Wikipedia:Veckans tävling/Wikimania 2019

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Veckans tävling
Wikimania 2019
TävlingsledareAinali
DatumStart: 5 augusti 2019 00:00:01
Slut: 11 augusti 2019 23:59:59
SegrareArmineaghayan
Priser
SegerGröna rosetten
200 poängLila rosetten
100 poängBruna rosetten
Lycka till allihop!
Tävlingslogg
Wednesday: We already have three contestants, welcome to the competition! Contributions in five different languages, five new articles and two earned ribbons already feels fantastic!
Monday: So in total five contestants made 46 improvements in 7 languages and started 16 new articles. I am very happy and grateful for you contributions and Armineaghayan is a worthy winner with several very long new articles.

Wikimania2019 meta banner.svg

Wikimania 2019[redigera | redigera wikitext]

"Stockholms universitet" och "Wikimania" platsar båda i veckans tävling. "Stockholms universitet" och "Wikimania" platsar båda i veckans tävling.
"Stockholms universitet" och "Wikimania" platsar båda i veckans tävling.

Svenska[redigera | redigera wikitext]

... är temat denna vecka. Artiklar som handlar om platser knutna till årets upplaga;

talare;

 • notera dock att bara för att någon talar på Wikimania uppfyller denna inte nödvändigtvis relevanskriterierna

huvudtemat;

 • FN:s globala hållbarhetsmål

ämnen i specifika sessioner;

 • vad de nu kan handla om

och såklart Wikimania som sådant är inkluderat.

OBS! Ytterst speciellt för denna tävling är att artiklar på alla språkversioner räknas in, detta för att hylla Wikimanias mångfald och göra det enklare för de multinationella deltagarna när de besöker konferensen i Sverige. Om du använder översättningsverktyget för att översätta artiklar (vilket kan rekommenderas rent generellt) kontrollera målspråkversionens policy för översättningar först.

English[redigera | redigera wikitext]

...is the theme this week. Articles that are about places in this year's edition;

speakers;

 • do note that just because someone is a speaker at Wikimania, they might not be notable

main theme;

 • Sustainable Development Goals

topics in specific sessions;

 • whatever that might be

and of course Wikimania itself.

Note! Very special about this contest is that articles in all language editions count. This is to celebrate the diversity of Wikimania and make it easier for the multinational participants when they visit the conference in Sweden. If you do use the translation tool (which in general can be recommended) do check the policy for translations in the target language wiki.

Tävlingsfakta / Contest facts[redigera | redigera wikitext]

Svenska[redigera | redigera wikitext]

 • Mål: Förbättra och skapa nya artiklar så att allt kring Wikimania är vältäckt när konferensen startar
 • Tid: 5 augusti 2019 00:00:00 — 11 augusti 2019 23:59:59
 • Tävlingsledare: Ainali.
 • Anmälan: Lägg till ditt användarnamn (i alfabetisk ordning) och de artiklar du deltar med (se exempel nedan).
 • Pris: Vinnaren får Article green2.svg, övriga tävlande med minst 200 poäng får Article purple.svg och tävlande med minst 100 poäng får Article brown.svg.
 • Vinnare: Armineaghayan

English[redigera | redigera wikitext]

 • Purpose: Improve and create new articles so that everything related to Wikimania is well covered when the conference begins
 • Time: 5 August 2019 00:00:00 (CEST) — 11 August 2019 23:59:59 (CEST)
 • Contest manager: Ainali.
 • Registration: Add your user name (in alphabetical order) and the articles you are competing with (see example below)
 • Prize: The winner gets Article green2.svg, other contestants with at least 200 points get Article purple.svg and contestants with at least 100 points get Article brown.svg.
 • Winner: Armineaghayan

Poängberäkning /Calculating points[redigera | redigera wikitext]

Svenska[redigera | redigera wikitext]

I tävlingen får du:

