Wikipedia:Projekt linjekarta

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Projekt Linjekarta är en serie av mallar och ikoner för att skapa linjekartor i artiklar om t.ex. spårtrafik och andra typer av färdmedel. Detta projekt syftar till att lägga in en:Wikipedia:Route diagram template på svenska delen av Wikipedia.

Mall:Infobox järnväg Infobox för linjen
Mall:BS-linjekarta Tabell för linjekarta
Mall:BS-linjekarta-fot Avslutning på linjekartans tabell
Mall:BS Tabellrad med en ikon
Mall:BS-2 Tabellrad med en ikon, och dubbla kolumner för text
Mall:BS2 Tabellrad med två ikoner
Mall:BS2-2 Tabellrad med två ikoner, och dubbla kolumner för text
Mall:BS3 Tabellrad med tre ikoner
Mall:BS3-2 Tabellrad med tre ikoner, och dubbla kolumner för text
Mall:BS4 Tabellrad med fyra ikoner
Mall:BS4-2 Tabellrad med fyra ikoner, och dubbla kolumner för text
Mall:BS5 Tabellrad med fem ikoner
Mall:BS5-2 Tabellrad med fem ikoner, och dubbla kolumner för text
Mall:BS6 Tabellrad med sex ikoner
Mall:BS6-2 Tabellrad med sex ikoner, och dubbla kolumner för text
Mall:BS8 Tabellrad med åtta ikoner
Mall:BS! Tabellrad med linje-symbol(er) i önskad höjd och färg, valfritt antal kolumner

En linjekarta byggs upp av en serie mallar som egentligen är tabellelement. Själva linjekartan inleds med Mall:BS-linjekarta och avslutas med Mall:BS-linjekarta-fot. Innanför dessa finns ett antal rader som bestämmer vilka ikoner som ska användas och vilka texter som ska visas. I den enklaste formen av linjekarta används Mall:BS som innehåller en symbol. Vill man ha två ikoner i bredd använder man Mall:BS2, tre ikoner Mall:BS3 och så vidare. Man kan placera linjekartan fristående, eller inuti en Mall:Infobox järnväg.

Mallarna används på följande sätt:

Rubrik
Station on track
avstånd namnanm1 anm2
{{BS-linjekarta|rubrik|placering|bakgrundsfärg|textfärg}}
{{BS|ikon|avstånd|namn|anm1|anm2}}
{{BS-linjekarta-fot}}


Parameter Beskrivning
rubrik Rubriktext. Utelämnas värdet blir rubriken "Linjekarta".
placering Om linjekartan ska vara fristående måste man ange detta genom denna parameter. Värden är "right" och "left" för att höger- respektive vänsterplacering. Om linjekartan placeras inuti Mall:Infobox järnväg så bör detta värde utelämnas.
bakgrundsfärg Bakgrundsfärg på rubriken. Ljusblå om inget anges.
textfärg Textfärg på rubriken. Svart om inget anges.
ikon Namn på ikon, t.ex. BHF. Se ikontabellen nedan.
avstånd Avstånd i tid eller kilometer, eller annat motsvarande värde. Visas mellan ikon och stationsnamn.
namn Stationsnamn eller motsvarande.
anm1 Anmärkningstext. Text i liten stil efter stationsnamnet.
anm2 Anmärkningstext. Text i liten stil längst till höger i raden, högerjusterad.

Samtliga parametrar är valfria och kan helt enkelt utelämnas om de inte behövs.

Namnen på vissa av mallarna kommer från motsvarande sida på tyska Wikipedia, Formatvorlage Bahnstrecke. Därav förkortningen BS. Samma namn används också på andra språkversioner Wikipedia och en linjekarta kan därför lätt exporteras till andra språk som har stöd för dessa mallar. BS-linjekarta och BS-linjekarta-fot finns dock enbart på svenska Wikipedia och man får därmed anpassa linjekartans inledning och avslut innan man kopierar linjekartorna mellan språk.

Om linjekartan görs fristående med hjälp av parametern "placering" så kommer text och andra objekt visas på sidan av linjekartan. Om man vill att linjekartan ska stå ensam utan text eller annat runt omkring kan man behöva lägga till <br clear="all" /> i slutet för att få rätt layout. Alternativt ersätter man BS-linjekarta och definierar tabell och tabellstil manuellt. Mer om formatering av tabeller går att finna på Wikipedia:Tabeller.

Linjekartan byggs av en tabell av ikoner som representerar olika typer av sträckor och anläggningar. Alla ikonerna finns på Commons och anropas med ett namn som är uppbyggt med vanligtvis tre stora bokstäver och en eller flera inledande eller efterföljande små bokstäver som indikerar olika varianter på symbolen eller linjen.

Inledande tecken (prefix)
e station ej i bruk
t tunnel
u spårväg eller tunnelbana
x sträcka ej i bruk
Efterföljande tecken (suffix)
a start/upp (från tyskans Anfang)
e slut/ner (från tyskans Ende)
l vänster
r höger
f i färdriktning, neråt (från tyskans Fahrtrichtung)
g i motriktning, uppåt (från tyskans Gegenrichtung)
o vertikal linje ovanför
u vertikal linje under

Ikonnamnen är gemensamma för alla Wikipedias språk och förkortningarna baseras på tysk eller engelsk beteckning.

Alla tillgängliga ikoner finns i tabellen nedan. Saknas en ikon så kan det antingen bero på att motsvarande bild inte finns ännu eller att tabellen nedan inte har uppdaterats.

Stationer[redigera | redigera wikitext]

