Wikipediadiskussion:Sidor föreslagna för radering/Arkiv 2020

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Om sidvisningar som argument[redigera wikitext]

Jag tycker mig se att det under den senaste tiden använts statistik/sidvisningar av en Wikipediaartikel som argument i relevansdiskussioner/raderingsdiskussioner. Är detta verkligen ett rimligt argument som vi skall beakta? Det går lätt att få upp sådan statistik genom att tillföra många länkar och genom att lägga upp artikeln på huvudsidan, med flera sidor. Personligen tycker jag det vore olyckligt om det skulle komma att bli ett mer eller mindre stående argument, eftersom jag tycker det liknar cirkelbevisning. Synpunkter? Riggwelter (diskussion) 11 januari 2020 kl. 13.51 (CET)[svara]

Jag instämmer. Samtidigt kan vi knappast förbjuda den som vill lägga vikt vid sådant att göra det. Det har hittills inte väckt anklang i gemenskapen. Tostarpadius (diskussion) 11 januari 2020 kl. 13.53 (CET)[svara]
Så är det givetvis, men jag tänkte att vi borde föra ett resonemang kring det. Riggwelter (diskussion) 11 januari 2020 kl. 13.57 (CET)[svara]
Det är jag som envetet har fört fram detta. Jag tycker ungefär så här:
  • En sida med tveksam relevans enligt traditionella relevanskriterier, men som har ett betydande antal visningar (förslagsvis 10 till 100 ggr genomsnittsartikeln) bör inte raderas. Ett så stort läsarintresse på wikipedia tyder på att vi missat något i vår relevansbedömning.
  • Omvänt implicerar detta att en sida med tveksam relevans kan få ett extra "stöd" i ett raderingsbeslut om den har ett antal visningar som är betydligt under medelartikeln.
  • Vid insamlingen av visningsstatistik måste ett visst omdöme användas vid val av tidsperiod. T.ex. har de flesta artiklar ett större antal visningar de första veckorna efter att de skapats, då de visas av patrullerare, administratörer m.m. - denna tidsperiod bör exkluderas. På samma sätt uppstår ett större antal visningar när artikeln förts upp på SFFR - denna tidsperiod bör också exkluderas. Och självklart kan exponering på huvudsida eller andra extraordinära förhållanden ge ett oproportionerligt antal visningar, detta måste också bedömas och vid behov exkluderas.
  • Med lite satslogik tror jag det kan formuleras: Ett lågt antal visningar är EMM ett NÖDVÄNDIGT villkor för radering, och ett högt antal visningar är EMM ett TILLRÄCKLIGT villkor för behåll.
/ Allt gott önskar Anhn (diskussion) 11 januari 2020 kl. 14.28 (CET)[svara]
Jag är mycket tveksam till det resonemang Anhn för här. Dock för mig är det centrala att få visningar aldrig skall kunna anföras för att föreslå radering.Yger (diskussion) 11 januari 2020 kl. 14.37 (CET)[svara]
För mig är det minst lika viktigt att man måste kunna radera en sida trots att den har många visningar. Tostarpadius (diskussion) 11 januari 2020 kl. 16.23 (CET)[svara]
Jag tycker också heller att Anhns resonemang leder fel. Målgruppen för ett allmänt och brett uppslagsverk av detta slag är oändligt vid. En och samma person kan vid olika sökningar tillhöra en mängd olika målgrupper som söker något specifikt. Den som söker information i ett uppslagsverk gör det därför att han/hon själv saknar kunskap om något som hen är intresserad av. Andras intresse, eller ointresse, för samma ämne är av helt underordnad vikt för den som verkligen vill veta något. Det är alltså informationen i sig som är viktig, inte dess sökfrekvens. Det är kanske t.o.m. så att det är de ämnen som söks minst som i någon mening gör störst nytta för den som hittar artikeln, eftersom små och smala ämnen ofta är svårare att hitta information om än breda. Artikelproduktionen är "gratis" och kräver inga prioriteringar av begränsade resurser. Och en oläst artikel gör ingen någon skada så länge som den är tillförlitlig och korrekt när den väl läses. Därför bör relevansen avgöras av kvalitén på artikelinnehållet. Tyvärr verkar de kvantitativt inriktade relevanskriterirna i samma riktning som synen att läsfrekvens skulle vara ett lämpligt kriterium i relevansbedömningen: Fokus läggs på ämnet, inte innehållet. Vi bör istället lägga kraften på att bedöma relevansen för det som påstås i artiklarna. Och då får vi nog acceptera att många artiklar bara ligger där och väntar på sin första läsare. Janders (diskussion) 11 januari 2020 kl. 16.33 (CET)[svara]

