Wikipediadiskussion:Projekt svenska socknar

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Ny egenskap[redigera wikitext]

FYI @Yger: så skapades d:Wikidata:Property_proposal/Anbytarforum som blev P6303. Jag skall försöka fylla på den efter helgen och där dyker återigen utmaningen upp att dom diskuterarar kyrkarkivens släktböcker efter sockenar vilket känns lite fyrkantigt... skulle gärna vilja se en koppling NAD <-> Anbytarforum - Salgo60 (diskussion) 28 december 2018 kl. 12.27 (CET)

Jag tolkar egentligen att socknar handlar om fastigheter och mark och församlingar om människor och att husförhörslängden mycket väl kan ses som del av Sockeninfo. När vi skapar länken mellan församling och socken så spelar det inte så stor roll om denna länk ligger under församlingen eller socknen, data blir då lättillgängligt från båda. Så jag tycker denna kan ligga under socken. Jag är ju fortsatt mer tveksam till att ha bygdeband länken under församling då det data handlar om hus etc.Yger (diskussion) 28 december 2018 kl. 13.23 (CET)
Min logik med Hembygdsportalen-id (P6192) var bara att ta deras namn som "ledtråd" var det skulle placeras. Om jag fattade rätt så kommer snart Arkiv Digital att ha kartor med kopplingar kyrkböckerna som bygger på vårt data i WD blir lite spännande och se vilka problem som hittas ;-) Såg din tanke med ytterliggare kopplingar. Jag tror enkelt maskinläsbart finns data hos kulturnav det lät dock som han vi träffa på riksarkivet var tveksam på kvaliten
- Salgo60 (diskussion) 28 december 2018 kl. 13.46 (CET)
Kopplingarna bör absolut läggas in manuellt. Ingen stor sak bara vi kan bestämma hur göra det, vilka WD objekt att använda och ur hantera "exakt" "del av" "består av" etc. RAs lista som nu Kulturnav tagit över är direkt fel. Yger (diskussion) 28 december 2018 kl. 13.53 (CET)
Jag tror att RA har uppdaterade listor förhoppningsvis dyker dom upp i januari... - Salgo60 (diskussion) 28 december 2018 kl. 14.58 (CET)
Vi behöver inga listor med kopplingar. Vi har all info och kan skapa helt korrekta kopplingar utan behov av stöd för detta.Yger (diskussion) 28 december 2018 kl. 15.33 (CET)

Etappindelning[redigera wikitext]

Efter provkörningarna har jag nu bestämt föra in ändringarna i flera omgångar, fast det innebär jag kommer gå in i samma artikel flera gånger

 • Etapp1: för in mallen och fixa WD objekten. Externa länk till Sofi kan tas bort (150-200t)
 • etapp2: För in efterträdaren till sockenkoden i WD objekten (och mallen, ev på samma plats)) (30t)
 • etapp3:lägg in länk till efterträdare till Fornsök, ta bort externa länk till denna i WP artikeln och till Digitalt museum, NAD och historiskt museum (Några av dess bör istället visas i faktaboxen) (80-100t)
 • etapp4:lägg in länk till församling och distrikt i WD objektet och skapa mha dess nya saker att visa upp i faktaboxen:folkmängd?, Bygdeband (kanske bör flyttas), olika typer av kartor ?tora?(40-80 t)
 • etapp5:fixa artiklarna om städer och köpingar, där valda delar av det som gjorts för socknar bör in i en ?ny? faktabox för dem (20t)

efter en veckas paus runt årsskiftet täcker jag påbörja etapp 1 som bör kunna vara klar i mitten av februari, helheten i april.Yger (diskussion) 29 december 2018 kl. 19.08 (CET)

Köpingar[redigera wikitext]

Socknar som uppgått i städer före 1967 har övergått från jordregister till fastighetsregister och jag har då klassat dem som upphörda. När det skedde 1967 och 1969 bedömer jag det var en tidig process i kommunomvandlingen 1971-74, och jag klassar dem så som inte upphörda. För köpingar är detta krångligt. De hade ibland fastighetsregister och ibland lät de jordregistren vara kvar oförändrade. Min ansats är där att kalla socknarna upphörda bara när de övergått från jordregister till fastighetsregister, men hur veta vad som gällde? Detta har hanterats fel/osystematiskt och behöver gås igenom för alla socknar som "uppgick/omvandlades" till köpingar, se diskussion:Båstads köping.Yger (diskussion) 12 januari 2019 kl. 16.34 (CET)

Lantmäteriet[redigera wikitext]

Jag har fått nedanstående info från dem. Det pekar på att januari (som Olof på RA nämnde) var alldeles för tidigt. Också att jag antaligen bör pausa projektet efter etapp 1, till denna info blir tillgänglig. Yger (diskussion) 15 januari 2019 kl. 13.38 (CET)

Det stämmer att vi tagit fram en sockendatabas. Det är dock långt ifrån klart kring när något sådant ska bli tillgängligt. Svaret jag fått är att vi jobbar på att kunna tillhandahålla informationen någon gång under året. Mer besked än så har jag tyvärr inte i dagsläget.

RAÄ[redigera wikitext]

info om koderna som kommer i stället för ATAkoderna Svar: Vi är osäkra på vad du menar med nya ATA koder, menar du sockenkoderna? Vi känner inte till något om att dessa ska ändras. Var har du hört detta?

Det nya gränssnittet är precis under utveckling och en bästa gissning är att det är klart för släpp i mars. Huruvida det går att få fram en karta över socken och fornlämningar med en länk så har våra utvecklare svarat: nja - till skillnad från Fornsök så är våra sökningar mot api:et implementerade som POST i stället för Fornsöks GET. Så - det går, men kräver att klienten själv gör ett anropet (lite programmering på klienten) för att det ska fungera. Det bästa är att använda våra öppna API:er.