Namn Prefix Beskrivning
x t e ex u ux ut ue uex
Stationer
BHF BSicon BHF.svg BSicon eBHF.svg BSicon exBHF.svg BSicon uBHF.svg BSicon ueBHF.svg BSicon uexBHF.svg station
BHFq BSicon BHFq.svg BSicon eBHFq.svg BSicon exBHFq.svg BSicon uBHFq.svg BSicon ueBHFq.svg BSicon uexBHFq.svg station horisontell
KBHFa BSicon KBHFa.svg BSicon eKBHFa.svg BSicon exKBHFa.svg BSicon uKBHFa.svg BSicon ueKBHFa.svg BSicon uexKBHFa.svg ändstation upp
KBHFe BSicon KBHFe.svg BSicon eKBHFe.svg BSicon exKBHFe.svg BSicon uKBHFe.svg BSicon ueKBHFe.svg BSicon uexKBHFe.svg ändstation ner
KBHFl BSicon KBHFaq.svg BSicon eKBHFaq.svg BSicon exKBHFaq.svg BSicon uKBHFaq.svg BSicon ueKBHFaq.svg BSicon uexKBHFaq.svg ändstation höger
KBHFr BSicon KBHFeq.svg BSicon eKBHFeq.svg BSicon exKBHFeq.svg BSicon uKBHFeq.svg BSicon ueKBHFeq.svg BSicon uexKBHFeq.svg ändstation vänster
KBHFxa BSicon KBHFxa.svg BSicon eKBHFxa.svg BSicon uKBHFxa.svg BSicon ueKBHFxa.svg ändstation upp
KBHFxe BSicon KBHFxe.svg BSicon eKBHFxe.svg BSicon uKBHFxe.svg BSicon ueKBHFxe.svg ändstation ner
KBHFxl BSicon KBHFxaq.svg BSicon eKBHFxaq.svg BSicon uKBHFxaq.svg BSicon ueKBHFxaq.svg ändstation höger
KBHFxr BSicon KBHFxeq.svg BSicon eKBHFxeq.svg BSicon uKBHFxeq.svg BSicon ueKBHFxeq.svg ändstation vänster
tBHF BSicon tBHF.svg BSicon etBHF.svg BSicon extBHF.svg BSicon utBHF.svg BSicon uetBHF.svg BSicon uextBHF.svg station
tBHFq BSicon tBHFq.svg BSicon etBHFq.svg BSicon extBHFq.svg BSicon utBHFq.svg BSicon uetBHFq.svg BSicon uextBHFq.svg station horisontell
tKBHFa BSicon tKBHFa.svg BSicon etKBHFa.svg BSicon extKBHFa.svg BSicon utKBHFa.svg BSicon uetKBHFa.svg BSicon uextKBHFa.svg ändstation upp
tKBHFe BSicon tKBHFe.svg BSicon etKBHFe.svg BSicon extKBHFe.svg BSicon utKBHFe.svg BSicon uetKBHFe.svg BSicon uextKBHFe.svg ändstation ner
tKBHFl BSicon tKBHFaq.svg BSicon etKBHFaq.svg BSicon extKBHFaq.svg BSicon utKBHFaq.svg BSicon uetKBHFaq.svg BSicon uextKBHFaq.svg ändstation höger
tKBHFr BSicon tKBHFeq.svg BSicon etKBHFeq.svg BSicon extKBHFeq.svg BSicon utKBHFeq.svg BSicon uetKBHFeq.svg BSicon uextKBHFeq.svg ändstation vänster
tKBHFxa BSicon tKBHFxa.svg BSicon etKBHFxa.svg BSicon utKBHFxa.svg BSicon uetKBHFxa.svg ändstation upp
tKBHFxe BSicon tKBHFxe.svg BSicon etKBHFxe.svg BSicon utKBHFxe.svg BSicon uetKBHFxe.svg ändstation ner
tKBHFxl BSicon tKBHFxaq.svg BSicon etKBHFxaq.svg BSicon utKBHFxaq.svg BSicon uetKBHFxaq.svg ändstation höger
tKBHFxr BSicon tKBHFxeq.svg BSicon etKBHFxeq.svg BSicon utKBHFxeq.svg BSicon uetKBHFxeq.svg ändstation vänster
KBFl BSicon ABHFl+l.svg BSicon ABHFxl+l.svg BSicon eABHFl+l.svg BSicon exABHFl+l.svg vändstation vänster
KBFr BSicon ABHFr+r.svg BSicon exABHFr+r.svg vändstation höger
DST BSicon DST.svg BSicon eDST.svg BSicon exDST.svg BSicon uDST.svg BSicon ueDST.svg BSicon uexDST.svg station utan passagerartrafik
DSTq BSicon DSTq.svg BSicon eDSTq.svg BSicon exDSTq.svg BSicon uDSTq.svg BSicon ueDSTq.svg BSicon uexDSTq.svg station utan passagerartrafik
KDSTa BSicon KDSTa.svg BSicon eKDSTa.svg BSicon exKDSTa.svg BSicon uKDSTa.svg BSicon ueKDSTa.svg BSicon uexKDSTa.svg station utan passagerartrafik upp
KDSTe BSicon KDSTe.svg BSicon eKDSTe.svg BSicon exKDSTe.svg BSicon uKDSTe.svg BSicon ueKDSTe.svg BSicon uexKDSTe.svg station utan passagerartrafik ner
KDSTl BSicon KDSTaq.svg BSicon eKDSTaq.svg BSicon exKDSTaq.svg BSicon uKDSTaq.svg BSicon ueKDSTaq.svg BSicon uexKDSTaq.svg station utan passagerartrafik höger
KDSTr BSicon KDSTeq.svg BSicon eKDSTeq.svg BSicon exKDSTeq.svg BSicon uKDSTeq.svg BSicon ueKDSTeq.svg BSicon uexKDSTeq.svg station utan passagerartrafik vänster
KDSTxa BSicon KDSTxa.svg BSicon eKDSTxa.svg BSicon uKDSTxa.svg BSicon ueKDSTxa.svg station utan passagerartrafik upp
KDSTxe BSicon KDSTxe.svg BSicon eKDSTxe.svg BSicon uKDSTxe.svg BSicon ueKDSTxe.svg station utan passagerartrafik ner
KDSTxl BSicon KDSTxaq.svg BSicon eKDSTxaq.svg BSicon uKDSTxaq.svg BSicon ueKDSTxaq.svg station utan passagerartrafik höger
KDSTxr BSicon KDSTxeq.svg BSicon eKDSTxeq.svg BSicon uKDSTxeq.svg BSicon ueKDSTxeq.svg station utan passagerartrafik vänster
tDST BSicon tDST.svg BSicon etDST.svg BSicon extDST.svg BSicon utDST.svg BSicon uetDST.svg BSicon uextDST.svg station utan passagerartrafik
tDSTq BSicon tDSTq.svg BSicon etDSTq.svg BSicon extDSTq.svg BSicon utDSTq.svg BSicon uetDSTq.svg BSicon uextDSTq.svg station utan passagerartrafik
tKDSTa BSicon tKDSTa.svg BSicon etKDSTa.svg BSicon extKDSTa.svg BSicon utKDSTa.svg BSicon uetKDSTa.svg BSicon uextKDSTa.svg station utan passagerartrafik upp
tKDSTe BSicon tKDSTe.svg BSicon etKDSTe.svg BSicon extKDSTe.svg BSicon utKDSTe.svg BSicon uetKDSTe.svg BSicon uextKDSTe.svg station utan passagerartrafik ner
tKDSTl BSicon tKDSTaq.svg BSicon etKDSTaq.svg BSicon extKDSTaq.svg BSicon utKDSTaq.svg BSicon uetKDSTaq.svg BSicon uextKDSTaq.svg station utan passagerartrafik höger
tKDSTr BSicon tKDSTeq.svg BSicon etKDSTeq.svg BSicon extKDSTeq.svg BSicon utKDSTeq.svg BSicon uetKDSTeq.svg BSicon uextKDSTeq.svg station utan passagerartrafik vänster
tKDSTxa BSicon tKDSTxa.svg BSicon etKDSTxa.svg BSicon utKDSTxa.svg BSicon uetKDSTxa.svg station utan passagerartrafik upp
tKDSTxe BSicon tKDSTxe.svg BSicon etKDSTxe.svg BSicon utKDSTxe.svg BSicon uetKDSTxe.svg station utan passagerartrafik ner
tKDSTxl BSicon tKDSTxaq.svg BSicon etKDSTxaq.svg BSicon utKDSTxaq.svg BSicon uetKDSTxaq.svg station utan passagerartrafik höger
tKDSTxr BSicon tKDSTxeq.svg BSicon etKDSTxeq.svg BSicon utKDSTxeq.svg BSicon uetKDSTxeq.svg station utan passagerartrafik vänster
HST BSicon HST.svg BSicon eHST.svg BSicon exHST.svg BSicon uHST.svg BSicon ueHST.svg BSicon uexHST.svg mindre station
HSTq BSicon HSTq.svg BSicon eHSTq.svg BSicon exHSTq.svg BSicon uHSTq.svg BSicon ueHSTq.svg BSicon uexHSTq.svg mindre station
KHSTa BSicon KHSTa.svg BSicon eKHSTa.svg BSicon exKHSTa.svg BSicon uKHSTa.svg BSicon ueKHSTa.svg BSicon uexKHSTa.svg mindre ändstation upp
KHSTe BSicon KHSTe.svg BSicon eKHSTe.svg BSicon exKHSTe.svg BSicon uKHSTe.svg BSicon ueKHSTe.svg BSicon uexKHSTe.svg mindre ändstation ner
KHSTl BSicon KHSTaq.svg BSicon eKHSTaq.svg BSicon exKHSTaq.svg BSicon uKHSTaq.svg BSicon ueKHSTaq.svg BSicon uexKHSTaq.svg mindre ändstation vänster
KHSTr BSicon KHSTeq.svg BSicon eKHSTeq.svg BSicon exKHSTeq.svg BSicon uKHSTeq.svg BSicon ueKHSTeq.svg BSicon uexKHSTeq.svg mindre ändstation höger
KHSTxa BSicon KHSTxa.svg BSicon eKHSTxa.svg BSicon uKHSTxa.svg BSicon ueKHSTxa.svg mindre ändstation upp
KHSTxe BSicon KHSTxe.svg BSicon eKHSTxe.svg BSicon uKHSTxe.svg BSicon ueKHSTxe.svg mindre ändstation ner
KHSTxl BSicon KHSTxaq.svg BSicon eKHSTxaq.svg BSicon uKHSTxaq.svg BSicon ueKHSTxaq.svg mindre ändstation vänster
KHSTxr BSicon KHSTxeq.svg BSicon eKHSTxeq.svg BSicon uKHSTxeq.svg BSicon ueKHSTxeq.svg mindre ändstation höger
tHST BSicon tHST.svg BSicon etHST.svg BSicon extHST.svg BSicon utHST.svg BSicon uetHST.svg BSicon uextHST.svg mindre station
tHSTq BSicon tHSTq.svg BSicon etHSTq.svg BSicon extHSTq.svg BSicon utHSTq.svg BSicon uetHSTq.svg BSicon uextHSTq.svg mindre station
tKHSTa BSicon tKHSTa.svg BSicon etKHSTa.svg BSicon extKHSTa.svg BSicon utKHSTa.svg BSicon uetKHSTa.svg BSicon uextKHSTa.svg mindre ändstation upp
tKHSTe BSicon tKHSTe.svg BSicon etKHSTe.svg BSicon extKHSTe.svg BSicon utKHSTe.svg BSicon uetKHSTe.svg BSicon uextKHSTe.svg mindre ändstation ner
tKHSTl BSicon tKHSTaq.svg BSicon etKHSTaq.svg BSicon extKHSTaq.svg BSicon utKHSTaq.svg BSicon uetKHSTaq.svg BSicon uextKHSTaq.svg mindre ändstation vänster
tKHSTr BSicon tKHSTeq.svg BSicon etKHSTeq.svg BSicon extKHSTeq.svg BSicon utKHSTeq.svg BSicon uetKHSTeq.svg BSicon uextKHSTeq.svg mindre ändstation höger
tKHSTxa BSicon tKHSTxa.svg BSicon etKHSTxa.svg BSicon utKHSTxa.svg BSicon uetKHSTxa.svg mindre ändstation upp
tKHSTxe BSicon tKHSTxe.svg BSicon etKHSTxe.svg BSicon utKHSTxe.svg BSicon uetKHSTxe.svg mindre ändstation ner
tKHSTxl BSicon tKHSTxaq.svg BSicon etKHSTxaq.svg BSicon utKHSTxaq.svg BSicon uetKHSTxaq.svg mindre ändstation vänster
tKHSTxr BSicon tKHSTxeq.svg BSicon etKHSTxeq.svg BSicon utKHSTxeq.svg BSicon uetKHSTxeq.svg mindre ändstation höger
BST BSicon BST.svg BSicon eBST.svg BSicon exBST.svg BSicon uBST.svg BSicon ueBST.svg BSicon uexBST.svg lastplats eller likn utan passagerartrafik
BSTq BSicon BSTq.svg BSicon eBSTq.svg BSicon exBSTq.svg BSicon uBSTq.svg BSicon ueBSTq.svg BSicon uexBSTq.svg lastplats eller likn utan passagerartrafik
KBSTa BSicon KBSTa.svg BSicon eKBSTa.svg BSicon exKBSTa.svg BSicon uKBSTa.svg BSicon ueKBSTa.svg BSicon uexKBSTa.svg lastplats eller likn utan passagerartrafik
KBSTe BSicon KBSTe.svg BSicon eKBSTe.svg BSicon exKBSTe.svg BSicon uKBSTe.svg BSicon ueKBSTe.svg BSicon uexKBSTe.svg lastplats eller likn utan passagerartrafik
KBSTl BSicon KBSTaq.svg BSicon eKBSTaq.svg BSicon exKBSTaq.svg BSicon uKBSTaq.svg BSicon ueKBSTaq.svg BSicon uexKBSTaq.svg lastplats eller likn utan passagerartrafik