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Jag - och alla inlägg hittills - tycks vara överens om att ett lågt antal visningar _inte_ ensamt är skäl för radering. Så låt diskussionen handla om fallen då det är ett stort antal visningar för artiklar som inte uppfyller de traditionella relevanskriterierna. / Anhn (diskussion) 11 januari 2020 kl. 17.51 (CET)[svara]

Jag kan inte se att många visningar påverkar relevansbedömningen. Tostarpadius (diskussion) 11 januari 2020 kl. 18.14 (CET)[svara]
Jag håller med om att i vissa fall kan antalet visningar förstärka relevansen (men inte i sig ge relevans). Det finns även andra fall där antalet visningar kan ge hjälp i en diskussion om relevans (A och B är likartade men A har 10 ggr fler visningar, har vi missat något som är relevansgrundade?). Jag ser i botten det är positivt du för in denna aspekt, men anänd det gärna lite mindre framträdande i fall där det inte är till hjälp.Yger (diskussion) 11 januari 2020 kl. 18.17 (CET)[svara]
Som kommentar till Anhns senaste inlägg skulle jag vilja säga att ett lågt antal visningar inte alls är skäl för radering. En bra encyklopedi (som jag antar vi alla strävar efter att Wikipedia skall vara) skall emm fungera som public service-media – inte bara visa det som intresserar "massorna" (om jag får använda det uttrycket) utan även upplysa om smala områden.
När det å andra sidan kommer till ämnen med många visningar kan de lätt påverkas genom att göra ämnet kontroversiellt. Medan vi givetvis inte skall väja för kontroversiella frågor, finns det sätt att göra en artikel kontroversiell som definitivt inte är önskvärda, se exempelvis Wikipedia:Neutral synvinkel. Att fokusera på skandaler, alkohol- och drogberoende, frossa i detaljer om brott är snarlika möjligheter att göra en artikel "intressant" – kort sagt, den typen av integritetskränkande editeringar som det explicit varnas för i bl.a. Wikipedia:Artiklar om nu levande personer ("Kontroversiellt eller omstritt material som saknar källor, eller har dåligt underbyggda källor om levande personer [...] skall omedelbart raderas"). Det är alltså åtgärder som i stället för att göra en artikel mer värd att behållas, tvärtom sänker dess relevans. / TernariusD 11 januari 2020 kl. 18.21 (CET)[svara]

Jag håller med om att ett högt antal sidvisningar kan ibland vara rimligt att föra fram som ett av flera bidragande stöd för en artikels relevans. Naturligtvis måste detta bedömas från fall till fall i sitt specifika sammanhang och kombineras med flera argument. Jag anser definitivt att vi inte ska försöka formulera någon kvantitativ regel i frågan. Var det gäller det omvända tror jag det är betydligt sämre att försöka koppla lågt antal sidvisningar till bristande relevans. Mvh, --Bairuilong (diskussion) 11 januari 2020 kl. 18.40 (CET)[svara]

Jag anser att antal sidvisningar som argument i SFFR-ärenden är störande och rentav skadligt eftersom det snedvrider diskussionerna bort från de kvalitativa argument om artiklarnas essens som måste vara vägledande. Argumenten om sidvisningar stjäl tid, energi och tankemöda från det som är väsentligt. /Ascilto (diskussion) 11 januari 2020 kl. 18.48 (CET)[svara]
Jag anser att sidvisningar inte skall användas för att bedöma specifika artiklars relevans, möjligen vid revision av relevanskriterierna för ämneskategorier. - Tournesol (diskussion) 11 januari 2020 kl. 18.59 (CET)[svara]
SFFR-diskussioner bör inte heller handla alltför mycket om artiklarnas kvalitet, utan främst just om deras relevans. Tostarpadius (diskussion) 12 januari 2020 kl. 13.37 (CET)[svara]
För mig är relevans det viktiga. Om ingen läst en artikel, men den är relevant, ja då är den relevant. Om massor läst en artikel men den inte är relevant, ja då är den inte relevant. Popularitet är inte viktigt. Matanb (diskussion) 12 januari 2020 kl. 22.13 (CET)[svara]
Jag tycker, som Tournesol, att sidhänvisningar kanske kan användas vid revision av relevanskriterierna för ämneskategorier, men inte annars. Sjunnesson (diskussion) 13 januari 2020 kl. 08.52 (CET)[svara]