@Larske:, @Salgo60: Jag förstår ej svaret, gör ni. Kommer vi i sockenmallen kunna länka till deras karta eller ej?Yger (diskussion) 21 januari 2019 kl. 11.53 (CET)
Jag tror det dom blandar ihop saker och ting dvs. dom lever i "NYA Fornsöks värden" och vet inte om detta med nya sockenkoderna som Lantmäteriet skall levererar men är tysta om T214288. Jag har försökt kommunicera med RAÄ men saker och ting är inte spårbara
 • för 9 veckor sedan frågade jag på FB länk att söka på koordinat dvs. att i URL:en skicka med WGS84 koordinat och få se den delen av kartan ==> att min förfrågan skickades vidare internt utan tillbaka koppling
 • LM har som du sett sagt att dom skall leverera men är "galet tysta vad som komma skall" så inte ens Lantmäteriets egen GEOsupport vet om det. Fortfarande inget svar på mitt sista email (min task T214288)
Det blir lite hönsgård med alla email fram och tillbaka och inga unika nummer på vad folk gör/inte gör. Tyvärr verkar mognaden inom kultursektorn vara galet låg hur utveckling/spårbarhet skall göras och att man måste ha det. Skall vi ta nästa steg och koppla ihop begrepp så måste nog en ny laguppställning/ledning in för dagens verkar inte ens se att man har ett problem eller vågar inte ta tag i det med krafttag.
Tekniken finns där men förståelsen saknas. Bra exempel hur bra det kan vara är K-samsök URI (P1260) där jag ser ett problem men kan inte formulera mig men Abbe på RAÄ förstår och lägger en intern CR om att en:Content negotiation och redirect skall stödjas. Skulle denna fråga ställts genom dagens kanaler med okunniga portvakter på Facebook eller support så blir det en soppa likt den som du beskriver ovan se Twitter tråd om detta.
Mer och mer känns personliga kontakter som enda sättet att något sker. I fallet Riksarkivet där jag rest till Växjö för att prata med dom så hjälper inte ens det... man kan bli mörkrädd för mindre eller så uppfattas Wikipedia/Wikidata som oseriösa. Det jag såg i Bonn med biblioteksfolk var att dom såg en problematisk framtid och att dom förstod att Wikipedia/Wikidata/Wikibase kan kanske hjälpa dom att överleva - Salgo60 (diskussion) 21 januari 2019 kl. 12.36 (CET)
Min fråga var inte om de är "dumma" eller ej, utan vad api:et implementerade som POST i stället för Fornsöks GET betyder för oss. Jag kommer sedan följa upp denna fråga mer i detalj.Yger (diskussion) 21 januari 2019 kl. 13.02 (CET)
Jag säger otydlighet och hönsgård...
Men du frågade väl om "nya ATA koderna" som vi nu vet kommer från LM under 2019 se T214288
 • och RAÄ vet nog inte om dessa sockenkoder precis som Lantmäteriets egen Geodata support inte visste om dom, utan de svarar på den dialog som funnits förut att Wikipedia vill ha sökningar direkt till Fornsök och visa sockengränser se T200253 är min gissning
 • POST istället GET innebär att du inte kan ha parametrar i URL:en men måste skicka med det i bodyn på ditt anrop ung. som när du matar in i ett formulär dvs. struligt....
Min tro är att avvakta till RAÄ levererar något vi kan testa.... (gissar att om dom supportar sockenkoder så är det dom gamla)... jag är rädd att vi blir besvikna och att dom undviker dialog med Wikipedia/Wikidata - Salgo60 (diskussion) 21 januari 2019 kl. 13.17 (CET)
Jag tror som du att RAÄ fortsätter använda ATA koderna, men ställt en extra kontrollfråga om det. Det blir ju enklare för oss. Vad innebär "bodyn" kan vi utan problem skicka en teckensträng in i deras "system" och få tillbaks en karta?Yger (diskussion) 21 januari 2019 kl. 15.21 (CET)
Det är säkert 15 år sedan jag hackade Javascript men i min hjärna kan vi skapa ett enkel verktyg som tar GET och gör en Post dvs. vi skickar till "vårt verktyg" tools..../raaHelper?sockenkod=xxxx och sedan blir det en redirect med post om inte Larske som kan Wikipedia mallar bättre har en lösning se hur enkelt det är stackoverflow.com
Jag vet inte hur RAÄ tänker eller om dom har någon mjukvaruarkitekt som styr upp det hela men eftersom det varit så svårt att få reda på att vi inte får reda på något så tror jag det bara är att ligga lågt... ser på Linkedin att det gnälls hos RAÄ att agila metoder inte fungerar etc... så det tolkar jag som projektet verkar även internt vara svårt att förstå/leverera
Min tanke var att Lantmäteriet skulle vara snabbare och leverera CC0 sockengränser (men det var dom ju inte) och att vi kunde göra egna överlagringar med historiska sockengränser. Gamla fornsök hade ju lite husgrunder som var av intresse men jag tvekar på vad dom levererar... en variant var att RAÄ skulle införa inloggning vilket de nu försöker gå runt men enl. FB inlägg inte är så enkelt ... (oskolad gissning är att detta med POST och inte GET är en kvarleva från att alla skulle logga in som dom borde refaktorera bort för att göra enklare för andra att länka)
FYI: Jag skickade in ett ärende till RAÄ 24 juli 2018 12:02 som inte besvarats gissar att vi stör deras tankar ;-) Fokus är väl arkeologer och deras processer... plus att dom inte är vana att jobba med att nya krav dyker upp om dom vore det skulle vi få ärendenummer - 21 januari 2019 kl. 16.09 (CET)
Fundering om aktörer som RAÄ, Lantmäteriet, Digisam, Riksarkivet vill något Digitalt så vore det trevligt om dom kunde informera oss varje vecka vad som sker jmf. d:Wikidata:Status_updates/2019_01_21, Lista tidigare - Salgo60 (diskussion) 21 januari 2019 kl. 18.13 (CET)
@Yger: Jag tror inte att vi kan skapa ett POST-anrop till en extern server (RAÄ) med enkel wikikod (mall uppbyggd med "måsvingespråket"). För detta krävs minst ett stöd i javascript och det är möjligt att det finns andra spärrar, typ spam-filter, i Wikimediaservern mot att bygga POST-anrop mot externa servrar som gör att inte heller detta fungerar.
Att göra ett verktyg på tools-servern som "översätter" en URL till ett POST-anrop, som Salgo60 nämner, är kanske görbart, men verkar vara en onödig omväg för de enkla "frågor", typ "skicka in en sockenkod och få tillbaka ett resultat med till exempel en karta", som jag antar att vi är intresserade av i svwp. POST brukar användas när man har mycket omfattande frågor som kan göra att fråge-URL'en överskrider en maxlängd för GET, eller innehåller känslig information som man inte vill ska utgöra en del av en URL. Det kan också handla om kakor (cookies) av olika slag som man vill använda för att hålla reda på vad användare har gjort på webbplatsen under pågående (eller tidigare) session(er) och som kan hjälpa till att göra besöket mer användaranpassat.
För vår det vore det bra om RAÄ, parallellt med det API som bygger på POST, som tydligen är på väg att tas fram, kunde tillhandahålla ett API som bygger på GET, åtminstone för en liten delmängd enklare frågor, så att man inte behöver göra "lite programmering av klienten". Hellre "lite programmering på servern" (på ett ställe) än "lite programmering på klienten".
Om anledningen att de använder POST är att man kommer att behöva logga in för att komma åt data blir ett "tool a la Salgo60" mycket mer komplicerat om det måste hantera inloggningar och lösenord, en random svwp-besökare (IP-nummer) har ju inget lösenord hos RAÄ. Då får vi nog säga "Tack, men Nej tack!". Det är inte "Öppna data", eller hur? --Larske (diskussion) 22 januari 2019 kl. 15.45 (CET)
Stort tack, jag har nu skickat det hela vidare till teknikerna på RAÄ. Jag räknar med att, som vanligt, inte få något svar alls men kommer då inom cirka två veckor ta upp det på facebookgruppen för Wikipedia.Yger (diskussion) 22 januari 2019 kl. 16.28 (CET)
Jag gissar att det finns ett anonymt konto....skickade in en fråga på FB se länk - Salgo60 (diskussion) 22 januari 2019 kl. 16.30 (CET)
Städa vid källan tror det är enormt viktigt att vi(Wikidata/Wikipedia) är tydliga och kommunicerar tillbaka saker som detta till dom som levererar även fast dom saknar tydlighet/backlogs/unika task. Förhoppningsvis har dom en produktägare som kan bestämma om det är prioriterat eller ej.
KBs Niklas Lindström uttryckte att inte städa vid källan är lika smart som att installera ett reningsverk vid varje vattenkran ( vid 49:25 länk där han pekar på utmaningar med länkad data) - Salgo60 (diskussion) 23 januari 2019 kl. 14.17 (CET)
Det är en vettig princip, men fungerar inte i praktiken när det gäller svenska myndigheter. Naturvårdsverkat ville bara ha återkoppling om småsaker. Att de och länsstyrelsen har motstridiga uppgift om flera reservat, om de är naturreservat eller naturvårdsområde, ville de inte ta hand om. Inte heller att namnsättningen är kaotisk, och är mycket olika mellan olika länsstyrelser. Samma upplever jag med RAÄ och Lantmäteriet, de önskar mest vi inte fanns, då vi påpekar jobbiga inkonsekvenser för dem, som är besvärligt lösa. SCB är i detta bättre. 2011/2012 fick jag uppleva ointresse från många aktörer, och trodde då när tiden visat hur många som använder Wikipedia det skulle bli bättre, men icke. Vi få hoppas att det under nästa åtta år ändå går upp för dem. Så jag tar det med ro, och är övertygad att det vi gör ändå blir bäst och mest efterfrågat av läsare.Yger (diskussion) 23 januari 2019 kl. 15.13 (CET)

