Wikipediadiskussion:Sidor föreslagna för radering

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Arkiv[redigera wikitext]

Det finns arkiv för denna diskussionssida. Det finns även diskussioner om enskilda SFFR-ärenden.

Vad betyder "museimärk"?[redigera wikitext]

För flera av de mallar som nu diskuteras är förslaget inte "Radera" utan "Radera(museimärk)". Vad innebär detta? Jag hittar ingen förklaring på sidan - bra om detta förtydligas. --Chandra Varena (diskussion) 14 januari 2022 kl. 05.52 (CET)Svara[svara]

Jag har förtydligat under WP:Raderingar#Mallar samt skapat omdirigeringen WP:Museimärkning. / Anhn 14 januari 2022 kl. 06.47 (CET)Svara[svara]
@Anhn Tack! Skriv gärna motsvarande även på sidan "Sidor föreslagna för radering", där det som nu står om mallar är rätt otydligt. --Chandra Varena (diskussion) 14 januari 2022 kl. 06.54 (CET)Svara[svara]
Gjort så. Hojta till om ngt alltjämt känns oklart. / Anhn 14 januari 2022 kl. 07.12 (CET)Svara[svara]
Jag tror att det är en term som härrör från begreppet Wikipedia:Museum och som avser sidor i Wikipedia-namnrymden. Det används för sidor som, i stället för att raderas ska museimärkas, vilket innebär att de förses med mallen {{Wikipediamuseum}} eller mallen {{Färdigt projekt}} för att finnas kvar "som ett museum" och listas i Kategori:Wikipedia:Museum. Termen museimärk verkar nu (något oegentligt?) ha kommit att användas även för sidor i mall-namnrymden.
Mallar som vi inte längre vill ska användas ska inte raderas (om de inte är helt nya och/eller inte har använts mer än i något enstaka fall), men av ett helt annat skäl, nämligen att man ska kunna se (ungefär) hur tidigare revisioner av en artikel som har använt mallen såg ut istället för att mötas av en rödlänk som blir fallet om mallen raderas. För att exakt se hur en sida såg ut vid ett tidigare tillfälle måste man dock titta i en dump av Wikipediadatabasen.
Dessa mallar ska alltså inte raderas utan förses med någon av mallarna {{Historisk mall}} eller {{Ersatt mall}}. Att skriva "historiskmärk" eller "ersattmärk" låter väl inte lika tjusigt som "museimärk", så jag gissar att det är därför som termen har använts i begäran och diskussioner om sidor i mallnamnrymden här på SFFR.
-- Larske (diskussion) 14 januari 2022 kl. 07.12 (CET)Svara[svara]
Tack för initierad bakgrundsinfo. Jag hoppas jag inte bidrar till otydlighet och en betydelseglidning, men noterar att jag hade "museimärk" inom citationstecken åtföljt med förklaring i toppen av SFFR, samt har nu även lagt till citationstecken kring begreppet i WP:Raderingar#Mallar, och på bägge ställena hänvisar till {{Ersatt mall}}./ Anhn 14 januari 2022 kl. 07.18 (CET)Svara[svara]
Hmm, borde inte omdirigeringssidan "WP:Museimärkning" leda till Wikipedia:Museum? Med din omdirigering till "WP:Radering#Mallar" har du ju i princip avskaffat begreppet Wikipedia:Museum och låtit "museimärkning" (bara, eller främst) ha med radering av mallar att göra.
-- Larske (diskussion) 14 januari 2022 kl. 07.23 (CET)Svara[svara]
Wikipedia är så stooort - jag kan inte påminna mig att jag sett Wikipedia:Museum förut (jätteintressant!), medan jag stött på "museimärkning av mallar" flera gånger. Självklart ska vi försöka få det rätt och bra och tydligt. Vad sägs om att göra om omdirigeringen till en grensida, som pekar på de två företeelserna mall-radering resp Wikipedia-museum? / undrar Anhn 14 januari 2022 kl. 07.32 (CET)Svara[svara]
Facebook like thumb.pngJa, varför inte en grensida kan vara en möjlighet att beskriva den "betydelsedivergens" som verkar ha uppstått "i praktiken". Larske (diskussion) 14 januari 2022 kl. 07.38 (CET)Svara[svara]

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Gjort så. Tack för input. /Anhn 14 januari 2022 kl. 10.03 (CET)Svara[svara]

Lagt in SFFR[redigera wikitext]

Lagt in en sida som förslag till radering. Tömt cache flera gånger men sidan syns inte ändå? Vad att göra?NnieAndersson (diskussion) 2 augusti 2022 kl. 22.24 (CEST)Svara[svara]