KBSTr BSicon KBSTeq.svg BSicon eKBSTeq.svg BSicon exKBSTeq.svg BSicon uKBSTeq.svg BSicon ueKBSTeq.svg BSicon uexKBSTeq.svg lastplats eller likn utan passagerartrafik
KBSTxa BSicon KBSTxa.svg BSicon eKBSTxa.svg BSicon uKBSTxa.svg BSicon ueKBSTxa.svg lastplats eller likn utan passagerartrafik
KBSTxe BSicon KBSTxe.svg BSicon eKBSTxe.svg BSicon uKBSTxe.svg BSicon ueKBSTxe.svg lastplats eller likn utan passagerartrafik
KBSTxl BSicon KBSTxaq.svg BSicon eKBSTxaq.svg BSicon uKBSTxaq.svg BSicon ueKBSTxaq.svg lastplats eller likn utan passagerartrafik
KBSTxr BSicon KBSTxeq.svg BSicon eKBSTxeq.svg BSicon uKBSTxeq.svg BSicon ueKBSTxeq.svg lastplats eller likn utan passagerartrafik
tBST BSicon tBST.svg BSicon etBST.svg BSicon extBST.svg BSicon utBST.svg BSicon uetBST.svg BSicon uextBST.svg lastplats eller likn utan passagerartrafik
tBSTq BSicon tBSTq.svg BSicon etBSTq.svg BSicon extBSTq.svg BSicon utBSTq.svg BSicon uetBSTq.svg BSicon uextBSTq.svg lastplats eller likn utan passagerartrafik
tKBSTa BSicon tKBSTa.svg BSicon etKBSTa.svg BSicon extKBSTa.svg BSicon utKBSTa.svg BSicon uetKBSTa.svg BSicon uextKBSTa.svg lastplats eller likn utan passagerartrafik
tKBSTe BSicon tKBSTe.svg BSicon etKBSTe.svg BSicon extKBSTe.svg BSicon utKBSTe.svg BSicon uetKBSTe.svg BSicon uextKBSTe.svg lastplats eller likn utan passagerartrafik
tKBSTl BSicon tKBSTaq.svg BSicon etKBSTaq.svg BSicon extKBSTaq.svg BSicon utKBSTaq.svg BSicon uetKBSTaq.svg BSicon uextKBSTaq.svg lastplats eller likn utan passagerartrafik
tKBSTr BSicon tKBSTeq.svg BSicon etKBSTeq.svg BSicon extKBSTeq.svg BSicon utKBSTeq.svg BSicon uetKBSTeq.svg BSicon uextKBSTeq.svg lastplats eller likn utan passagerartrafik
tKBSTxa BSicon tKBSTxa.svg BSicon etKBSTxa.svg BSicon utKBSTxa.svg BSicon uetKBSTxa.svg lastplats eller likn utan passagerartrafik
tKBSTxe BSicon tKBSTxe.svg BSicon etKBSTxe.svg BSicon utKBSTxe.svg BSicon uetKBSTxe.svg lastplats eller likn utan passagerartrafik
tKBSTxl BSicon tKBSTxaq.svg BSicon etKBSTxaq.svg BSicon utKBSTxaq.svg BSicon uetKBSTxaq.svg lastplats eller likn utan passagerartrafik
tKBSTxr BSicon tKBSTxeq.svg BSicon etKBSTxeq.svg BSicon utKBSTxeq.svg BSicon uetKBSTxeq.svg lastplats eller likn utan passagerartrafik
CPICl BSicon XBHF-L.svg BSicon tXBHF-L.svg BSicon eXBHF-L.svg BSicon exXBHF-L.svg BSicon uXBHF-L.svg BSicon utXBHF-L.svg BSicon ueXBHF-L.svg BSicon uexXBHF-L.svg station med övergång
CPICm BSicon XBHF-M.svg BSicon tXBHF-M.svg BSicon eXBHF-M.svg BSicon exXBHF-M.svg BSicon uXBHF-M.svg BSicon utXBHF-M.svg BSicon ueXBHF-M.svg BSicon uexXBHF-M.svg station med övergång
CPICr BSicon XBHF-R.svg BSicon tXBHF-R.svg BSicon eXBHF-R.svg BSicon exXBHF-R.svg BSicon uXBHF-R.svg BSicon utXBHF-R.svg BSicon ueXBHF-R.svg BSicon uexXBHF-R.svg station med övergång
CPICla BSicon KXBHFa-L.svg BSicon KXBHFxa-L.svg BSicon tKXBHFa-L.svg BSicon exKXBHFa-L.svg BSicon uKXBHFa-L.svg BSicon uKXBHFxa-L.svg BSicon utKXBHFa-L.svg BSicon uexKXBHFa-L.svg station med övergång
CPICma BSicon KXBHFa-M.svg BSicon KXBHFxa-M.svg BSicon tKXBHFa-M.svg BSicon exKXBHFa-M.svg BSicon uKXBHFa-M.svg BSicon uKXBHFxa-M.svg BSicon utKXBHFa-M.svg BSicon uexKXBHFa-M.svg station med övergång
CPICra BSicon KXBHFa-R.svg BSicon KXBHFxa-R.svg BSicon tKXBHFa-R.svg BSicon exKXBHFa-R.svg BSicon uKXBHFa-R.svg BSicon uKXBHFxa-R.svg BSicon utKXBHFa-R.svg BSicon uexKXBHFa-R.svg station med övergång
CPICle BSicon KXBHFe-L.svg BSicon KXBHFxe-L.svg BSicon tKXBHFe-L.svg BSicon exKXBHFe-L.svg BSicon uKXBHFe-L.svg BSicon uKXBHFxe-L.svg BSicon utKXBHFe-L.svg BSicon uexKXBHFe-L.svg station med övergång
CPICme BSicon KXBHFe-M.svg BSicon KXBHFxe-M.svg BSicon tKXBHFe-M.svg BSicon exKXBHFe-M.svg BSicon uKXBHFe-M.svg BSicon uKXBHFxe-M.svg BSicon utKXBHFe-M.svg BSicon uexKXBHFe-M.svg station med övergång
CPICre BSicon KXBHFe-R.svg BSicon KXBHFxe-R.svg BSicon tKXBHFe-R.svg BSicon exKXBHFe-R.svg BSicon uKXBHFe-R.svg BSicon uKXBHFxe-R.svg BSicon utKXBHFe-R.svg BSicon uexKXBHFe-R.svg station med övergång
CPICpasso BSicon XPLTq+STR.svg BSicon XPLTq+tSTR.svg BSicon XPLTq+exSTR.svg BSicon XPLTq+uSTR.svg BSicon XPLTq+utSTR.svg BSicon XPLTq+uexSTR.svg passage förbi station med övergång
CPICpassu BSicon STR+XPLTq.svg BSicon tSTR+XPLTq.svg BSicon exSTR+XPLTq.svg BSicon uSTR+XPLTq.svg BSicon utSTR+XPLTq.svg BSicon uexSTR+XPLTq.svg passage förbi station med övergång
BHF-L BSicon BHF-L.svg BSicon tBHF-L.svg BSicon eBHF-L.svg BSicon exBHF-L.svg BSicon uBHF-L.svg BSicon utBHF-L.svg BSicon ueBHF-L.svg BSicon uexBHF-L.svg station på två linjer
BHF-M BSicon BHF-M.svg BSicon tBHF-M.svg BSicon eBHF-M.svg BSicon exBHF-M.svg BSicon uBHF-M.svg BSicon utBHF-M.svg BSicon uexBHF-M.svg station på tre linjer
BHF-R BSicon BHF-R.svg BSicon tBHF-R.svg BSicon eBHF-R.svg BSicon exBHF-R.svg BSicon uBHF-R.svg BSicon utBHF-R.svg BSicon ueBHF-R.svg BSicon uexBHF-R.svg station på två linjer
KBHF-Lxa BSicon KBHFxa-L.svg ändstation på två linjer
KBHF-Rxa BSicon KBHFxa-R.svg ändstation på två linjer
KBHF-Le BSicon KBHFe-L.svg BSicon exKBHFe-L.svg BSicon uKBHFe-L.svg BSicon uexKBHFe-L.svg ändstation på två linjer
KBHF-Me BSicon KBHFe-M.svg ändstation på tre linjer
KBHF-Re BSicon KBHFe-R.svg BSicon exKBHFe-R.svg BSicon uKBHFe-R.svg BSicon uexKBHFe-R.svg ändstation på två linjer
KBHF-La BSicon KBHFa-L.svg BSicon exKBHFa-L.svg BSicon uKBHFa-L.svg BSicon uexKBHFa-L.svg ändstation på två linjer
KBHF-Ma BSicon KBHFa-M.svg ändstation på tre linjer
KBHF-Ra BSicon KBHFa-R.svg BSicon exKBHFa-R.svg BSicon uKBHFa-R.svg BSicon uexKBHFa-R.svg ändstation på två linjer
HST-L BSicon HST-L.svg BSicon eHST-L.svg BSicon exHST-L.svg mindre station på två linjer
HST-M BSicon HST-M.svg BSicon uHST-M.svg mindre station på tre linjer
HST-R BSicon HST-R.svg BSicon eHST-R.svg BSicon exHST-R.svg mindre station på två linjer
KHST-La BSicon KHSTa-L.svg BSicon exKHSTa-L.svg BSicon uKHSTa-L.svg BSicon uexKHSTa-L.svg mindre ändstation på två linjer
KHST-Ra BSicon KHSTa-R.svg BSicon exKHSTa-R.svg BSicon uKHSTa-R.svg BSicon uexKHSTa-R.svg mindre ändstation på två linjer
KHST-Le BSicon KHSTe-L.svg BSicon exKHSTe-L.svg BSicon uKHSTe-L.svg BSicon uexKHSTe-L.svg mindre ändstation på två linjer
KHST-Re BSicon KHSTe-R.svg BSicon exKHSTe-R.svg BSicon uKHSTe-R.svg BSicon uexKHSTe-R.svg mindre ändstation på två linjer
hBHF BSicon hBHF.svg BSicon ehBHF.svg BSicon exhBHF.svg BSicon uhBHF.svg BSicon uehBHF.svg BSicon uexhBHF.svg station på lång bro eller högbana
hHST BSicon hHST.svg BSicon ehHST.svg BSicon exhHST.svg BSicon uhHST.svg mindre station på lång bro eller högbana
hDST BSicon hDST.svg BSicon uhDST.svg station utan passagerartrafik på lång bro eller högbana
hKBHFa BSicon hKBHFa.svg BSicon exhKBHFa.svg BSicon uhKBHFa.svg BSicon uexhKBHFa.svg ändstation på lång bro eller högbana
hKBHFe BSicon hKBHFe.svg BSicon exhKBHFe.svg BSicon uhKBHFe.svg BSicon uexhKBHFe.svg ändstation på lång bro eller högbana
BHFCCa BSicon tBHFe@g.svg BSicon utBHFe@g.svg Station i tunnelmynning
BHFCCe BSicon tBHFa@f.svg BSicon utBHFa@f.svg Station i tunnelmynning
Stationer i korsning
x t e ex u ux ut ue uex
Stationer
TBHF BSicon TBHF.svg BSicon xTBHF.svg BSicon tTBHF.svg BSicon eTBHF.svg BSicon exTBHF.svg BSicon uTBHF.svg BSicon uxTBHF.svg BSicon utTBHF.svg BSicon ueTBHF.svg BSicon uexTBHF.svg station
TBHFx BSicon TBHFx.svg BSicon tTBHFx.svg BSicon eTBHFx.svg BSicon exTBHFx.svg BSicon uTBHFx.svg BSicon utTBHFx.svg BSicon ueTBHFx.svg BSicon uexTBHFx.svg station
TBHFo BSicon TBHFo.svg BSicon xTBHFo.svg BSicon eTBHFo.svg BSicon exTBHFo.svg BSicon uTBHFo.svg BSicon uxTBHFo.svg BSicon ueTBHFo.svg BSicon uexTBHFo.svg station
TBHFu BSicon TBHFu.svg BSicon xTBHFu.svg BSicon eTBHFu.svg BSicon exTBHFu.svg BSicon uTBHFu.svg BSicon uxTBHFu.svg BSicon ueTBHFu.svg BSicon uexTBHFu.svg station
tTBHF BSicon tTBHF.svg BSicon xtTBHF.svg BSicon etTBHF.svg BSicon extTBHF.svg BSicon utTBHF.svg BSicon uxtTBHF.svg BSicon uetTBHF.svg BSicon uextTBHF.svg station
TBHFt BSicon TBHFt.svg BSicon xTBHFt.svg BSicon eTBHFt.svg BSicon exTBHFt.svg BSicon uTBHFt.svg BSicon uxTBHFt.svg BSicon ueTBHFt.svg BSicon uexTBHFt.svg station
tTBHFt BSicon tTBHFt.svg BSicon xtTBHFt.svg BSicon etTBHFt.svg BSicon extTBHFt.svg BSicon utTBHFt.svg BSicon uxtTBHFt.svg BSicon uetTBHFt.svg BSicon uextTBHFt.svg station
TBHFxo BSicon TBHFxo.svg BSicon eTBHFxo.svg BSicon exTBHFxo.svg BSicon uTBHFxo.svg BSicon ueTBHFxo.svg BSicon uexTBHFxo.svg station
TBHFxu BSicon TBHFxu.svg BSicon eTBHFxu.svg BSicon exTBHFxu.svg BSicon uTBHFxu.svg BSicon ueTBHFxu.svg BSicon uexTBHFxu.svg station
tTBHFx BSicon tTBHFx.svg BSicon etTBHFx.svg BSicon extTBHFx.svg BSicon utTBHFx.svg BSicon uetTBHFx.svg BSicon uextTBHFx.svg station
TBHFxt BSicon TBHFxt.svg BSicon eTBHFxt.svg BSicon exTBHFxt.svg BSicon uTBHFxt.svg BSicon ueTBHFxt.svg BSicon uexTBHFxt.svg station