Svar på get/Post frågan

Tack för ditt mail. Jag förstår ditt problem med att sökgränssnittet är implementerat som POST anrop. F.k. så är anledningen till att vi valt att göra sökgränssnittet mha POST anrop är att frågorna som ställs blir väldigt stora och komplexa. Jag har skapat en issue (FOR-1655) för ditt behov att kunna göra enklare sökningar mha GET anrop på vår lista över saker att göra. Däremot kan jag inte säga varken om eller ev. när en sådan tjänst kan finnas tillgänglig. Det är ett behov som kommer vägas mot andra och som prioriteras av våra beställare på verksamhetssidan.

dvs de bryr sig noll om detta.Yger (diskussion) 23 januari 2019 kl. 19.06 (CET)

De bör ändå ha en eloge för att du fick något som liknar ett ärendenummer vilket gör att frågan bör gå att följa upp även om vi misstänker att den inte prioriteras särskilt högt. Om jag förstår Salgo60 rätt har det varit svårt att få olika aktörer att registrera externt rapporterade felaktigheter, önskemål och förslag på något seriöst sätt. --Larske (diskussion) 23 januari 2019 kl. 20.09 (CET)
Ett svar och ett lognummer!!!! det är mer än jag fått på 2 år. Nu kan vi åtminstone kommunicera. Tycker det är helt ok att få ett tydligt nej det gör vi inte bara man är tydlig. Fokus för Fornreg är ju inte släktforskare eller Wikipedia läsare...
Vad som skall länkas från WIkipedia eller ej kan man fundera över. Jag gjorde liten test att "fusk" koppla ihop några byggnader på Skansen med "utställningar" Digitalt museum har vilket känns som intressant då man kan se ex. Kyrkhultsstugan från Blekinge och dess saker se tweet. Med lite mera så kan nog det Digitala bli bra kanske ha en egen dimension jmf med ett fysiskt besök på Skansen. Har köpt några äldre Skansen böcker som dock står i en klass för sig själv - Salgo60 (diskussion) 23 januari 2019 kl. 20.17 (CET)
Ja jag kansle inte skall vara så sur som jag blev först. Digitalt museum är bra. Jag har redan idag en länk dit från sockensidorna som ger bilder som hör till socknen. Jag hoppas sedan det skall gå skapa en tydligare länk, kanks via K-samsök.Yger (diskussion) 23 januari 2019 kl. 21.19 (CET)

POST / GET[redigera wikitext]

min trötta gamla hjärna inser nu att det är samma problem vi har med SCB Regina

dvs. POST är aldrig bra för Wikipedia/Wikidata då vi vill kunna peka på en auktoritet och ha en enkel URL till förklaring av värdet och inte skicka läsaren till ett sökformulär typ Regina som är enormt opedagogiskt att söka i och där läsaren själv skall söka fram

Jag har 2 ggr skickat till SCB att vi vill ha en URL GET se T200700

men den portvakt sm svarar fattar inte vad en ändringsförfrågan betyder utan säger bara att det funkar inte ;-) dvs.