Har du gjort som instruktionerna säger i Wikipedia:Sidor föreslagna för radering#Anmälan? DIEXEL (diskussion) 2 augusti 2022 kl. 22.50 (CEST)Svara[svara]
Jag har fixat till det nu. Det blir lätt fel om man inte följer instruktionerna exakt. Stigfinnare (diskussion) 2 augusti 2022 kl. 22.52 (CEST)Svara[svara]
DIEXEL jo, efter bästa förmåga. Däremot kom det inte parametrarna upp när jag skapade undersidan. Kan bero på att jag redigerar från mobil, det är förknippat med en hel del buggar. Tack Stigfinnare för hjälpen!NnieAndersson (diskussion) 2 augusti 2022 kl. 22.58 (CEST)Svara[svara]

Omdirigera[redigera wikitext]

I de tre pågående anmälningarna diskuteras möjligheten att omdirigera för att behålla historiken. Mig veterligen är det en ganska vanlig teknisk lösning som trots det inte går att rösta på. Just nu används alternativen Radera, Neutral och Infoga för detta ändamål, vilket försvårar möjligheten att uppnå och tydligt visa konsensus för omdirigering utan ytterligare åtgärd.

Ska vi lägga till ett nytt fast omröstningsalternativ, Omdirigera? Förbätterlig (diskussion) 3 augusti 2022 kl. 11.04 (CEST)Svara[svara]

Det går att lägga till omröstningsalternativ manuellt. Det har jag själv gjort och jag har sett andra har gjort det också. Men visst det vore väl bra att ha det med i standardmallen. DIEXEL (diskussion) 3 augusti 2022 kl. 11.06 (CEST)Svara[svara]
Namnet på alternativet verkar otydligt, eftersom infogning vanligen också innebär omdirigering. Är det som menas "omdirigera utan att infoga"?
andejons (diskussion) 3 augusti 2022 kl. 12.41 (CEST)Svara[svara]
Ja, annars hade det naturligtvis räckt med "infoga". Förbätterlig (diskussion) 3 augusti 2022 kl. 12.45 (CEST)Svara[svara]
@andejons: Det är väl vad de exakt efterfrågar i Wikipedia:Sidor föreslagna för radering/Personer från Övertorneå kommun? Bara omdirigera men ej infoga? Då blir det väl än mer tydligare vad de egentligen vill med sina "röster"? DIEXEL (diskussion) 3 augusti 2022 kl. 13.05 (CEST)Svara[svara]
Det här speglar sig nu i hur Tostarpaden avslutade två ärenden. Trots att utfallet egentligen var tydligt, så skrevs det "konsensus saknas" i avslutsmotiveringen.
Jag menar inte att T gjorde fel när hn omdirigerade, tvärtom, men hur kan en sådan åtgärd beskrivas som "Konsensus saknas"? Testkonto 42 (diskussion) 5 augusti 2022 kl. 08.27 (CEST)Svara[svara]
Nej, i ett av fallen fanns det uppenbarligen konsensus för att genomföra en viss typ av åtgärd, även om diskussionsdeltagarna alt att uttrycka den på lite olika sätt. I det andra var det tydligt skillnad mellan vissa som ville rädda material och andra som inte tyckte att det fanns något av värde.
andejons (diskussion) 5 augusti 2022 kl. 10.29 (CEST)Svara[svara]
Det hade varit bättre om det gick att rösta omdirigera istället för att detta uttrycks på lite olika sätt. Förbätterlig (diskussion) 5 augusti 2022 kl. 11.57 (CEST)Svara[svara]
Vi kanske borde dela upp omröstningarna i två delar: 1) Vad gör vi med artikelnamnet (behåll/omdirigera/radera), 2) Vad gör vi med innehållet (behåll/flytta till annan eller andra artiklar/radera)? Gunnar Larsson (diskussion) 5 augusti 2022 kl. 12.38 (CEST)Svara[svara]
Eller så kan vi ta bort mallen helt, och uppmana diskussionsdeltagarna att själva formulera vad de vill ha gjort. I en del fall kanske "radera" inte alls är relevant, utan diskussionen står mellan infogning och behållande, eller mellan infogning i olika artiklar.