tTBHFxt BSicon tTBHFxt.svg BSicon etTBHFxt.svg BSicon extTBHFxt.svg BSicon utTBHFxt.svg BSicon uetTBHFxt.svg BSicon uextTBHFxt.svg station
THSTo BSicon THSTo.svg BSicon xTHSTo.svg BSicon eTHSTo.svg BSicon exTHSTo.svg BSicon uTHSTo.svg BSicon uxTHSTo.svg BSicon ueTHSTo.svg BSicon uexTHSTo.svg hållplats
THSTu BSicon THSTu.svg BSicon xTHSTu.svg BSicon eTHSTu.svg BSicon exTHSTu.svg BSicon uTHSTu.svg BSicon uxTHSTu.svg BSicon ueTHSTu.svg BSicon uexTHSTu.svg hållplats
tTHST BSicon tTHST.svg BSicon xtTHST.svg BSicon etTHST.svg BSicon extTHST.svg BSicon utTHST.svg BSicon uxtTHST.svg BSicon uetTHST.svg BSicon uextTHST.svg hållplats
THSTt BSicon THSTt.svg BSicon xTHSTt.svg BSicon eTHSTt.svg BSicon exTHSTt.svg BSicon uTHSTt.svg BSicon uxTHSTt.svg BSicon ueTHSTt.svg BSicon uexTHSTt.svg hållplats
tTHSTt BSicon tTHSTt.svg BSicon xtTHSTt.svg BSicon etTHSTt.svg BSicon extTHSTt.svg BSicon utTHSTt.svg BSicon uxtTHSTt.svg BSicon uetTHSTt.svg BSicon uextTHSTt.svg hållplats
THSTxo BSicon THSTxo.svg BSicon eTHSTxo.svg BSicon exTHSTxo.svg BSicon uTHSTxo.svg BSicon ueTHSTxo.svg BSicon uexTHSTxo.svg hållplats
THSTxu BSicon THSTxu.svg BSicon eTHSTxu.svg BSicon exTHSTxu.svg BSicon uTHSTxu.svg BSicon ueTHSTxu.svg BSicon uexTHSTxu.svg hållplats
tTHSTx BSicon tTHSTx.svg BSicon etTHSTx.svg BSicon extTHSTx.svg BSicon utTHSTx.svg BSicon uetTHSTx.svg BSicon uextTHSTx.svg hållplats
THSTxt BSicon THSTxt.svg BSicon eTHSTxt.svg BSicon exTHSTxt.svg BSicon uTHSTxt.svg BSicon ueTHSTxt.svg BSicon uexTHSTxt.svg hållplats
tTHSTxt BSicon tTHSTxt.svg BSicon etTHSTxt.svg BSicon extTHSTxt.svg BSicon utTHSTxt.svg BSicon uetTHSTxt.svg BSicon uextTHSTxt.svg hållplats
Stationer med S-tåg/tunnelbana/spårväg
Stationssymboler med S avser mest tyska/danska pendeltåg och undviks för Sverige och Norge.
x t e ex u ux ut ue uex
S+BHF BSicon S+BHF.svg BSicon xS+BHF.svg BSicon eS+BHF.svg BSicon exS+BHF.svg BSicon uS+BHF.svg Station med S-tåg och fjärr- eller regionaltåg
S+BHFq BSicon S+BHFq.svg BSicon xS+BHFq.svg BSicon eS+BHFq.svg BSicon exS+BHFq.svg Station med fjärr- eller regionaltåg
KS+BHFa BSicon KS+BHFa.svg BSicon xKS+BHFa.svg BSicon eKS+BHFa.svg BSicon exKS+BHFa.svg Ändstation med fjärr- eller regionaltåg
KS+BHFe BSicon KS+BHFe.svg BSicon xKS+BHFe.svg BSicon eKS+BHFe.svg BSicon exKS+BHFe.svg Ändstation med fjärr- eller regionaltåg
KS+BHFl BSicon KS+BHFaq.svg BSicon xKS+BHFaq.svg BSicon eKS+BHFaq.svg BSicon exKS+BHFaq.svg Ändstation med fjärr- eller regionaltåg
KS+BHFr BSicon KS+BHFeq.svg BSicon xKS+BHFeq.svg BSicon eKS+BHFeq.svg BSicon exKS+BHFeq.svg Ändstation med fjärr- eller regionaltåg
tS+BHF BSicon tS+BHF.svg BSicon xtS+BHF.svg BSicon etS+BHF.svg BSicon extS+BHF.svg Station med S-tåg och fjärr- eller regionaltåg
tS+BHFq BSicon tS+BHFq.svg BSicon xtS+BHFq.svg BSicon etS+BHFq.svg BSicon extS+BHFq.svg Station med fjärr- eller regionaltåg
tKS+BHFa BSicon tKS+BHFa.svg BSicon xtKS+BHFa.svg BSicon etKS+BHFa.svg BSicon extKS+BHFa.svg Ändstation med fjärr- eller regionaltåg
tKS+BHFe BSicon tKS+BHFe.svg BSicon xtKS+BHFe.svg BSicon etKS+BHFe.svg BSicon extKS+BHFe.svg Ändstation med fjärr- eller regionaltåg
tKS+BHFl BSicon tKS+BHFaq.svg BSicon xtKS+BHFaq.svg BSicon etKS+BHFaq.svg BSicon extKS+BHFaq.svg Ändstation med fjärr- eller regionaltåg
tKS+BHFr BSicon tKS+BHFeq.svg BSicon xtKS+BHFeq.svg BSicon etKS+BHFeq.svg BSicon extKS+BHFeq.svg Ändstation med fjärr- eller regionaltåg
SBHF BSicon SBHF.svg BSicon eSBHF.svg BSicon exSBHF.svg BSicon uSBHF.svg S-tågsstation
SBHFq BSicon SBHFq.svg BSicon eSBHFq.svg BSicon exSBHFq.svg S-tågsstation
KSBHFa BSicon KSBHFa.svg BSicon eKSBHFa.svg BSicon exKSBHFa.svg Ändstation
KSBHFe BSicon KSBHFe.svg BSicon eKSBHFe.svg BSicon exKSBHFe.svg Ändstation
KSBHFl BSicon KSBHFaq.svg BSicon eKSBHFaq.svg BSicon exKSBHFaq.svg Ändstation
KSBHFr BSicon KSBHFeq.svg BSicon eKSBHFeq.svg BSicon exKSBHFeq.svg Ändstation
tSBHF BSicon tSBHF.svg BSicon etSBHF.svg BSicon extSBHF.svg S-tågsstation
tSBHFq BSicon tSBHFq.svg BSicon etSBHFq.svg BSicon extSBHFq.svg S-tågsstation
tKSBHFa BSicon tKSBHFa.svg BSicon etKSBHFa.svg BSicon extKSBHFa.svg Ändstation
tKSBHFe BSicon tKSBHFe.svg BSicon etKSBHFe.svg BSicon extKSBHFe.svg Ändstation
tKSBHFl BSicon tKSBHFaq.svg BSicon etKSBHFaq.svg BSicon extKSBHFaq.svg Ändstation
tKSBHFr BSicon tKSBHFeq.svg BSicon etKSBHFeq.svg BSicon extKSBHFeq.svg Ändstation
SHST BSicon SHST.svg BSicon eSHST.svg BSicon exSHST.svg BSicon uSHST.svg Hållplats
SHSTq BSicon SHSTq.svg BSicon eSHSTq.svg BSicon exSHSTq.svg Hållplats
KSHSTa BSicon KSHSTa.svg BSicon eKSHSTa.svg BSicon exKSHSTa.svg Hållplats
KSHSTe BSicon KSHSTe.svg BSicon eKSHSTe.svg BSicon exKSHSTe.svg Hållplats
KSHSTl BSicon KSHSTaq.svg BSicon eKSHSTaq.svg BSicon exKSHSTaq.svg Hållplats
KSHSTr BSicon KSHSTeq.svg BSicon eKSHSTeq.svg BSicon exKSHSTeq.svg Hållplats
tSHST BSicon tSHST.svg BSicon etSHST.svg BSicon extSHST.svg Hållplats
tSHSTq BSicon tSHSTq.svg BSicon etSHSTq.svg BSicon extSHSTq.svg Hållplats
tKSHSTa BSicon tKSHSTa.svg BSicon etKSHSTa.svg BSicon extKSHSTa.svg Hållplats
tKSHSTe BSicon tKSHSTe.svg BSicon etKSHSTe.svg BSicon extKSHSTe.svg Hållplats
tKSHSTl BSicon tKSHSTaq.svg BSicon etKSHSTaq.svg BSicon extKSHSTaq.svg Hållplats
tKSHSTr BSicon tKSHSTeq.svg BSicon etKSHSTeq.svg BSicon extKSHSTeq.svg Hållplats
TS+BHFo BSicon TS+BHFo.svg BSicon xTS+BHFo.svg BSicon eTS+BHFo.svg BSicon exTS+BHFo.svg Station med fjärr- eller regionaltåg
TS+BHFu BSicon TS+BHFu.svg BSicon xTS+BHFu.svg BSicon eTS+BHFu.svg BSicon exTS+BHFu.svg Station med fjärr- eller regionaltåg
tTS+BHF BSicon tTS+BHF.svg BSicon xtTS+BHF.svg BSicon etTS+BHF.svg BSicon extTS+BHF.svg Station med fjärr- eller regionaltåg
TS+BHFt BSicon TS+BHFt.svg BSicon xTS+BHFt.svg BSicon eTS+BHFt.svg BSicon exTS+BHFt.svg Station med fjärr- eller regionaltåg
tTS+BHFt BSicon tTS+BHFt.svg BSicon xtTS+BHFt.svg BSicon etTS+BHFt.svg BSicon extTS+BHFt.svg Station med fjärr- eller regionaltåg
TS+BHFxo BSicon TS+BHFxo.svg BSicon xTS+BHFxo.svg BSicon eTS+BHFxo.svg BSicon exTS+BHFxo.svg Station med fjärr- eller regionaltåg
TS+BHFxu BSicon TS+BHFxu.svg BSicon xTS+BHFxu.svg BSicon eTS+BHFxu.svg BSicon exTS+BHFxu.svg Station med fjärr- eller regionaltåg
tTS+BHFx BSicon tTS+BHFx.svg BSicon xtTS+BHFx.svg BSicon etTS+BHFx.svg BSicon extTS+BHFx.svg Station med fjärr- eller regionaltåg
TS+BHFxt BSicon TS+BHFxt.svg BSicon xTS+BHFxt.svg BSicon eTS+BHFxt.svg BSicon exTS+BHFxt.svg Station med fjärr- eller regionaltåg
tTS+BHFxt BSicon tTS+BHFxt.svg BSicon xtTS+BHFxt.svg BSicon etTS+BHFxt.svg BSicon extTS+BHFxt.svg Station med fjärr- eller regionaltåg
TxS+BHFo BSicon TxS+BHFo.svg BSicon xTxS+BHFo.svg Station med fjärr- eller regionaltåg
TxS+BHFu BSicon TxS+BHFu.svg BSicon xTxS+BHFu.svg Station med fjärr- eller regionaltåg
tTxS+BHF BSicon tTxS+BHF.svg BSicon xtTxS+BHF.svg Station med fjärr- eller regionaltåg
TxS+BHFt BSicon TxS+BHFt.svg BSicon xTxS+BHFt.svg Station med fjärr- eller regionaltåg
tTxS+BHFt BSicon tTxS+BHFt.svg BSicon xtTxS+BHFt.svg Station med fjärr- eller regionaltåg
TSBHFo BSicon TSBHFo.svg BSicon xTSBHFo.svg BSicon eTSBHFo.svg BSicon exTSBHFo.svg S-tågsstation
TSBHFu BSicon TSBHFu.svg BSicon xTSBHFu.svg BSicon eTSBHFu.svg BSicon exTSBHFu.svg S-tågsstation
tTSBHF BSicon tTSBHF.svg BSicon xtTSBHF.svg BSicon etTSBHF.svg BSicon extTSBHF.svg S-tågsstation
TSBHFt BSicon TSBHFt.svg BSicon xTSBHFt.svg BSicon eTSBHFt.svg BSicon exTSBHFt.svg S-tågsstation
tTSBHFt BSicon tTSBHFt.svg BSicon xtTSBHFt.svg BSicon etTSBHFt.svg BSicon extTSBHFt.svg S-tågsstation
TSBHFxo BSicon TSBHFxo.svg BSicon eTSBHFxo.svg BSicon exTSBHFxo.svg S-tågsstation
TSBHFxu BSicon TSBHFxu.svg BSicon eTSBHFxu.svg BSicon exTSBHFxu.svg S-tågsstation
tTSBHFx BSicon tTSBHFx.svg BSicon etTSBHFx.svg BSicon extTSBHFx.svg S-tågsstation
TSBHFxt BSicon TSBHFxt.svg BSicon eTSBHFxt.svg BSicon exTSBHFxt.svg S-tågsstation
tTSBHFxt BSicon tTSBHFxt.svg BSicon etTSBHFxt.svg BSicon extTSBHFxt.svg S-tågsstation
TSHSTo BSicon TSHSTo.svg BSicon xTSHSTo.svg BSicon eTSHSTo.svg BSicon exTSHSTo.svg Hållplats
TSHSTu BSicon TSHSTu.svg BSicon xTSHSTu.svg BSicon eTSHSTu.svg BSicon exTSHSTu.svg Hållplats
tTSHST BSicon tTSHST.svg BSicon xtTSHST.svg BSicon etTSHST.svg BSicon extTSHST.svg Hållplats
TSHSTt BSicon TSHSTt.svg BSicon xTSHSTt.svg BSicon eTSHSTt.svg BSicon exTSHSTt.svg Hållplats
tTSHSTt BSicon tTSHSTt.svg BSicon xtTSHSTt.svg BSicon etTSHSTt.svg BSicon extTSHSTt.svg Hållplats
TSHSTxo BSicon TSHSTxo.svg BSicon eTSHSTxo.svg BSicon exTSHSTxo.svg Hållplats
TSHSTxu BSicon TSHSTxu.svg BSicon eTSHSTxu.svg BSicon exTSHSTxu.svg Hållplats
tTSHSTx BSicon tTSHSTx.svg BSicon etTSHSTx.svg BSicon extTSHSTx.svg Hållplats
TSHSTxt BSicon TSHSTxt.svg BSicon eTSHSTxt.svg BSicon exTSHSTxt.svg Hållplats
tTSHSTxt BSicon tTSHSTxt.svg BSicon etTSHSTxt.svg BSicon extTSHSTxt.svg Hållplats