 • 1 p per 100 byte (avrunda uppåt från 51) utökning eller skapande av artiklar. Här räknas brödtext, källor, faktaruta, bilder – allt. OBS! Nyskapade artiklar räknas bara så länge de har minst en källhänvisning, och får en bonus på 5 poäng om de är längre än 2000 bytes.
 • 2 p i bonus för första bilden i en artikel som skapats före tävlingsveckan. Om artikeln endast innehåller en karta, diagram eller film, räknas detta också som en bildlös artikel.
 • 2 p i bonus för första filmklippet i en artikel som skapats före tävlingsveckan. Detta även om artikeln innehåller en bild.
  • +10p om bilden eller filmen laddats upp under tävlingsveckan. Denna bonus ges även för nyskapade artiklar.
 • 3 p i bonus för tillägg av minst en källa i en tidigare källös artikel. OBS! Gäller bara artiklar som skapats före tävlingsveckan, eller om artikeln skapats under veckan av någon annan.

English[redigera | redigera wikitext]

In the contest you get:

 • 1 p per 100 byte (round up from 51) improvement or creation of articles. Here body text, sources, templates, images – everything counts. Note! New articles only count if they have at least one source, and get a bonus of 5 points if they are at least 2000 bytes.
 • 2 p bonus for the first image in an article created before the contest week. If the article only has a map, diagram or video it counts as an article without image.
 • 2 p bonus for the first video in an article created before the contest week. Count this even if the article has an image since before.
  • +10p if the image or video was uploaded during the week of the contest. This bonus also apply for newly created articles.
 • 3 p bonus for addition of at least one source in a previously sourceless article. Note! This only counts for articles created before the week of the contest or if the article was created during the week by someone else.

Tipshörnan / Tip corner[redigera | redigera wikitext]

Svenska[redigera | redigera wikitext]

Här nedan kan vem som helst lägga in upp till fem olika önskningar (länka gärna till bra källa/annan Wikipedia-version om det gäller en ny artikel). Det kan vara artiklar som ännu inte finns eller artiklar som behöver byggas ut. Markera det som har fixats.

 1. Deryni Gör en egen artikeln av omdirigeringen från Agenda 2030.
 1. Zquid: Rum och mötesplatser är uppkallade efter kvinnliga nobelpristagare. Utöka/förbättra artikeln om någon av dessa pristagare, exempelvis Frances Arnold
 2. Zquid: Françoise Schein har skapat konsten på tunnelbanestationen Universitetet - men artikeln behöver källor.

English[redigera | redigera wikitext]

Down below anyone can add up to five wishes (please link to a good source/an article in another language if the wish is about a new article). That may be articles that does not exist or articles that need to be improved. Make a note for articles that has been fixed.

 1. Deryni Make a separate article about en:Agenda 2030.
 1. Zquid: At Wikimania 2019, the rooms and many meeting points have been named after Nobel prize laureates. Make a article of one of these laureates better, for example Jody Williams.
 2. Zquid: Françoise Schein has created the art you can see at en:Universitetet metro station, but the article about her is missing at en-wp and need refs at fr-wp. (fr:Françoise Schein)
 3. Zquid: Write an article about the metro line Röda linjen (Stockholms tunnelbana) in another language.

Deltagare / Contestants[redigera | redigera wikitext]

(exempel:)

Michael Collins, 35 p
 1. so:Wikimania, 2520 byte, ny artikel = 25+5 = 30 p
 2. Aula Magna, 477 byte = 5 = 5 p

Svenska[redigera | redigera wikitext]

 • Deltagarna listar sig själva i alfabetisk ordning, så hittar vi lättare. OBS! Om kopplingen till Wikimania 2019 inte är självklar, behöver den förtydligas i noteringen (t.ex. med en liten parentes).

English[redigera | redigera wikitext]

 • Contestants list themselves in alphabetical order to make it easier to find. Note! If the connection to Wikimania 2019 is not obvious, make a note to make it clear (eg. with a parenthesis).

Lista med deltagare / List of contestants[redigera | redigera wikitext]

Abbe98, 12 p[redigera | redigera wikitext]

* no:Stockholms universitet, 1298 byte, utökning = 13 p ambitiöst av mig att tjuvstarta.