andejons (diskussion) 5 augusti 2022 kl. 14.40 (CEST)Svara[svara]
Det tror jag inte på. Det skulle vara betydligt mer omständligt att anmäla artiklar utan mallen. Jag tror helt enkelt man får tolka konsensus utifrån tillhörande kommentarer istället för bara vilken rubrik "rösterna" ligger under. Man bör kunna avsluta en diskussion med slutsatsen Omdirigera även utan en egen underrubrik, om de flesta kommentarerna önskar detta. EstrellaSuecia (diskussion) 5 augusti 2022 kl. 14.57 (CEST)Svara[svara]
Hela poängen är att det inte är den som anmäler som skall välja vilka alternativ det finns att hantera artikeln på, utan dessa skall komma fram under diskussionen. Då kommer vi förhoppnignsvis slippa diskussioner där personer tycker samma sak, men placerar sig under olika rubriker och det kommer troligen bli enklare att tolka konsensus.
andejons (diskussion) 5 augusti 2022 kl. 15.06 (CEST)Svara[svara]
EstrellaSuecia: Det håller jag med om att man bör kunna. Tanken med en ny rubrik är att det ska bli lättare och tydligare, så att det inte uppstår fler situationer då folk i praktiken enats kring en åtgärd men diskussionen rent formellt resulterar i "konsensus saknas". Förbätterlig (diskussion) 5 augusti 2022 kl. 15.31 (CEST)Svara[svara]
I de här fallen enades diskussionerna om att sidorna skulle raderas som fristående sidor, att sidornas historik kunde fortsätta vara tillgänglig, men idag fanns inget av värde i sidorna då de saknade källor.
Sedan råkade rösterna ligga utspridda lite överallt vilket gjorde att utfallet på något märkligt vis tolkades som konsensus saknas!
@Tostarpadius:! Jag begär omräkning! Aldrig att du hade kunnat tömma en sida på det här sättet efter en SFFR om det inte hade funnits en slags konsensus! Testkonto 42 (diskussion) 6 augusti 2022 kl. 08.25 (CEST)Svara[svara]
Vi räknar inte röster i formell mening på SFFR. Det menar jag vara något viktigt. Omräkning är alltså inte aktuell. Därför kan jag känna viss sympati för Andejons förslag, men jag ställer mig bakom de invändningar som framförts om att det skulle bli för krångligt. Att införa möjligheten "omdirigera utan att infoga" skulle däremot underlätta. Vad gäller detta med att konsensus saknas menar jag alltjämt att det var så i båda fallen. Det avslutet leder normalt till ett bibehållande, men det är under förutsättning att stödet är splittrat mellan "behåll" och "radera" eller "behåll" och "infoga". Är stödet splittrat mellan "radera" och "infoga" leder det till infogning med omdirigering. I detta fall var stödet splittrat mellan att radera allt, inklusive historiken, och att omdirigera och behålla historiken. Så kan det bli även framgent om det senare blir ett formellt alternativ så som det nu ser ut i samtalet om "Traci, I Love You" på grund av enskilt initiativ. Jag menar också att "utan att infoga" kan vara underförstått precis som där. Om det inte kommer starka invändningar de närmaste timmarna kommer jag att lägga till det i mallen senare under dagen. Tostarpadius (diskussion) 6 augusti 2022 kl. 09.37 (CEST)Svara[svara]
Stöder Förbätterlig (diskussion) 6 augusti 2022 kl. 12.15 (CEST)Svara[svara]
 Utfört Tostarpadius (diskussion) 6 augusti 2022 kl. 14.19 (CEST)Svara[svara]

