05a BSicon gBHF.svg
formationer och strukturer
  #80a080 BSicon lDSTR.svg BSicon BRIDGEq.svg BSicon PORTALg.svg BSicon lhSTRa.svg
bytesstationer border fill
  #000000 BSicon XPLTq.svg
  #b3b3b3
andra färger bakgrund tillgänglighet vattendrag
  #f9f9f9
  #034ea2 BSicon lACC.svg
  #007cc3 BSicon WASSER.svg


Du kan skapa en egen palett i Inkscape med dessa färger: kopiera följande kod och klista in i /usr/share/inkscape/palettes/BSicon.gpl eller ~/.inkscape/palettes/BSicon.gpl:

GIMP Palette
Name: BSIcon
Columns: 15
#
190 45 44	heavy rail in current use
215 127 126	heavy rail not in use
 0 51 153	light rail in current use
 98 129 192	light rail not in use
 0 110 52	S-Bahn in current use
 90 191 137	S-Bahn not in use
 0  0  0	other feature current in use
170 170 170	other feature not in use
 0 128  0	footpath
 44 160 90	unwatered canal
128 160 128	formation
179 179 179	cross-platform interchange
249 249 249	background
 3 78 162	accessibility
 0 124 195	watercourse