Förgreningar[redigera | redigera wikitext]

Namn Prefix Beskrivning
x t e ex u ux ut ue uex
Förgreningar (2-vägs)
ABZlf BSicon ABZgl.svg BSicon xABZgl.svg BSicon eABZgl.svg BSicon exABZgl.svg BSicon uABZgl.svg BSicon uxABZgl.svg BSicon ueABZgl.svg BSicon uexABZgl.svg förgrening mot vänster
ABZrf BSicon ABZgr.svg BSicon xABZgr.svg BSicon eABZgr.svg BSicon exABZgr.svg BSicon uABZgr.svg BSicon uxABZgr.svg BSicon ueABZgr.svg BSicon uexABZgr.svg förgrening mot höger
ABZlg BSicon ABZg+r.svg BSicon xABZg+r.svg BSicon eABZg+r.svg BSicon exABZg+r.svg BSicon uABZg+r.svg BSicon uxABZg+r.svg BSicon ueABZg+r.svg BSicon uexABZg+r.svg anslutning från höger
ABZrg BSicon ABZg+l.svg BSicon xABZg+l.svg BSicon eABZg+l.svg BSicon exABZg+l.svg BSicon uABZg+l.svg BSicon uxABZg+l.svg BSicon ueABZg+l.svg BSicon uexABZg+l.svg anslutning från vänster
tABZlf BSicon tABZgl.svg BSicon etABZgl.svg BSicon utABZgl.svg BSicon uxtABZgl.svg BSicon uetABZgl.svg förgrening mot vänster
tABZrf BSicon tABZgr.svg BSicon etABZgr.svg BSicon utABZgr.svg BSicon uxtABZgr.svg BSicon uetABZgr.svg förgrening mot höger
tABZlg BSicon tABZg+r.svg BSicon etABZg+r.svg BSicon utABZg+r.svg BSicon uxtABZg+r.svg BSicon uetABZg+r.svg anslutning från höger
tABZrg BSicon tABZg+l.svg BSicon utABZg+l.svg BSicon uxtABZg+l.svg BSicon uetABZg+l.svg anslutning från vänster
ABZlr BSicon ABZlr.svg BSicon ABZlxr.svg BSicon tABZlr.svg BSicon ABZrxl.svg BSicon exABZlr.svg BSicon uABZlr.svg BSicon uABZlxr.svg BSicon utABZlr.svg BSicon uABZrxl.svg BSicon uexABZlr.svg förgrening mot vänster, mot höger
ABZ+lr BSicon ABZ+lr.svg BSicon ABZ+lxr.svg BSicon tABZ+lr.svg BSicon ABZ+rxl.svg BSicon exABZ+lr.svg BSicon uABZ+lr.svg BSicon uABZ+lxr.svg BSicon utABZ+lr.svg BSicon uABZ+rxl.svg BSicon uexABZ+lr.svg förgrening från vänster, från höger
ABZl+l BSicon ABZl+l.svg BSicon ABZl+xl.svg BSicon ABZxl+l.svg BSicon exABZl+l.svg förgrening, anslutning höger
ABZr+r BSicon ABZr+r.svg BSicon ABZr+xr.svg BSicon ABZxr+r.svg BSicon exABZr+r.svg förgrening, anslutning vänster
ABZql BSicon ABZql.svg BSicon xABZql.svg BSicon tABZql.svg BSicon eABZql.svg BSicon exABZql.svg BSicon uABZql.svg BSicon uxABZql.svg BSicon utABZql.svg BSicon ueABZql.svg BSicon uexABZql.svg förgrening vänster upp
ABZqr BSicon ABZqr.svg BSicon xABZqr.svg BSicon tABZqr.svg BSicon eABZqr.svg BSicon exABZqr.svg BSicon uABZqr.svg BSicon uxABZqr.svg BSicon utABZqr.svg BSicon ueABZqr.svg BSicon uexABZqr.svg förgrening höger upp
ABZq+l BSicon ABZq+l.svg BSicon xABZq+l.svg BSicon tABZq+l.svg BSicon eABZq+l.svg BSicon exABZq+l.svg BSicon uABZq+l.svg BSicon uxABZq+l.svg BSicon utABZq+l.svg BSicon ueABZq+l.svg BSicon uexABZq+l.svg förgrening vänster ned
ABZq+r BSicon ABZq+r.svg BSicon xABZq+r.svg BSicon tABZq+r.svg BSicon eABZq+r.svg BSicon exABZq+r.svg BSicon uABZq+r.svg BSicon uxABZq+r.svg BSicon utABZq+r.svg BSicon ueABZq+r.svg BSicon uexABZq+r.svg förgrening höger ned
ABZgl+r BSicon ABZgl+r.svg BSicon xABZgl+r.svg BSicon eABZgl+r.svg BSicon exABZgl+r.svg BSicon uABZgl+r.svg BSicon ueABZgl+r.svg BSicon uexABZgl+r.svg förgrening mot vänster, från höger
ABZgl+xr BSicon ABZgl+xr.svg BSicon xABZgl+xr.svg förgrening mot vänster, från höger
ABZgxl+r BSicon ABZgxl+r.svg BSicon xABZgxl+r.svg förgrening mot vänster, från höger
ABZgr+l BSicon ABZgr+l.svg BSicon xABZgr+l.svg BSicon eABZgr+l.svg BSicon exABZgr+l.svg BSicon uABZgr+l.svg BSicon ueABZgr+l.svg förgrening mot höger, från vänster
ABZgr+xl BSicon ABZgr+xl.svg BSicon xABZgr+xl.svg förgrening mot höger, från vänster
ABZgxr+l BSicon ABZgxr+l.svg BSicon xABZgxr+l.svg förgrening mot höger, från vänster
ABZgl+l BSicon ABZgl+l.svg BSicon xABZgl+l.svg BSicon eABZgl+l.svg BSicon exABZgl+l.svg BSicon uABZgl+l.svg BSicon uxABZgl+l.svg BSicon ueABZgl+l.svg BSicon uexABZgl+l.svg Triangelspår mot vänster
ABZgl+xl BSicon ABZgl+xl.svg BSicon xABZgl+xl.svg Triangelspår mot vänster
ABZgxl+l BSicon ABZgxl+l.svg BSicon xABZgxl+l.svg Triangelspår mot vänster
ABZgr+r BSicon ABZgr+r.svg BSicon xABZgr+r.svg BSicon eABZgr+r.svg BSicon exABZgr+r.svg BSicon uABZgr+r.svg BSicon uxABZgr+r.svg BSicon ueABZgr+r.svg BSicon uexABZgr+r.svg Triangelspår mot höger
ABZgr+xr BSicon ABZgr+xr.svg BSicon xABZgr+xr.svg Triangelspår mot höger
ABZgxr+r BSicon ABZgxr+r.svg BSicon xABZgxr+r.svg Triangelspår mot höger
ABZ4d BSicon ABZglr+lr.svg Två triangelspår
ABZql+r BSicon ABZql+r.svg BSicon xABZql+r.svg BSicon eABZql+r.svg BSicon exABZql+r.svg
ABZql+xr BSicon ABZql+xr.svg BSicon xABZql+xr.svg
ABZqxl+r BSicon ABZqxl+r.svg BSicon xABZqxl+r.svg
ABZqr+l BSicon ABZqr+l.svg BSicon xABZqr+l.svg BSicon eABZqr+l.svg BSicon exABZqr+l.svg
ABZqr+xl BSicon ABZqr+xl.svg BSicon xABZqr+xl.svg
ABZqxr+l BSicon ABZqxr+l.svg BSicon xABZqxr+l.svg
ABZqlr BSicon ABZqlr.svg BSicon xABZqlr.svg BSicon eABZqlr.svg BSicon exABZqlr.svg BSicon uABZqlr.svg BSicon uexABZqlr.svg Triangelspår bana slutar
ABZqlxr BSicon ABZqlxr.svg BSicon xABZqlxr.svg Triangelspår bana slutar
ABZqrxl BSicon ABZqrxl.svg BSicon xABZqrxl.svg Triangelspår bana slutar
ABZq+lr BSicon ABZq+lr.svg BSicon xABZq+lr.svg BSicon eABZq+lr.svg BSicon exABZq+lr.svg BSicon uABZq+lr.svg BSicon uxABZq+lr.svg BSicon ueABZq+lr.svg BSicon uexABZq+lr.svg Triangelspår bana börjar
ABZq+lxr BSicon ABZq+lxr.svg BSicon xABZq+lxr.svg Triangelspår bana börjar
ABZq+rxl BSicon ABZq+rxl.svg BSicon xABZq+rxl.svg Triangelspår bana börjar
hABZgr+r BSicon hABZgr+r.svg BSicon uhABZgr+r.svg BSicon uxhABZgr+r.svg BSicon uexhABZgr+r.svg Triangelspår på bro eller högbana
hABZlf BSicon hABZgl.svg BSicon exhABZgl.svg BSicon uhABZgl.svg BSicon uehABZgl.svg BSicon uexhABZgl.svg förgrening på bro eller högbana
hABZrg BSicon hABZg+l.svg BSicon xhABZg+l.svg BSicon ehABZg+l.svg BSicon uhABZg+l.svg BSicon uehABZg+l.svg förgrening på bro eller högbana
hABZlg BSicon hABZg+r.svg BSicon xhABZg+r.svg BSicon ehABZg+r.svg BSicon exhABZg+r.svg BSicon uhABZg+r.svg förgrening på bro eller högbana
hABZrf BSicon hABZgr.svg BSicon xhABZgr.svg BSicon ehABZgr.svg BSicon exhABZgr.svg BSicon uhABZgr.svg BSicon uxhABZgr.svg BSicon uehABZgr.svg BSicon uexhABZgr.svg förgrening på bro eller högbana
hABZ+lr BSicon hABZ+lr.svg BSicon hABZ+lxr.svg BSicon hABZ+rxl.svg BSicon exhABZ+lr.svg BSicon uhABZ+lr.svg BSicon uhABZ+lxr.svg förgrening på bro eller högbana
fler BSicon xkABZq+3.svg xkABZq+l BSicon ekABZg+1.svg ekABZg+l
3-vägs förgreningar
x t e ex u ux ut ue uex
ABZglr BSicon ABZglr.svg BSicon xABZglr.svg BSicon eABZglr.svg BSicon exABZglr.svg förgrening mot vänster och höger
ABZgrxl BSicon ABZgrxl.svg BSicon xABZgrxl.svg förgrening mot vänster och höger
ABZglxr BSicon ABZglxr.svg BSicon xABZglxr.svg förgrening mot vänster och höger
ABZg+lr BSicon ABZg+lr.svg BSicon xABZg+lr.svg BSicon eABZg+lr.svg BSicon exABZg+lr.svg anslutning från vänster och höger