 • ingen med kompetens kollar på det
 • inget lognummer hos SCB
 • ingen produktägare får det i sin backlog så han/hon kan senare ta beslut om det skall göras eller ej
 • vi blir inte notifierade om SCB inför denna funktion eller kan ge feedback om dom funderar på att ändra

- Salgo60 (diskussion) 25 januari 2019 kl. 23.10 (CET)

Jag har träffat den person som utvecklat och ansvarar för denna funktion. Det är lite ev personlig "hack" då den grupp hon tillhör inte var nöjd med geoportalen. Så det lät inte finns någon budget eller resurser för att underhålla/vidareutveckla den. Vi får vara glada de fixade problem då den inte fungerade i juli/augusti. Den blev då åtgärdad när hon som sköter den var tillbaks från semestern.Yger (diskussion) 26 januari 2019 kl. 14.34 (CET)
Jo men jag tror som Larske säger att man skall fundera på att den som designar ett API även tänker på några enklare GET funktioner där den målgrupp som vill länka kan göra det enkelt. Exempel
- Salgo60 (diskussion) 26 januari 2019 kl. 20.11 (CET)

Nya Fornsök[redigera wikitext]

@Yger, Larske:

Nästa steg hoppas jag blir att dom ställer om URL:ar som är riktigt gjorda med http://kulturarvsdata.se

Det jag ser

 1. Inga bra sätt att adressera med GET Url
 2. Trolig länkröta i Wikipedia
  1. Svenska
   1. Felaktiga länkar http://www.fmis.raa.se/cocoon/ = 3000
  2. Engelska
   1. Felaktiga länkar http://www.fmis.raa.se/cocoon/ = 170

- Salgo60 (diskussion) 7 mars 2019 kl. 18.53 (CET)

Jag får lov återkomma till dem om någon vecka för att höra om något hänt med vår begäran. Sedan får jag vid tillfälle ändra i {{Sn-RAÄ}}, väl till deras startsida.Yger (diskussion) 7 mars 2019 kl. 19.20 (CET)
Jag tycker arkivkopia.se/karta#58.1615,18.6603,8 som tar kordinater skulle vara ett trevligt ställe att länka till. Om jag fattar så webscrapar han "myndigheter/andra arkivbildares öppna arkiv" och koordinatsätter saker så gott det går - Salgo60 (diskussion) 7 mars 2019 kl. 20.05 (CET)
@Salgo60: "Inga sockengränser?" Var då menar du? Om du klickar på den mellersta av de tre ikonerna nere till höger på kartan på till exempel den här sidan kan du "koppla på" såväl fastighetsgränser som sockengränser. De försvinner dock om du zoomar ut mycket, men det är väl inget problem. --Larske (diskussion) 7 mars 2019 kl. 19.29 (CET)
Ok missade det - Salgo60 (diskussion) 7 mars 2019 kl. 20.05 (CET)

berörd del (berörd del (P518))[redigera wikitext]

Såg att berörd del (P518) kan användas om man anger en GPS koordinat för en socken som är en yta så kan man precisera att det är kyrkan man pekar på - Salgo60 (diskussion) 1 februari 2019 kl. 05.11 (CET)

Lite mer Tora och ny egenskap möte RAÄ[redigera wikitext]

@Yger, Larske: Jag var igår på ett enormt intressant föredrag om en:IIIF se min tweet vad som kan göras tweet som RAÄ anordna jag ser framför mig att lägga "text lager" över bilder/kartor/tavlor och visa i WIkipedia artiklar...

 • Intressant kanske för socknar är en Tora karttest som visades toramaptest.riksarkivet.se
  • dom använder IIIF för bilder som känns enormt spännande där det kan gå att kommentera bilder som finns på andra ställen. I min tweet är metadata hämtat från Wikidata men skulle kunna vara att bilderna finns hos Riksarkivet i deras kyrkböcker/tidningsartiklar men även en tavla hos Nationalmuseet och vi visar upp en del av bilden med ett kommentars lager ovanpå som visar det intressanta....
 • Socken relaterat:
  • Jag håller även att koppla på Svenska Anbytarforum (P6303) se Task T217548
  • Troligen inte relaterat men på Torsdag träffar jag Riksarkivet och NAD och skall se om det finns några fler lågt hängande frukter med NAD som vi kan koppla ihop Task T217748

- Salgo60 (diskussion) 12 mars 2019 kl. 13.38 (CET)

Kul! Nu finns ju WD objekt för all socknar och församlingar och de flesta kommuner, också för cirka 50% av tingslagen. Allt som kopplas till dessa objekt är bara positivt. Sedan återstår kopplingen mellan dessa objekt vilket jag ej kommit mål med, men det är inget som behöver begränsa det du nu håller på med.Yger (diskussion) 12 mars 2019 kl. 14.22 (CET)
Förhoppningen med Anbytarforum är att dom länkar sv:Wikipedia dvs. det Arkiv Digital inte gjort ännu T218200
 • eftersom Anbytar forum får koordinater på socken kyrkan av Wikidata så skulle denna kordinat kunna användas att länka Arkiv Digital/Tora kartan/ Historiska kartor etc...
- Salgo60 (diskussion) 13 mars 2019 kl. 13.04 (CET)
Låter helt OK, kör hårt!Yger (diskussion) 13 mars 2019 kl. 13.11 (CET)

Landskap[redigera wikitext]

@larske: Jag har i WD objektet lagt in landskap under "inom adm område" men den borde ligga i "del av" som den ligger under i kommuner. Det har nu dykt upp en rysk användare som börjat flytta enstaka manuellt, och jag tror det nu borde vara lämpligt "rätta" detta gamla fel. Kan du köra en botflytt? (justeringen av faktamallen är ju sedan enkel).Yger (diskussion) 1 mars 2020 kl. 20.49 (CET)

@Yger: Jag startade ett batch-jobb för att ändra P361 → P131. Det pågick dock redan ett tjugotal andra jobb som konkurrerar om kapaciteten, och just nu är det ett av 15 jobb, så efter nästan 7 timmar är det drygt 400 socknar (17 procent) avklarade. Med samma takt även i fortsättningen blir det klart vid 20-tiden i morgon. Men jag har ändrat i sockenmallen så att inga artiklar som använder den ska bli drabbade under mellantiden, den visar rätt landskap oavsett om P131 eller P361 används.
--Larske (diskussion) 2 mars 2020 kl. 08.55 (CET)
tack! ja det är ju ingen brådska med denna ändring. Så det räcker väl att det blir klar om någon dag.Yger (diskussion) 2 mars 2020 kl. 09.43 (CET)
 Utfört Nu är batch-jobbet klart och jag har gjort en del kompletteringar/justeringar av misslyckade uppdateringar.
Observera att en och samma socken (Q1523821) kan finnas på flera rader om den till exempel är del av (P361) flera landskap i Sverige (Q193556).
Listan är från början sorterad efter namn på landskap och härad och därefter på sockenkod men är omsorteringsbar efter valfri kolumn.
Det saknas en översiktskarta (P242) för cirka 83 procent av socknarna.
--Larske (diskussion) 4 mars 2020 kl. 01.37 (CET)
Stort tack! Jag har nu också lagt in saknade beskrivningar och åtgärdat det 30-tal artiklar som hade fel värden. Yger (diskussion) 4 mars 2020 kl. 07.47 (CET)
Nu ser det mycket "renare" ut i tabellen ovan. Men länet kanske bör tas bort även från Härnö socken (Q10531730).
Hur är det med härad (Q26678373), fanns det inga sådana i de norrländska landskapen och i Dalarna (förutom Folkare härad)?
--Larske (diskussion) 4 mars 2020 kl. 17.56 (CET)
Svaret på min fråga hittade jag här. --Larske (diskussion) 4 mars 2020 kl. 18.00 (CET)