Första försök till formulering av konsensus[redigera wikitext]

  • Ett lågt antal visningar skall _aldrig_ tillmätas någon betydelse
  • Ett högt antal visningar kan föras fram som ett av flera bidragande stöd _för_ en artikels relevans
  • Ett högt antal visningar kan föras fram vid revision av relevanskriterier
  • Inga kvantitativa regler skall formuleras

/ Sammanfattat av Anhn (diskussion) 13 januari 2020 kl. 10.09 (CET)[svara]

Fortsatt diskussion[redigera wikitext]

Vad gäller "skandal" och "kontroversiella frågor" så menar jag att wikipedia kan/ska ha en uppgift att stå för den nyanserade bilden. Ett exempel Vitaepro är kanske inte relevant som företag enligt relevanskriterier, men har fällts i marknadsdomstolen för oseriös marknadsföring av naturpreparat. Har då och då höga visningssiffror, i genomsnitt 7 per dag, dvs 7 ggr fler än medelartikeln. Artikeln var under en tid "kapad" av leverantören, men innehåller nu EMM seriös info. En kan naturligtvis hävda att relevansen består i exponering i massmedia för tveksam marknadsföring, men jag vill ändå tillfoga att artikeln har ett inte försumbart läsarintresse som bör bejakas med fristående och neutral info. / Anhn (diskussion) 13 januari 2020 kl. 10.09 (CET) / Anhn (diskussion) 13 januari 2020 kl. 10.09 (CET)[svara]

Jag tycker du här har en viktig poäng. När något dyker upp och är ett fenomen med bakgrundsfakta som kan ses som relevant, skulle det vara bra om vi kunde vara på "hugget" och se till att artikeln blev till, med bibehållen praxis att inte rusa att skriva om händelser som är "ofärdiga"/oklara.Yger (diskussion) 13 januari 2020 kl. 11.14 (CET)[svara]

Antalet samtidiga diskussioner[redigera wikitext]

Det har inte varit något problem på länge, men nu anmäls artiklar hit i alltför snabb takt enligt min mening. På AN finns en regel att inte ha fler än fem omprövningar åt gången. Det är kanske värt att överväga något liknande här. Annars riskeras kvaliteten i genomgångarna. Tostarpadius (diskussion) 27 juni 2020 kl. 11.40 (CEST)[svara]

Jag har försökt rensa upp i relevanskontrollkategorierna då jag tyckte eftersläpningen där var lite för mycket. Normalt sett har den väl legat på 3-4 månader men när jag började anmäla artiklar hit och relevanskontrollera var det 6 månaders eftersläpning. Det kommer att saktas ner så fort februari-kategorin också är tömd. Nu får dessa som ligger ha sin vecka och sedan de 5-6 resterande artiklarna i kategorin efter att de nu liggande diskussionerna har avslutats. EstrellaSueciadiskussion, 27 juni 2020 kl. 14.09 (CEST)[svara]
Visst hade det släpat efter, men sådant brukar rätta till sig efterhand. Det låter bra att takten kommer att bli lägre. Kanske behöver alla artiklar inte ens dras hit. Tostarpadius (diskussion) 27 juni 2020 kl. 17.12 (CEST)[svara]

Antalet "röster" som leder till snabbradering[redigera wikitext]

Jag tycker personligen att sex meningsyttringar är i minsta laget för ett snabbavslut under samma dag. Själv hade jag ännu inte tagit ställning i fallet Motorvägar i Europa. Jag begär dock inte att avslutet skall rivas upp, utan vill endast göra en notering här. Även åtta är få. Tio eller helst tolv bör det vara om det skall gå så fort. Tostarpadius (diskussion) 27 juni 2020 kl. 21.08 (CEST)[svara]