 1. Françoise Schein, 876 byte samt första källan, 9 + 3 = 12 p

Armineaghayan, 860 p Article purple.svg[redigera | redigera wikitext]

 1. hy:Ֆելիքս Նարտի, + 10 097 byte, translatio + 5p = 106 p
 2. hy:Շվեդիայի պատմական թանգարան, + 25178 byte, translatio + 5p = 257 p
 3. hy:Սկանսեն, + 9345 byte, translatio + 5p = 98 p
 4. hy:Նոբելյան թանգարան, + 7108 byte, translatio + 5p = 76 p
 5. hy:Հյուսիսային թանգարան, + 7898 byte, translatio + 5p = 84 p
 6. hy:Կապույտ սրահ, + 7255 byte, translatio + 5p = 77 p
 7. hy:Աուլա Մագնա (Ստոկհոլմի համալսարան), + 5438 byte, translatio +5p = 59 p
 8. hy:Ծովային թանգարան (Ստոկհոլմ), + 9824 byte, translatio + 5p = 103 p

Deryni, 397 p Article purple.svg[redigera | redigera wikitext]

 1. Aula Magna, +683 byte = 7 p
 2. Cecilia Brinck, +2 183 byte = 22 p
 3. es:Cecilia Brinck, +175 byte = 2 p
 4. en:Aula Magna, +74 byte = 1 p
 5. en:Blue Hall, +185 byte = 2 p
 6. Årets Wikimedian, ny artikel, 5 684 byte = 57 p
 7. Rémi Mathis, +3 828 byte + källa 1 = 38 + 3 = 41 p
 8. Ihor Kostenko, ny artikel, 5 106 byte = 51 p
 9. Mall:Årets Wikimedian, ny mall, 745 byte = 7 p - om en navigeringsmall betingar poäng, förstås.
 10. Rauan Kenzhekhanuly, ny artikel, 4 929 byte = 49 p
 11. Rosie Stephenson-Goodknight, ny artikel, 5 131 byte = 51 p
 12. Emily Temple-Wood, +103 byte = 1 p
 13. Felix Nartey, ny artikel, 5 314 byte = 53 p
 14. fr:Ihor Kostenko, +366 byte = 4 p
 15. Farhad Fatkullin, ny artikel, 4 919 byte = 49 p

Gereon K., 269 p Article purple.svg[redigera | redigera wikitext]

 1. de:Liste von Persönlichkeiten der Stadt Stockholm, +12201 bytes = 122 p
 2. de:(10552) Stockholm, +1944 bytes = 19 p
 3. nl:(10552) Stockholm, +1428 bytes ny artikel = 14 p
 4. de:Hammarby IF, +65 bytes = 1 p
 5. nl:Tom Wedberg, +1455 bytes ny artikel = 15 p
 6. de:Älvsjö, +553 bytes +source = 9 p
 7. de:Bromma, +1452 bytes +image = 17 p
 8. de:Enskede-Årsta-Vantör, +331 bytes = 3 p
 9. de:Farsta, +395 bytes +source = 7 p
 10. de:Hägersten-Liljeholmen, +904 bytes +source = 12 p
 11. de:Hässelby-Vällingby, +275 bytes = 3 p
 12. de:Kungsholmen, +241 bytes = 2 p
 13. de:Norrmalm, +458 bytes + source = 8 p
 14. de:Östermalm, +470 bytes + source = 8 p
 15. de:Rinkeby-Kista, +118 bytes = 1 p
 16. de:Skärholmen, +299 bytes = 3 p
 17. de:Skarpnäck, +480 bytes + source +image = 10 p
 18. de:Södermalm, +862 bytes + source = 12 p
 19. de:Spånga-Tensta, +314 bytes = 3 p

VIGNERON, 111 p Article brown.svg[redigera | redigera wikitext]

 1. fr:Aula Magna (université de Stockholm), +1684 byte = 17 p
 2. fr:Hall bleu, +7 480 bytes = 75 p
 3. fr:Musée nordique, +1 885 bytes = 19 p