Lilla Bjällerup?[redigera wikitext]

@Yger: och alla andra som kan ha upplysningar. I kyrkböcker förekommer skrivningen "Lilla Bjällerup" men vår artikel om Bjällerups socken säger inget om eventuell historik. Någon som kan reda ut detta? /Ascilto (diskussion) 9 maj 2020 kl. 15.59 (CEST)

Ursäkta! Jag hittade svaret själv, vi har ju artiklarna Lilla Bjällerup och Stora Bjällerup. /Ascilto (diskussion) 9 maj 2020 kl. 16.14 (CEST)

ISOF Ortnamnsregistret beta[redigera wikitext]

@Yger, Larske: FYI verkar som en beta finns av Ortnamnsregistret dvs, det ersätter det vi kopplat med SOFI namnregister (P5536) - Salgo60 (diskussion) 5 november 2020 kl. 21.37 (CET)

Fick en feedback att utvecklaren Björn Karlsson återkommer vill ni vara med eller har tankar så dela gärna... steg 1 kanske är att beskriva vad Wikipedia/Wikidata är - vad jag skrev ned 2018 - Salgo60 (diskussion) 6 november 2020 kl. 15.06 (CET)
Tack, jag har mailat honom.Yger (diskussion) 6 november 2020 kl. 18.46 (CET)
Mail nedan, jag har också fått en excel fil med ortnamnskoder etc

Hej!

Bifogat finns nuvarande definition av socknar i nya ortnamnsregistret på Isof. I Excel-filen anges även hur jag uppfattar att ATA's, Lantmäteriverkets och Isof's definitioner av socknar relaterar till varandra. Nya och gamla ortnamnsregistret har tyvärr olika definitioner av socknar. De flesta socknar har samma definition men vissa skiljer sig åt.

Isof bestämde sig för flera årtionden sedan att följa indelningen för de borgliga sockenkommunerna som definieras i boken "Årsbok för Sveriges kommuner 1951" men har av olika skäl aldrig lyckats införa denna definition korrekt i digitalt sammanhang. När någon får tid att jämföra Isof's definition av socknar med boken så kan det bli förändringar.

Hör av er om det är några frågor.

Hälsningar Björn Karlsson


Ursprungligt meddelande-----

Skickat: den 9 november 2020 14:16 Till: Björn Karlsson <bjorn.karlsson@isof.se> Ämne: Re: SV: Ortnamnsregistret och Wikipedia/Wikidata

För mig är det viktiga att det skall räcka att ha en url som innehåller parish-id=41, då går det koppla, resten av urlen anpassar vi oss bara till vad ni hittar på. Det är tråkigt ni har ett eget Sockennummer skild från ata registret, men det är ju i botten en stabil tabell, så det kan vi också lätt anpassa oss emot. Däremot blir jag bekymrad över att du anger det är en annan definition av socken, kan du utveckla det. Jag har bara haft problem med koppling för en socken, där "kort"identitet var korrupt


Den 2020-11-09 kl. 11:41, skrev Björn Karlsson:

> > Information om sockenhantering i nya ortnamnsregistret: > * För att lista ortnamn i en socken i nya ortnamnsregistret så kan man använda URL https://placename.isof.se/PlaceNamePublic/place-names?parish-id=41 där 41 är ett exempel på id för en socken. Tyvärr så är en del av denna webbadress inte stabil ännu. placename.isof.se/PlaceNamePublic kommer att ändras till någon annat men det är inte bestämt vad ännu. > * Definition av socknar kan man hämta från en REST-webbtjänst med hjälp av URL https://placenameservice.isof.se/PlaceNameService/v1/geo-reference/parishes. Denna URL är inte heller långsiktig. Jag ska försöka ändra placenameservice.isof.se/PlaceNameService till placenameservice.isof.se så snart som möjligt. > * Definitionen av socknar skiljer sig från gamla ortnamnsregistret och är dessutom inte stabil ännu. > > Du kan nå mig på telefonnummer 0704-04 48 55 ifall du vill diskutera datahanteringen i nya ortnamnsregistret. > > Hälsningar Björn Karlsson >