ABZg+lxr BSicon ABZg+lxr.svg BSicon xABZg+lxr.svg anslutning från vänster och höger
ABZg+rxl BSicon ABZg+rxl.svg BSicon xABZg+rxl.svg anslutning från vänster och höger
ABZqr+r BSicon ABZqr+r.svg BSicon xABZqr+r.svg BSicon eABZqr+r.svg BSicon exABZqr+r.svg förgrening mot vänster, upp och ned
ABZqxr+r BSicon ABZqxr+r.svg BSicon xABZqxr+r.svg förgrening mot vänster, upp och ned
ABZqr+xr BSicon ABZqr+xr.svg BSicon xABZqr+xr.svg förgrening mot vänster, upp och ned
ABZql+l BSicon ABZql+l.svg BSicon xABZql+l.svg BSicon eABZql+l.svg BSicon exABZql+l.svg BSicon uABZql+l.svg anslutning från höger, uppifrån och nedifrån
ABZql+xl BSicon ABZql+xl.svg BSicon xABZql+xl.svg anslutning från höger, uppifrån och nedifrån
ABZqxl+l BSicon ABZqxl+l.svg BSicon xABZqxl+l.svg anslutning från höger, uppifrån och nedifrån
4-vägskorsningar
KRZ BSicon KRZ.svg BSicon xKRZ.svg BSicon eKRZ.svg BSicon exKRZ.svg BSicon uKRZ.svg BSicon uxKRZ.svg BSicon ueKRZ.svg BSicon uexKRZ.svg enkel korsning
KRZt BSicon KRZt.svg BSicon xKRZt.svg BSicon eKRZt.svg BSicon exKRZt.svg BSicon uKRZt.svg BSicon uxKRZt.svg BSicon ueKRZt.svg BSicon uexKRZt.svg annan linje passerar i tunnel
tKRZ BSicon tKRZ.svg BSicon xtKRZ.svg BSicon etKRZ.svg BSicon extKRZ.svg BSicon utKRZ.svg BSicon uxtKRZ.svg BSicon uetKRZ.svg BSicon uextKRZ.svg annan linje passerar i tunnel
tKRZt BSicon tKRZt.svg BSicon xtKRZt.svg BSicon etKRZt.svg BSicon extKRZt.svg BSicon utKRZt.svg BSicon uxtKRZt.svg BSicon uetKRZt.svg BSicon uextKRZt.svg annan linje passerar i tunnel
hKRZt BSicon hKRZt.svg BSicon xhKRZt.svg BSicon ehKRZt.svg BSicon exhKRZt.svg BSicon uhKRZt.svg BSicon uxhKRZt.svg BSicon uehKRZt.svg BSicon uexhKRZt.svg korsning
tKRZh BSicon tKRZh.svg BSicon xtKRZh.svg BSicon etKRZh.svg BSicon extKRZh.svg BSicon utKRZh.svg BSicon uxtKRZh.svg BSicon uetKRZh.svg BSicon uextKRZh.svg korsning
hKRZ BSicon hKRZ.svg BSicon xhKRZ.svg BSicon ehKRZ.svg BSicon exhKRZ.svg BSicon uhKRZ.svg BSicon uxhKRZ.svg BSicon uehKRZ.svg BSicon uexhKRZ.svg korsning på bro eller högbana
KRZh BSicon KRZh.svg BSicon xKRZh.svg BSicon eKRZh.svg BSicon exKRZh.svg BSicon uKRZh.svg BSicon uxKRZh.svg BSicon ueKRZh.svg BSicon uexKRZh.svg korsning på bro eller högbana
hKRZho BSicon hKRZho.svg BSicon xhKRZho.svg BSicon ehKRZho.svg BSicon exhKRZho.svg BSicon uhKRZho.svg BSicon uxhKRZho.svg BSicon uehKRZho.svg BSicon uexhKRZho.svg korsning på bro eller högbana
hKRZhu BSicon hKRZhu.svg BSicon xhKRZhu.svg BSicon ehKRZhu.svg BSicon exhKRZhu.svg BSicon uhKRZhu.svg BSicon uxhKRZhu.svg BSicon uehKRZhu.svg BSicon uexhKRZhu.svg korsning på bro eller högbana
KRZo BSicon KRZo.svg BSicon xKRZo.svg BSicon eKRZo.svg BSicon exKRZo.svg BSicon uKRZo.svg BSicon uxKRZo.svg BSicon ueKRZo.svg BSicon uexKRZo.svg bro över annan linje
KRZu BSicon KRZu.svg BSicon xKRZu.svg BSicon eKRZu.svg BSicon exKRZu.svg BSicon uKRZu.svg BSicon uxKRZu.svg BSicon ueKRZu.svg BSicon uexKRZu.svg annan linje passerar på bro
KRZl BSicon KRZl.svg BSicon xKRZl.svg BSicon eKRZl.svg BSicon exKRZl.svg korsning med förbindelse
KRZxl BSicon KRZxl.svg BSicon xKRZxl.svg BSicon eKRZxl.svg BSicon exKRZxl.svg korsning med förbindelse
KRZr BSicon KRZr.svg BSicon xKRZr.svg BSicon eKRZr.svg BSicon exKRZr.svg korsning med förbindelse
KRZxr BSicon KRZxr.svg BSicon xKRZxr.svg BSicon eKRZxr.svg BSicon exKRZxr.svg korsning med förbindelse
KRZ+l BSicon KRZ+l.svg BSicon xKRZ+l.svg BSicon eKRZ+l.svg BSicon exKRZ+l.svg korsning med förbindelse
KRZ+xl BSicon KRZ+xl.svg BSicon xKRZ+xl.svg BSicon eKRZ+xl.svg BSicon exKRZ+xl.svg korsning med förbindelse
KRZ+r BSicon KRZ+r.svg BSicon xKRZ+r.svg BSicon eKRZ+r.svg BSicon exKRZ+r.svg korsning med förbindelse
KRZ+xr BSicon KRZ+xr.svg BSicon xKRZ+xr.svg BSicon eKRZ+xr.svg BSicon exKRZ+xr.svg korsning med förbindelse
KRZor BSicon KRZor.svg BSicon xKRZoxr.svg BSicon eKRZor.svg BSicon exKRZor.svg korsning med förbindelse
KRZo+r BSicon KRZo+r.svg BSicon xKRZo+r.svg BSicon eKRZo+r.svg BSicon exKRZo+xr.svg korsning med förbindelse
KRZol BSicon KRZol.svg BSicon xKRZol.svg BSicon eKRZol.svg BSicon exKRZoxl.svg korsning med förbindelse
KRZo+l BSicon KRZo+l.svg BSicon xKRZo+l.svg BSicon eKRZo+l.svg BSicon exKRZo+l.svg korsning med förbindelse
KRZor+l BSicon KRZor+l.svg korsning med förbindelse
KRZol+r BSicon KRZol+r.svg korsning med förbindelse
KRZur BSicon KRZur.svg BSicon xKRZur.svg BSicon eKRZur.svg BSicon exKRZuxr.svg korsning med förbindelse
KRZu+r BSicon KRZu+r.svg BSicon xKRZu+xr.svg BSicon eKRZu+r.svg BSicon exKRZu+r.svg korsning med förbindelse
KRZul BSicon KRZul.svg BSicon xKRZul.svg BSicon eKRZul.svg BSicon exKRZul.svg korsning med förbindelse
KRZu+l BSicon KRZu+l.svg BSicon xKRZu+l.svg BSicon eKRZu+l.svg BSicon exKRZu+xl.svg korsning med förbindelse
KRZur+l BSicon KRZur+l.svg korsning med förbindelse
KRZul+r BSicon KRZul+r.svg korsning med förbindelse
KRZr+l BSicon KRZr+l.svg
KRZxlr+rxl BSicon KRZxlr+rxl.svg 4-vägs, i plan, utan station
fler BSicon xKRZxl+xr.svg xKRZxl+xr korsning med förbindelse, två linjer ej i bruk
mKRZ BSicon mKRZ.svg BSicon xmKRZ.svg BSicon emKRZ.svg BSicon exmKRZ.svg BSicon umKRZ.svg BSicon uxmKRZ.svg BSicon uemKRZ.svg BSicon uexmKRZ.svg Korsning med spårväg
mKRZt BSicon mKRZt.svg BSicon xmKRZt.svg BSicon emKRZt.svg BSicon exmKRZt.svg BSicon umKRZt.svg BSicon uxmKRZt.svg BSicon uemKRZt.svg BSicon uexmKRZt.svg Korsning med spårväg
mtKRZ BSicon mtKRZ.svg BSicon xmtKRZ.svg BSicon emtKRZ.svg BSicon exmtKRZ.svg BSicon umtKRZ.svg BSicon uxmtKRZ.svg BSicon uemtKRZ.svg BSicon uexmtKRZ.svg Korsning med spårväg
mtKRZt BSicon mtKRZt.svg BSicon xmtKRZt.svg BSicon emtKRZt.svg BSicon exmtKRZt.svg BSicon umtKRZt.svg BSicon uxmtKRZt.svg BSicon uemtKRZt.svg BSicon uexmtKRZt.svg Korsning med spårväg
mhKRZt BSicon mhKRZt.svg BSicon xmhKRZt.svg BSicon emhKRZt.svg BSicon exmhKRZt.svg BSicon umhKRZt.svg BSicon uxmhKRZt.svg BSicon uemhKRZt.svg BSicon uexmhKRZt.svg korsning
mtKRZh BSicon mtKRZh.svg BSicon xmtKRZh.svg BSicon emtKRZh.svg BSicon exmtKRZh.svg BSicon umtKRZh.svg BSicon uxmtKRZh.svg BSicon uemtKRZh.svg BSicon uexmtKRZh.svg korsning
mhKRZ BSicon mhKRZ.svg BSicon xmhKRZ.svg BSicon emhKRZ.svg BSicon exmhKRZ.svg BSicon umhKRZ.svg BSicon uxmhKRZ.svg BSicon uemhKRZ.svg BSicon uexmhKRZ.svg korsning på bro eller högbana
mKRZh BSicon mKRZh.svg BSicon xmKRZh.svg BSicon emKRZh.svg BSicon exmKRZh.svg BSicon umKRZh.svg BSicon uxmKRZh.svg BSicon uemKRZh.svg BSicon uexmKRZh.svg korsning på bro eller högbana
mhKRZho BSicon mhKRZho.svg BSicon xmhKRZho.svg BSicon emhKRZho.svg BSicon exmhKRZho.svg BSicon umhKRZho.svg BSicon uxmhKRZho.svg BSicon uemhKRZho.svg BSicon uexmhKRZho.svg korsning på bro eller högbana
mhKRZhu BSicon mhKRZhu.svg BSicon xmhKRZhu.svg BSicon emhKRZhu.svg BSicon exmhKRZhu.svg BSicon umhKRZhu.svg BSicon uxmhKRZhu.svg BSicon uemhKRZhu.svg BSicon uexmhKRZhu.svg korsning på bro eller högbana