En väldigt liten del av omröstningarna får ju över tio till tolv yttringar överhuvudtaget. Om sex etablerade användare samtliga instämmer till snabbradering utan motröster och i synnerhet om berörd artikel faller under riktlinjerna för snabbradering (Motorvägar i Europa - solklar oartikel) så tycker jag inte det är några konstigheter? EstrellaSueciadiskussion, 27 juni 2020 kl. 21.14 (CEST)[svara]
Ingen kritik, bara en notering då jag instämmer i beslutet till 100% men vill ändå poängtera att du själv avslutade en omröstning med bara 7 röster till snabbradera för bara en dryg vecka sedan, Wikipedia:Sidor föreslagna för radering/Opinionen (musikgrupp) EstrellaSueciadiskussion, 27 juni 2020 kl. 21.20 (CEST)[svara]
Det är sant att jag själv avslutat någon gång på det sättet. Det gick nog för fort den gången, även om beslutet inte kan ses som kontroversiellt, lika litet som i fråga om motorvägarna. Jag anser nämligen att det är en helt annan sak att avsluta med snabbradering efter ett par dagar än att göra det samma dag. I det förra fallet har fler haft chansen att yttra sig. Tostarpadius (diskussion) 27 juni 2020 kl. 21.38 (CEST)[svara]
Nja det stämmer inte, den är avslutad efter 4 timmar.. Men jag vet inte, jag tycker inte ett visst antal röster borde räknas som någon slags minimigräns för att kunna snabbradera (eller snabbehålla) utan det borde vara en egen avgörelse från fall till fall. Generellt tycker jag 6-8 röster för radera och ingen emot räcker ifall alla eller en övervägande del önskar snabbradering. Visst skulle man kunna säga att prövningarna ska ligga minst ett dygn eller så innan de kan avslutas. Dock tycker jag att ifall artikeln klart och tydligt möter någon av dessa kriterier borde den kunna snabbraderas utan vidare oavsett hur lång tid som har gått. EstrellaSueciadiskussion, 28 juni 2020 kl. 11.23 (CEST)[svara]
Det är diskussionerna och de argument som framförs i dem som utvecklar vår praxis. Därför bör vi försöka uppmuntra diskussioner. Det kan ske på på flera sätt — t ex genom att låta diskussionerna ligga öppna under längre tid, genom att puffa för dem i olika sammanhang och genom att lyfta fler ämnen till diskussion. Snabbraderingar från SFFR stimulerar normalt inte till diskussion. Janders (diskussion) 28 juni 2020 kl. 11.32 (CEST)[svara]
Jag håller med Janders och Tostarpadius. Det är inget självändamål att forcera raderingarna. Stigfinnare (diskussion) 28 juni 2020 kl. 12.53 (CEST)[svara]
Först får jag kritik för att det ligger för många diskussioner uppe. Sedan när jag försöker rätta till det och stänga en diskussion gällande en uppenbar oartikel får jag ännu mer kritik. Jag kanske bara ska stanna borta från SFFR överhuvudtaget. Extra frustrerande när det jag dessutom försökte följa Tostarpadius eget exempel från någon vecka sedan och stänga tidigare då det var hen som kom med kritiken om för många diskussioner. Men nu vänds allt emot mig trots att jag bara försökt tillgodose andras önskningar. EstrellaSueciadiskussion, 28 juni 2020 kl. 12.56 (CEST)[svara]
@EstrellaSuecia: Nu överreagerar du. Självfallet ska du fortsätta arbeta med att städa upp bland relevansmärkta artiklar, om du vill göra det. Det är ett viktigt kvalitetshöjande arbete. Jag uppfattade för övrigt att din förklaring accepterades om att mängden ärenden på sikt kommer att minska. Till alla som pratar i termer om snabbraderingar, så vill jag bara säga att jag hatar det uttrycket i det här sammanhanget. Denna sida definierar vad som kan snabbraderas. Det är ytterst sällan, om ens någonsin, som den typen av sidor letar sig till SFFR. Stigfinnare (diskussion) 28 juni 2020 kl. 13.03 (CEST)[svara]
Det måhända, men jag gillar inte att först få kritik för något och sedan få ännu mer kritik när jag försöker ändra på det och dessutom följer en mer erfaren användares linje (avslutet av Opinionen (musikgrupp) som låg uppe enbart 4 timmar) och sedan får ännu mer kritik för det och dessutom av samma användare. Dessutom var Motorvägar i Europa en solklar oartikel. Den innehöll enbart wikilänkar till andra artiklar och inte ett ord övrig text, alltså en kategori i artikelform. Det faller definitivt under definitionen av vad som kan snabbraderas. EstrellaSueciadiskussion, 28 juni 2020 kl. 13.08 (CEST)[svara]