@Larske, Yger: jag pratade med deras utvecklare en timme igår och fick massa tankar som vanligt
 • Notebook som hämtar parishes / counties / districts ...
- Salgo60 (diskussion) 10 november 2020 kl. 14.41 (CET)
@Larske, Yger: Om jag fattade deras utvecklare Björn rätt så hade han inte satt identifierare. Kollar jag på data i noteboken så verkar det finnas ett fält men det har NaN
 • Min tanke är att vi förslår till ISOF följande
  • Vi vill ha en identifierare som är unik för alla objekt dvs. något som <bokstav> + id
   • Kungsäters sn socken har idag id = 2195 jag föreslår en identifier med namnet värdet S2195 där S är socken objektet motsvarar vårt Kungsäters socken (Q10550402)
   • Blekinge län har idag id = 9 jag föreslår en identifier med namnet värdet C2 där C är county motsvarar vårt Blekinge län (Q102377)
   • Albo hd har idag id = 70 jag föreslår en identifier med namnet värdet H2 där H är Härad och motsvarar vårt Albo härad (Q3363151)
- Salgo60 (diskussion) 10 november 2020 kl. 17.56 (CET)
De åsäter alla socknar en kod, den kan vi lagra där vi idag har en kod som används mot SOFI. Lätt som en plätt.Yger (diskussion) 10 november 2020 kl. 19.19 (CET)
@Salgo60: När du skriver namnet i dina tre exempel här ovan, menar du då namnet eller menar du värdet? Och varifrån kommer 2 i C2 och H2?
@Yger: När du skriver "en kod som används mot SOFI", vilken kod är det du då menar? Kan du ge något exempel på var och hur denna kod används.
--Larske (diskussion) 10 november 2020 kl. 19.49 (CET)
I bilagan de skickat mig anges tex kod 280 för abilds socken, och det värdet behöver sedan användas i URLsträngen. I någon av Salgos listor här syns den också, salgo har säkert rätt kod för om Kungsäter.Yger (diskussion) 10 november 2020 kl. 20.07 (CET)
Om vi tar Kungsäters socken som ett exempel, så kommer vi idag, via den externa identifikatorn SOFI namnregister (P5536) till den här sidan. Ska den sidan skrotas? I så fall, vilken sida i Ortsnamnsregistret-beta är det vi vill komma till för just Kungsäters socken?
--Larske (diskussion) 10 november 2020 kl. 20.09 (CET)
Är det den här sidan som vi vill komma till?
--Larske (diskussion) 10 november 2020 kl. 20.33 (CET)
Eller så här så att man slipper bläddra i flikarna utan får se alla 125 namnen på samma sida. --Larske (diskussion) 10 november 2020 kl. 20.36 (CET)
ja så har jag uppfattat det. Faktisk en sämre sida, för man kan inte se originalanteckningenYger (diskussion) 10 november 2020 kl. 20.40 (CET)
Jag ser mer att ISOF blir en namnauktoritet som jag skissar på Wikidata frågor dvs. inte så intressant kanske att länka till... - Salgo60 (diskussion) 10 november 2020 kl. 20.44 (CET)
Jo mycket inressant länka till då den visar alla namn per socken.Yger (diskussion) 10 november 2020 kl. 20.46 (CET)
Om du klickar på en rad i ortnamnslistan så kommer du till en sida där du under "Arkivposter" kan se "Arkivkortet" för det aktuella namnet. --Larske (diskussion) 10 november 2020 kl. 20.50 (CET)
Dom har grupperat ihop saker (inte alls färdigt) --> att Sala silvergruva (Q3314828) tror jag motsvarar place-names/1771147 och där om jag fattar rätt har man sorterat det i tidsordning etc.... vi har i WD tidigaste skriftliga omnämnandet (P1249) vet inte om den kan sättas mha av ISOF... vet att Tora tittade på detta med första skriftliga - Salgo60 (diskussion) 10 november 2020 kl. 20.54 (CET)
@Salgo60: Jag tycker att du svävar ut nu. Om vi håller oss till socknar, påverkar det du skrev i ditt senaste inlägg på något sätt vad som visas när man anropar place-names med ett parish-id? --Larske (diskussion) 10 november 2020 kl. 21.06 (CET)
kanske en röst på att man skippar att länka från dagens socknar till ISOF... (utsvävning) dom som är duktiga på platser är annars Bygdeband ex. plats/171278 = Sala Silvergruva - Salgo60 (diskussion) 10 november 2020 kl. 21.14 (CET)
ja nu svävar du ut. Hur skall man få en lista över bebyggelsenamn per socken utan att länka från Socken? Och bygdeband har 98% av sin info per distrikt=socken. Platsen/platsnamnet Åsen är helt ointressant i sig det är bara info i vilken socken den ligger/låg som är intressant.Yger (diskussion) 10 november 2020 kl. 21.28 (CET)
Nya namndatabasen är i min värld en helt ny applikation där det som var bra i gamla inte finns i nya. Dom försöker nu börja koppla ihop dom arkivkort som har med samma plats att göra och kan då visa arkivkort för denna plats i tidsordning dvs. det är en helt annan applikation, Det jag ser som intressant med nya är det ni kallar "flummar ur" och som innebär att ISOF skulle med sitt plats id bli samma som
 • Wikidata objekt för platsen
 • Hembygdsföreningens plats id
 • etc....
Gör som ni vill men jag välkomnar detta att ISOF blir mer "plats" centrerade och ser det som ett lyft. Vi sitter nu och lägger in Fredmansepistlar d:EntitySchema:E260 och hoppas även koppla hans sånger till platser som borde kunna kopplas vidare till ISOF platser är min vision - Salgo60 (diskussion) 11 november 2020 kl. 09.42 (CET)
Det är väl bara bra du ser nya möjligheter. men varför skulle de innebära att vi inte ser till att det som nu fungerar också fungerar i det nya?Yger (diskussion) 11 november 2020 kl. 10.20 (CET)
Den känsla jag fick är att översikten är för dålig tycker dom skriver det själva den krokiga vägen
Tyvärr har det inte varit tekniskt möjligt att behålla samma typ av visningsläge i den nya versionen, men det går fortfarande bra att söka fram allt material från en socken även om uppställningen av namnen blir en annan. 
- Salgo60 (diskussion) 11 november 2020 kl. 10.50 (CET)

Koordinater / språktag[redigera wikitext]

Finns en hel del teknisk skuld i data det jag kommer ihåg han tog upp som ibland står i API kommentaren

 • språktaggarna är ofta svenska och samiska skiljer inte på sydsamiska etc...
 • koordinaterna på ett objekt kan vara samma som för socknen

- Salgo60 (diskussion) 10 november 2020 kl. 18.02 (CET)

Non issue[redigera wikitext]

@Yger: Pratade kort med Björn hos ISOF och det verkar som den gamla applikationen lever kvar och kanske parallellt med den nya.. Om ingen protesterar så skapar jag en ny egenskap - Salgo60 (diskussion) 11 november 2020 kl. 11.53 (CET)

ny egenskap föreslagen d:Wikidata:Property_proposal/ISOF_place- Salgo60 (diskussion) 11 november 2020 kl. 16.16 (CET)

OT @Larske, Yger: jag gjorde ett försök till att samla alla problem/önskningar vi har med externa system se d:Wikidata:Property_proposal/ISOF_place#Example_of_problems_we_find kommentera gärna. Jag tänkte försöka dra det på en workshop där metadata skall diksuteras länk vad missar jag och vad är otydligt - Salgo60 (diskussion) 14 november 2020 kl. 12.50 (CET)