mKRZu BSicon mKRZu.svg BSicon xmKRZu.svg BSicon emKRZu.svg BSicon exmKRZu.svg BSicon umKRZu.svg BSicon uxmKRZu.svg BSicon uemKRZu.svg BSicon uexmKRZu.svg Planskild korsning
mKRZo BSicon mKRZo.svg BSicon xmKRZo.svg BSicon emKRZo.svg BSicon exmKRZo.svg BSicon umKRZo.svg BSicon uxmKRZo.svg BSicon uemKRZo.svg BSicon uexmKRZo.svg Planskild korsning
Linjer
x t e ex u ux ut ue uex
STR BSicon STR.svg BSicon exSTR.svg BSicon uSTR.svg BSicon uexSTR.svg Linje
tSTR BSicon tSTR.svg BSicon extSTR.svg BSicon utSTR.svg BSicon uextSTR.svg Linje
tWSTR BSicon tKRZW.svg BSicon extKRZW.svg BSicon utKRZW.svg BSicon uextKRZW.svg Linje
hSTR BSicon hSTR.svg BSicon exhSTR.svg BSicon uhSTR.svg BSicon uexhSTR.svg Linje
hWSTR BSicon hKRZW.svg BSicon exhKRZW.svg BSicon uhKRZW.svg BSicon uexhKRZW.svg Linje
STRq BSicon STRq.svg BSicon exSTRq.svg BSicon uSTRq.svg BSicon uexSTRq.svg Horisontell linje
tSTRq BSicon tSTRq.svg BSicon extSTRq.svg BSicon utSTRq.svg BSicon uextSTRq.svg Horisontell linje
tWSTRq BSicon WKRZt.svg BSicon exWKRZt.svg BSicon uWKRZt.svg BSicon uexWKRZt.svg Horisontell linje
hSTRq BSicon hSTRq.svg BSicon exhSTRq.svg BSicon uhSTRq.svg BSicon uexhSTRq.svg Horisontell linje
hWSTRq BSicon WKRZh.svg BSicon exWKRZh.svg BSicon uWKRZh.svg BSicon uexWKRZh.svg Horisontell linje
LSTR BSicon LSTR.svg BSicon exLSTR.svg BSicon uLSTR.svg BSicon uexLSTR.svg Förbindelse via annan bana
LSTRq BSicon LSTRq.svg BSicon exLSTRq.svg BSicon uLSTRq.svg BSicon uexLSTRq.svg Förbindelse via annan bana
STRg BSicon STRg.svg BSicon tSTRg.svg BSicon exSTRg.svg BSicon uSTRg.svg BSicon utSTRg.svg BSicon uexSTRg.svg Linje riktning uppåt
STRf BSicon STRf.svg BSicon tSTRf.svg BSicon exSTRf.svg BSicon uSTRf.svg BSicon utSTRf.svg BSicon uexSTRf.svg Linje riktning nedåt
STRfq BSicon STRfq.svg BSicon tSTRfq.svg BSicon exSTRfq.svg BSicon uSTRfq.svg BSicon utSTRfq.svg BSicon uexSTRfq.svg Linje riktning vänster
STRgq BSicon STRgq.svg BSicon tSTRgq.svg BSicon exSTRgq.svg BSicon uSTRgq.svg BSicon utSTRgq.svg BSicon uexSTRgq.svg Linje riktning höger
Kurvor
STRlf BSicon STRl.svg BSicon exSTRl.svg BSicon uSTRl.svg BSicon utSTRl.svg BSicon uexSTRl.svg Kurva ner och vänsterkurva
STRrf BSicon STRr.svg BSicon exSTRr.svg BSicon uSTRr.svg BSicon utSTRr.svg BSicon uexSTRr.svg Kurva ner och högerkurva
STRlg BSicon STR+r.svg BSicon exSTR+r.svg BSicon uSTR+r.svg BSicon utSTR+r.svg BSicon uexSTR+r.svg Kurva från vänster och ner
STRrg BSicon STR+l.svg BSicon exSTR+l.svg BSicon uSTR+l.svg BSicon utSTR+l.svg BSicon uexSTR+l.svg Kurva från höger och ner
tSTRlf BSicon tSTRl.svg BSicon extSTRl.svg Kurva ner och vänsterkurva
tSTRrf BSicon tSTRr.svg BSicon extSTRr.svg Kurva ner och högerkurva
tSTRlg BSicon tSTR+r.svg BSicon extSTR+r.svg Kurva från vänster och ner
tSTRrg BSicon tSTR+l.svg BSicon extSTR+l.svg Kurva från höger och ner
STRl+r BSicon STRl+r.svg BSicon STRl+xr.svg BSicon STRxl+r.svg BSicon exSTRl+r.svg Kurvor ner och vänsterkurva + från vänster och ner
STRr+l BSicon STRr+l.svg BSicon STRr+xl.svg BSicon STRxr+l.svg BSicon exSTRr+l.svg Kurvor ner och högerkurva + från höger och ner
tSTRl+r BSicon tSTRl+r.svg BSicon tSTRl+xr.svg BSicon tSTRxl+r.svg BSicon extSTRl+r.svg Kurvor tunnel
tSTRr+l BSicon tSTRr+l.svg BSicon tSTRr+xl.svg BSicon tSTRxr+l.svg BSicon extSTRr+l.svg Kurvor tunnel
Symboler för förgreningar
Används vid kombinering av BS eller BS3 med BS2, för att ange förgreningar.
Antingen två av de fyra översta eller en av dem och en av de fyra därunder
BS2l BSicon BS2l.svg BSicon eBS2l.svg BSicon exBS2l.svg BSicon uBS2l.svg BSicon ueBS2l.svg BSicon uexBS2l.svg Förgrening eller kurva
BS2lc BSicon BS2lc.svg BSicon eBS2lc.svg BSicon exBS2lc.svg BSicon uBS2lc.svg BSicon ueBS2lc.svg BSicon uexBS2lc.svg Förgrening
BS2lxc BSicon BS2lxc.svg BSicon eBS2lxc.svg BSicon exBS2lxc.svg BSicon uBS2lxc.svg BSicon ueBS2lxc.svg BSicon uexBS2lxc.svg Förgrening
BS2r BSicon BS2r.svg BSicon eBS2r.svg BSicon exBS2r.svg BSicon uBS2r.svg BSicon ueBS2r.svg BSicon uexBS2r.svg Förgrening eller kurva
BS2rc BSicon BS2rc.svg BSicon eBS2rc.svg BSicon exBS2rc.svg BSicon uBS2rc.svg BSicon ueBS2rc.svg BSicon uexBS2rc.svg Förgrening
BS2rxc BSicon BS2rxc.svg BSicon eBS2rxc.svg BSicon exBS2rxc.svg BSicon uBS2rxc.svg BSicon ueBS2rxc.svg BSicon uexBS2rxc.svg Förgrening
BS2+l BSicon BS2+l.svg BSicon eBS2+l.svg BSicon exBS2+l.svg BSicon uBS2+l.svg BSicon ueBS2+l.svg BSicon uexBS2+l.svg Förgrening eller kurva
BS2+lc BSicon BS2+lc.svg BSicon eBS2+lc.svg BSicon exBS2+lc.svg BSicon uBS2+lc.svg BSicon ueBS2+lc.svg BSicon uexBS2+lc.svg Förgrening
BS2+lxc BSicon BS2+lxc.svg BSicon eBS2+lxc.svg BSicon exBS2+lxc.svg BSicon uBS2+lxc.svg BSicon ueBS2+lxc.svg BSicon uexBS2+lxc.svg Förgrening
BS2+r BSicon BS2+r.svg BSicon eBS2+r.svg BSicon exBS2+r.svg BSicon uBS2+r.svg BSicon ueBS2+r.svg BSicon uexBS2+r.svg Förgrening eller kurva
BS2+rc BSicon BS2+rc.svg BSicon eBS2+rc.svg BSicon exBS2+rc.svg BSicon uBS2+rc.svg BSicon ueBS2+rc.svg BSicon uexBS2+rc.svg Förgrening
BS2+rxc BSicon BS2+rxc.svg BSicon eBS2+rxc.svg BSicon exBS2+rxc.svg BSicon uBS2+rxc.svg BSicon ueBS2+rxc.svg BSicon uexBS2+rxc.svg Förgrening
BS2lr BSicon BS2lr.svg BSicon eBS2lr.svg BSicon exBS2lr.svg BSicon uBS2lr.svg BSicon ueBS2lr.svg BSicon uexBS2lr.svg Förgrening
BS2lxr BSicon BS2lxr.svg BSicon xBS2lxr.svg BSicon eBS2lxr.svg BSicon uBS2lxr.svg BSicon uxBS2lxr.svg BSicon ueBS2lxr.svg Förgrening
BS2rxl BSicon BS2rxl.svg BSicon xBS2rxl.svg BSicon eBS2rxl.svg BSicon uBS2rxl.svg BSicon uxBS2rxl.svg BSicon ueBS2rxl.svg Förgrening
BS2+lr BSicon BS2+lr.svg BSicon eBS2+lr.svg BSicon exBS2+lr.svg BSicon uBS2+lr.svg BSicon ueBS2+lr.svg BSicon uexBS2+lr.svg Förgrening
BS2+lxr BSicon BS2+lxr.svg BSicon xBS2+lxr.svg BSicon eBS2+lxr.svg BSicon uBS2+lxr.svg BSicon uxBS2+lxr.svg BSicon ueBS2+lxr.svg Förgrening
BS2+rxl BSicon BS2+rxl.svg BSicon xBS2+rxl.svg BSicon eBS2+rxl.svg BSicon uBS2+rxl.svg BSicon uxBS2+rxl.svg BSicon ueBS2+rxl.svg Förgrening
BS2c1 BSicon BS2c1.svg BSicon exBS2c1.svg BSicon uBS2c1.svg BSicon uexBS2c1.svg Kurva 1st quadrant
BS2c2 BSicon BS2c2.svg BSicon exBS2c2.svg BSicon uBS2c2.svg BSicon uexBS2c2.svg Kurva 2nd quadrant
BS2c3 BSicon BS2c3.svg BSicon exBS2c3.svg BSicon uBS2c3.svg BSicon uexBS2c3.svg Kurva 3rd quadrant
BS2c4 BSicon BS2c4.svg BSicon exBS2c4.svg BSicon uBS2c4.svg BSicon uexBS2c4.svg Kurva 4th quadrant
BS2c14 BSicon BS2c14.svg BSicon exBS2c14.svg BSicon uBS2c14.svg BSicon uexBS2c14.svg Kurva
BS2c23 BSicon BS2c23.svg BSicon exBS2c23.svg BSicon uBS2c23.svg BSicon uexBS2c23.svg Kurva
SHI1l BSicon SHI1l.svg BSicon tSHI1l.svg förbindelse
SHI1r BSicon SHI1r.svg BSicon tSHI1r.svg förbindelse
SHI1+r BSicon SHI1+r.svg BSicon tSHI1+r.svg förbindelse
SHI1+l BSicon SHI1+l.svg BSicon tSHI1+l.svg förbindelse