Konsensus saknas[redigera wikitext]

Omröstningen om artikeln Animationsprogram avslutades med "konsensus saknas". Resultatet av omröstningen var 5 radera, 0 behåll och 4 infoga. Slutsatsen "konsensus saknas" vänder jag mig inte emot. Däremot retar det mig att resultatet i praktiken blir ett "behåll", trots att ingen röstade för det alternativet. Detta får mig att än en gång förespråka skapandet av en "Inkubationsnamnrymd" dit artiklar kan flyttas som inte passar i artikelnamnrymden men som ändå har sådana kvalitéer att det finns textinnehåll som kan/bör tas tillvara. I väntan på att en sådan namnrymd skapas, hur bör vi hantera en artikel som Animationsprogram om den nu inte mot förmodan verkligen arbetas in i en annan artikel? Stigfinnare (diskussion) 6 augusti 2022 kl. 11.35 (CEST)Svara[svara]

Nej, resultatet blev inte ett "behåll" i praktiken. Det enda som behållits är historiken. Som jag skriver under föregående rubrik måste tolkningen av utfallet "konsensus saknas" anpassas efter vilka alternativ som diskussionen gällt. I detta fall blev det en ren omdirigering till "Datoranimering". Tostarpadius (diskussion) 6 augusti 2022 kl. 11.56 (CEST)Svara[svara]
OK, då var jag ute i ogjort väder! Det var en bra lösning på hur omröstningsutfallet skulle hanteras. Stigfinnare (diskussion) 6 augusti 2022 kl. 11.58 (CEST)Svara[svara]
Skulle kanske kunna anpassa praxis så att resultatet beskriver åtgärden som utförs snarare än utfallet av röstningen? Och tack @Tostarpadius för allt arbete du lägger ner med hanteringen av omröstningarna! Gunnar Larsson (diskussion) 6 augusti 2022 kl. 13.15 (CEST)Svara[svara]
Jag brukar vid behov skriva på artikelns diskussionssida hur utfallet skall förstås. Jag anser att "konsensus saknas" är en god formulering. Sedan är det alltid ett misslyckande att inte uppnå konsensus. Det är ytterst det SFFR syftar till: att gemenskapen skall kunna enas om hur en artikel skall hanteras. Det är därför det inte är och inte bör vara en formell omröstning. Det handlar om att vi försöker övertyga varandra med goda argument, inte om att vi skall låsa oss i olika positioner. Tostarpadius (diskussion) 6 augusti 2022 kl. 14.11 (CEST)Svara[svara]
Ingen av de som röstade ville ha kvar texten som en självständig artikel. Det hade därför varit rimligt att infoga. Att infoga hade varit närmare konsensus än att behålla. Jag har däremot inte någon uppfattning i sak och avstod därför att rösta. Birgerbar (diskussion) 13 augusti 2022 kl. 15.16 (CEST)Svara[svara]

Antal diskussioner[redigera wikitext]

Vi har sedan länge haft en praxis att inte hantera fler än fem ärenden på en gång för att det skall bli ett rimligt fokus på vart och ett. Jag skriver detta som en notering för framtiden. Nu får vi göra det bästa av situationen. Tostarpadius (diskussion) 11 september 2022 kl. 00.19 (CEST)Svara[svara]

Ur ett tillgänglighetsperspektiv bör i sådana fall den praxisen kodifieras genom att begränsningen anges på lämplig plats i instruktionerna för hur sidan används. Annars är det svårt, inte minst för den som är ny för SFFR, att förhålla sig till begränsningen. Med det sagt tror jag gemenskapen klarar att hantera de ärenden som ligger där nu. / Lucie Manette (Diskussion) 11 september 2022 kl. 00.39 (CEST)Svara[svara]
Erfarenheten säger att om det ligger för många ärenden samtidigt kan det fungera avskräckande. Med det sagt instämmer jag i att vi kommer att kunna hantera dem som anmälts. Tostarpadius (diskussion) 12 september 2022 kl. 22.08 (CEST)Svara[svara]

Bristfälliga artiklar[redigera wikitext]

I introduktionen står det fortfarande att dylika inte ens bör anmälas. I en pågående diskussion förespråkar flera snabbradering på grunder som alltså inte ens skall vara orsak till att sidor förs hit. Jag ser det som en oroande utveckling. Tostarpadius (diskussion) 17 september 2022 kl. 09.04 (CEST)Svara[svara]

Är en artikel helt usel, obegriplig eller innehåller tex ofärdiga sporttabeller från 2007 som aldrig uppdaterats så kan de gott anmälas hit. Det står ju till och med i inledningen på SFFR.
Däremot tycker jag inte om att man buntar ihop artiklar av varierande kvalitet (från usel till godkänd) bara för att de råkar tillhöra samma geografiska område. Nu har jag lagt in låtvara samt diskussionsinlägg på de två sidor jag verkligen vill rädda. EstrellaSuecia (diskussion) 17 september 2022 kl. 09.32 (CEST)Svara[svara]
Diskussionen som avses är alltså denna. Men Tostarpadius, jag tror att du oroar dig i onödan. SFFR brukar lika ofta anmälas för frågor kring artiklar där man inte kommer överens om relevans eller ej, för artiklar där man helt enkelt anser sig vara i behov av en diskussion, och ibland för någonting som kanske inte ens skulle tas till SFFR. Du har själv nyligen använt SFFR för en relevansdiskussion kring officerare av kaptens grad i största allmänhet (eller iaf fram till 1971). Även om just den diskussionen inte har någon bäring på Madhya Pradesh-diskussionen visar det på att det som tas upp på SFFR faktiskt ibland går utanför det egentliga syftet. Riggwelter (diskussion) 17 september 2022 kl. 12.35 (CEST)Svara[svara]
Att relevanskontrollera en listartikel som kan ersättas av en kategori är ju inte första gången. Däremot gillar jag inte twisten där flera artiklar buntas ihop, vilket heller inte var syftet när jag la in den på SFFR, vilket också framgår av anmälan.NnieAndersson (diskussion) 17 september 2022 kl. 14.26 (CEST)Svara[svara]
Jag kan inte se att diskussionen om Andreas Bruzelius (militär) gick utanför det egentliga syftet. Jag menar att alla ändringar av våra relevanskriterier bör föregås av samtal här för att etablera en praxis. Att lyfta fram konkreta exempel är långt bättre än att hålla det principiellt utan förankring i enskilda fall. Tostarpadius (diskussion) 19 september 2022 kl. 23.43 (CEST)Svara[svara]