du är här inne på något viktigt, men det är STORT. Jag skulle kunna lägga till 15-20 exempel, men jag har bedömt en allmänn klagomålslåda inte kan fungera, utan vi behöver etablera en dialog för varje "koppling" insti~tution-Wikidata.Yger (diskussion) 14 november 2020 kl. 13.16 (CET)
@Yger: vet inte hur du uppfattar det hela men jag ser massa vilsna myndigheter där några vill väl och det är dom vi måste hjälpa med att tydligt dela våra erfarenheter. Med RAÄ som inte ville sätta upp en helpdesk för att det är "jobbigt" har jag 0 till övers för och lika med Riksarkivet som bara gör saker då det passar (se tweet, den gubben är nu i pension och inget har hänt)
 • galna exempel
  • dom som utreder grunddata fattar inte vad "datadriven arbetsmarknad" är länk diskussion om detta/ video utan fokus verkar vara hur får vi mer bidrag
  • alla kommuner som skall ha öppen data. Jag gjorde en översikt av det jag hittat "/psidata" och nu även "/corona" och har kontaktat ca. 30 myndigheter för att dom skall sätta upp en "redirect" och jag uppfattar att många kommuner inte ens fattar vad en redirect är hur skall man då kunna leverera Öppen data... jag får en känsla att man ljuger avsiktligt med att Sverige skall bli bäst i världen med att man tillsätter helt fel kompetenser på en myndighet som DIGG. Pratade 10 minuter med deras DIGGs AI ansvarig och han visste inte vad en kunskapsgraf är som Wikidata, hur kan man tillsätta en person med den kompetensen tyder på att det är fel i flera lager i den organisationen vilket jag även fått bekräftat av folk i Jobtech projektet... på frågan om DIGG skulle sätta upp ett forum att diskutera Öppen data backade dom och lät Jobtech skapa ett forum... gissar att DIGG inte har kompetens...
I fallet ovan - ISOF - uppfattar jag att efter inte hört något från ISOF sedan 2018 så uppfattar jag att dom vill göra rätt därför tips, med tydliga exempel. Får en fadd magkänsla att han på telefon pratar om ett möte som han tror jag var med på men inte var med på... kanske Wikimedia Sverige har träffat honom (cc: Eric_Luth_(WMSE) vet du) är helt galet att vi är så dåliga att kommunicera vad vi gör....
- Salgo60 (diskussion) 15 november 2020 kl. 12.28 (CET)
Ytterligare ett exempel där det är bra att ha handfasta råd/best practice att peka på är när man startar en dialog med ett nytt projekt som "Stadens ansikte" så dom åtminstone vet vad vi tror på - Salgo60 (diskussion) 20 november 2020 kl. 14.39 (CET)
Kul projekt, tack för länken.Yger (diskussion) 20 november 2020 kl. 16.22 (CET)
Känns lite krock med Svenskt Porträttarkiv Svenskt porträttarkiv (P4819) pratade en timme med Axel von Marten som är med och som skapat www.historiskatlas.se han gör detta med någon typ av GIS verktyg se Frukostseminarium på Stadsarkivet. Han pratade om att ha tomter, koppla till kyrkböcker. Han har en bakgrund med Open Street Map och duktig på detta med id etc. men har inte lärt sig Wikidata....
 • Min tanke
  • få till att dom exponerar publika persistenta id:n som vi kan länka till med ett "Stadens Ansikte ID"
  • att dom har unika id:n för personer/platser/kvarter/yrken.... Jag var med på uppstarten på SwedPop/ pdf för några år sedan, ett 30 miljoners projekt man inte hör något om där man tog det galna beslutet att inte ha unika id:n för personer....
  • spännande vore att få dom att använda en:Wikibase och koppla saker till Wikidata med "samma som"
  • @Yger: vad är status i Wikidata för Rotemanssystemet jag fick en känsla att dom skulle använda Rotemansarkivet
cc: Belteshassar
se task T268374
- Salgo60 (diskussion) 20 november 2020 kl. 23.43 (CET)

Alfabetisk lista över socknar[redigera wikitext]

Vad har hänt med Wikipedia:Projekt svenska socknar/Listeralista senaste WD-uppdatering? Nästan alla socknar på A-M har kastats ut från listan. Går det att göra något åt detta? /Ascilto (diskussion) 26 december 2020 kl. 15.38 (CET)

Det lades den 3 oktober en begränsning på 1000 poster. Se Wikipediadiskussion:Projekt_Wikipedias_användning_av_Wikidata#Listerialistan. --北山 Kitayama (diskussion) 26 december 2020 kl. 16.07 (CET)
Listan ska ju inte vara en komplett lista utan bara visa de (1000) senaste WD-uppdateringarna (i vart fall om man får tro listans namn). --北山 Kitayama (diskussion) 26 december 2020 kl. 16.10 (CET)
Vad synd. Behovet av en alfabetisk lista över alla Sveriges socknar är stor. När man söker i husförhörslängder så har någon ofta flyttat från eller till en socken som kan vara mer eller mindre svårtydd och då är en alfabetisk lista över socknar ovärderlig. När det t.ex. gäller soldater kan det vara långväga flyttar. Det är tröstlöst att leta i kategoriträdet härad för härad. /Ascilto (diskussion) 26 december 2020 kl. 19.13 (CET)
Då kanske den här listan kan vara användbar:
--Larske (diskussion) 26 december 2020 kl. 19.25 (CET)
Tack! /Ascilto (diskussion) 26 december 2020 kl. 19.26 (CET)
Jag har också kört en "full" körning av Listerialistan. Du kan om du vill ta en kopia av resultatet i en och lägga på en användarsida (du måste ta bort listeriakoden i början och slutet). Det intressanta är att den listan har 2 456 poster, d v s 239 färre än i kategoriträdet. --北山 Kitayama (diskussion) 26 december 2020 kl. 19.33 (CET)
Åter tack! /Ascilto (diskussion) 26 december 2020 kl. 19.36 (CET)
Det ligger ett antal omdirigeringar som Aggarps socken och Agnestads socken i kategoriträdet, men dessa är inte själva kopplade till något WD-objekt som är en socken (Q1523821).
Det finns också artiklar, till exempel Alseda som är kategoriserad i Kategori:Alseda socken och därmed ligger i kategoriträdet utan att själva vara kopplade till något sockenobjekt i Wikidata. Det gäller också listartiklar som Lista över jordebokssocknar och stadsregisterområden i Västergötland och annat som är förklaringen till skillnaden i antal.
Eftersom de 2 456 sockendataobjekten alla har ett värde på egenskapen geografiska koordinater (P625) (som oftast anger läget för en kyrka) i Wikidata kan man få dem utprickade på en zoomningsbar karta som möjligen kan vara av intresse. Klicka på en prick för att se namnet på socknen.
--Larske (diskussion) 26 december 2020 kl. 20.45 (CET)
Tack vare den kartan upptäckte jag att koordinaterna för Bromma socken, Uppland, inte var vid kyrkan som brukligt är. Vår artikel hämtar från Wikidata som hämtat från enwp. Rättat WD. --北山 Kitayama (diskussion) 26 december 2020 kl. 20.52 (CET)
Ja, ibland är det lättare att hitta fel i en bild än i en textmassa. På följande karta har jag prickat in alla sockenobjekt och religiös byggnad-objekt i Sverige.
Genom att kryssa bort alla lager (i rutan som fås fram genom att klicka på lagerikonen i kartans övre högra hörn) och sedan kryssa i först de röda och därefter de blå prickarna, se man lätt var det "lyser rött" vilket innebär att motsvarande socken (Q1523821) inte har exakt samma koordinater som någon religiös byggnad (Q24398318). Det är inte säkert det är något fel på geografiska koordinater (P625) för sockenobjektet, det kan lika gärna vara kyrkan som har fått "fel" geografiska koordinater (P625). Det kanske inte heller är givet vilken kyrka som motsvarar socknen, eller så finns det inget Wikidataobjekt om den kyrka som motsvarar socknen. Varje röd punkt som inte täcks av någon blå punkt måste hanteras manuellt.
Observera att socknar som "täcks av/gömmer sig under "fel kyrka" inte heller upptäcks med denna metod.
Några exempel där X socken ligger en bit ifrån X kyrka och som hittats med denna metod:
Det finns rätt många "röda prickar" i trakten runt Falköping, men det kanske beror på att socknarna där "hör ihop" med kyrkor som inte finns i Wikidata (eller inte är klassade som "religiösa byggnader").
Pingar in @Yger: som kanske kan skringra dimman lite kring dessa "ensamma socknar" i Falköpingsbygden. Ett antal socknar, som till exempel Hångers socken (Q10532091), Sätuna socken (Q10688225) och Hornborga socken (Q10526374), har geografiska koordinater (P625) som möjligen motsvarar läget för någon tidigare kyrka som rivits och som inte har något Wikidataobjekt och som därför antagligen är helt rätt. Borde vi skapa Wikidataobjekt, inklusive geografiska koordinater (P625) för dessa rivna medeltidskyrkor så att ingen av misstag flyttar till exempel geografiska koordinater (P625) för Broddetorps socken (Q10435956) till Broddetorps kyrka (Q10435954). Eller borde just den flyttas dit, alltså till den nuvarande kyrkan, eftersom det är en "levande socken"?
--Larske (diskussion) 26 december 2020 kl. 23.07 (CET)
fascinerande karta och hur det går hitta olika fel. Gällivare, Ullånger, Hornborga och Hagby använder Geodatas koordinater som är centrum i en polygon, det borde bli rätt men blev fel i Hagby, beroende på att polygonen omfattade ett vattenområde (tveksamt i sig och ger än mer fel som centralpunkt). forts följer.Yger (diskussion) 27 december 2020 kl. 08.24 (CET)
Här är en "detaljstudie" av socknar och kyrkor i närheten av Falköping.
--Larske (diskussion) 27 december 2020 kl. 08.43 (CET)
Nu gått igenom alla. Ett 15-tal WD objekt om kyrkor hade fel koord, där dock WP artikeln hade rätt. Garnisonkyrkan i Karlsborgs socken har ingen egen artikel eller WD objekt. Och äldre upphörda socknar är ofta lite bristande (socken kontra församling, ödekyrka mm) samt de socknar som övergett sin kyrka kunde gärna ha en artikel om ruinen/platsen som oftast RAÄ vet var. Sedan har sockenkoordinaten i många fall tagits från den centralpunkt som redovisas i geodata, vilket jag tycker är OK, när det inte blir i havsområde vid "sidan" av socknen. Men totalt förvånansvärt bra i sockenartiklarna och dess WD post. Yger (diskussion) 27 december 2020 kl. 11.47 (CET)