Övrigt[redigera | redigera wikitext]

Namn Prefix Beskrivning
x t e ex u ux ut ue uex
Broar, tunnlar
BRÜCKE BSicon hSTRae.svg BSicon exhSTRae.svg BSicon uhSTRae.svg BSicon uexhSTRae.svg större bro
BRÜCKE1 BSicon STRo.svg BSicon exSTRo.svg BSicon uSTRo.svg bro
BRÜCKE2 BSicon BRÜCKE2.svg BSicon exBRÜCKE2.svg mindre bro
BRÜCKEq BSicon hSTRaeq.svg BSicon exhSTRaeq.svg större bro
BRÜCKE1q BSicon STRoq.svg BSicon exSTRoq.svg bro
BRÜCKE2q BSicon BRÜCKE2q.svg BSicon exBRÜCKE2q.svg mindre bro
WBRÜCKE BSicon hKRZWae.svg BSicon exhKRZWae.svg BSicon uhKRZWae.svg BSicon uexhKRZWae.svg större bro över vatten
WBRÜCKE1 BSicon WBRÜCKE1.svg BSicon exWBRÜCKE1.svg BSicon uWBRÜCKE1.svg bro över vatten
WBRÜCKE2 BSicon WBRÜCKE2.svg BSicon exWBRÜCKE2.svg mindre bro över vatten
WBRÜCKEq BSicon hKRZWaeq.svg BSicon exhKRZWaeq.svg större bro över vatten
WBRÜCKE1q BSicon WBRÜCKE1q.svg BSicon exWBRÜCKE1q.svg bro över vatten
WBRÜCKE2q BSicon WBRÜCKE2q.svg BSicon exWBRÜCKE2q.svg mindre bro över vatten
SBRÜCKE BSicon SBRÜCKE.svg BSicon exSBRÜCKE.svg BSicon uSBRÜCKE.svg vägbro över
hSTRa BSicon hSTRa.svg BSicon exhSTRa.svg BSicon uhSTRa.svg BSicon uexhSTRa.svg lång bro eller högbana
hSTRe BSicon hSTRe.svg BSicon exhSTRe.svg BSicon uhSTRe.svg BSicon uexhSTRe.svg lång bro eller högbana
hSTRaq BSicon hSTRaq.svg BSicon exhSTRaq.svg BSicon uhSTRaq.svg BSicon uexhSTRaq.svg lång bro eller högbana
hSTReq BSicon hSTReq.svg BSicon exhSTReq.svg BSicon uhSTReq.svg BSicon uexhSTReq.svg lång bro eller högbana
hSTRlf BSicon hSTRl.svg BSicon exhSTRl.svg BSicon uhSTRl.svg BSicon uexhSTRl.svg kurva på lång bro eller högbana
hSTRrf BSicon hSTRr.svg BSicon exhSTRr.svg BSicon uhSTRr.svg BSicon uexhSTRr.svg kurva på lång bro eller högbana
hSTRlg BSicon hSTR+r.svg BSicon exhSTR+r.svg BSicon uhSTR+r.svg BSicon uexhSTR+r.svg kurva på lång bro eller högbana
hSTRrg BSicon hSTR+l.svg BSicon exhSTR+l.svg BSicon uhSTR+l.svg BSicon uexhSTR+l.svg kurva på lång bro eller högbana
TUNNEL1 BSicon TUNNEL1.svg BSicon exTUNNEL1.svg BSicon uTUNNEL1.svg BSicon uexTUNNEL1.svg Tunnel
TUNNEL2 BSicon TUNNEL2.svg BSicon exTUNNEL2.svg Tunnel flera i rad
tSTRa BSicon tSTRa.svg BSicon extSTRa.svg BSicon utSTRa.svg BSicon uextSTRa.svg Tunnel börjar
tSTRe BSicon tSTRe.svg BSicon extSTRe.svg BSicon utSTRe.svg BSicon uextSTRe.svg Tunnel slutar
KRZWu BSicon KRZWu.svg BSicon exKRZWu.svg BSicon uKRZWu.svg BSicon uexKRZWu.svg Tunnel under vatten
TUNNEL1W BSicon TUNNEL1W.svg BSicon exTUNNEL1W.svg BSicon uTUNNEL1W.svg BSicon uexTUNNEL1W.svg Tunnel under vatten
TUNNEL2W BSicon TUNNEL2W.svg BSicon exTUNNEL2W.svg Tunnel under vatten
TUNNEL2q