Om socknarna kopplas ihop med sockenkyrkorna med församlingskyrka (P8289) (eller krävs en egen egenskap för sockenkyrka?) kan det bli lättare att se om koordinaterna är samma i kyrk- och sockenobjekten. Är det viktigt vilka koordinater som används frö socknarna så kan de kvalificeras med berörd del (P518) församlingskyrka (Q317557) (sockenkyrka?). Annars är ju t.ex. mittpunktkoordinater lika rätt som kyrkkoordinaterna. F.d. 82.212.68.183 (diskussion) 27 december 2020 kl. 11.55 (CET)

Det blir nog svårt att motivera en egen egenskap för sockenkyrka, så länge församling och socken är två olika objekt. sockenkyrka är dessutom "alias" till P8289. 62 osv (diskussion) 27 december 2020 kl. 12.11 (CET)
I just Bromma-fallet (som jag tog upp ovan) så gick koordinaterna till "fel kyrka", en modern kyrksal, som inte existerade på socknens tid. Där kändes det bättre att "flytta" socknen till sockenkyrkan. Men i många andra fall så kan mittpunkter vara lika korrekt. Kuriosa i sammanhanget (men lite relaterat) är att på kartor i Japan så läggs punkten för en kommun alltid där kommunkontoret ligger. Flyttar kommunkontoret så flyttas punkten. Detta gäller såväl tryckta kartor som webbkartor. Jag ser samma fenomen i Sydkorea, söker jag på en administrativ enhet i en sydkoreansk webbkarta så hamnar jag alltid på kommunens/socknens/stadsdelens/köpingens administrativa kontor. Det är en intressant princip som har sina poänger, det är ju oftast bättre att hamna i "centralorten" när man gör en kartsök än i någon punkt mitt i skogen/sjön/åkern någonstans i kommunen. Vid städning av Schweiz kommuner tillämpade jag därför den principen när koordinaterna från geonames var helt åt skogen. --北山 Kitayama (diskussion) 27 december 2020 kl. 12.18 (CET)
Begreppet sockenkyrka är mycket krångligt och dåligt lämpad skapa WD objekt för. Före 1560 (då jordebokssocknarna skapades) var det väldefenierade. Kyrkan var då det objekt som motiverade socknen (=som sockenborna skulle fiannsiera). Från 1600-talet är socknens betydelse som skatteuppbördsområde den dominerande och det gick ha en kyrksocken utan egen kyrka. Även före danna tid förekom det att en socken kring en stad inte hade egen kyrka utan använde stadens. Och för koordinater är det alltid den äldsta kyrkobyggande som är mest relevant, även om den är riven och en nyare kyrka används.Yger (diskussion) 27 december 2020 kl. 12.37 (CET)
(engelska) beskrivningen för propertyn på WD säger "church which acts as the religious centre of a parish". I samtalet som ledde till att propertyn skapades finns inte så mycket finstilta krav på den exakta relationen mellan kyrkan och den kyrkliga gemenskapen. Det här gör att jag tror den här propertyn skulle fungera utmärkt även för lokala icke-kristna religiösa organisationer och deras (huvudsakliga) gudstjänstlokal. Och att jag betonar "lokala" här beror enbart på att det finns en särskild property för "domkyrka", vilket känns direkt redundant emot denna. 62 osv (diskussion) 27 december 2020 kl. 14.15 (CET)
men om den skall anvöndas för koordinater på socknen, så behövs sockekyrka ges start och slutdatum, så man kan välja den tidigaste för koordinaterna.Yger (diskussion) 27 december 2020 kl. 16.06 (CET)