World Values Survey

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
En återskapad version av Inglehart-Welzers kulturkarta efter våg 4 (1999–2004).


World Values Survey är ett pågående samhällsvetenskapligt forskningsprojekt, lett av Ronald Inglehart, med syftet att utforska sociokulturella, moraliska, religiösa och politiska värderingar inom olika kulturer världen över. Resultaten finns tillgängliga på projektets webbplats. Studien genomförs löpande med några års mellanrum i så kallade 'vågor', och antalet länder ökas på med tiden.

Numera publiceras WVS databas fritt tillgängligt över internet. WVS sekretariat är baserat i Sverige. Deltagande forskare kommer från hela världen. WVS frågeformulär består av cirka 250 frågor vilket resulterar i mellan 400 och 800 mätbara variabler[1]

Undersökningar[redigera | redigera wikitext]

World Values Survey har genomförts i sex olika omgångar – vågor.[2][3]

Våg År Länder Respondenter
1 1981–84 20 25 000
2 1990–93 42 61 000
3 1994–98 52 75 000
4 1999–2004 67 96 000
5 2005–08 54 77 000
6 2010–14 57 >85 000

Resultat[redigera | redigera wikitext]

Några exempel på resultat från World Values Survey är följande:

  • Lycka. Självuppfattad lycka har mätts och jämförts mellan deltagarländerna och har blivit den del av WVS som rapporterats mest extensivt i media.[4] WVS webbplats tillåter mer avancerade analyser, till exempel jämförelser av värderingar över tid eller mellan socio-ekonomiska grupper. En av de mest slående förändringarna i uppmätt lycka enligt WVS är den märkbara nedgång i självupplevd lycka som noterades i Ryssland och vissa andra Östeuropeiska länder under 1990-talet.
  • Ingleharts kulturkarta [5] är ett annat av de mest välkända resultaten från WVS. Ett antal variabler kondenserades till två dimensioner av variation i kulturella värderingar ("traditionella mot sekulärt-rationella" samt "överlevnads mot självförverkligande" värderingar)". Med grund i detta kunde världens länder kartläggas till specifika kulturella regioner. WVS hävdar att: "dessa två dimensioner förklarar mer än 70 % av den mellan-nationella variansen [i värderingar] vid en faktoranalys av tio indikatorer".
  • Undersökningarna har funnit att tillit och demokrati är värderingar som överskrider de flesta kulturgränser. Data från World Values Survey har även visat att jämställdhet är en av de viktigaste skillnaderna mellan Västvärlden och andra kulturer.

Referenser[redigera | redigera wikitext]

  1. ^ Den interaktiva databasen tillåter förfrågningar av ca 400 variabler, men webbplatsen säger att databasen omfattar 800 variabler.
  2. ^ "Documentation from Download". worldvaluessurvey.org. Läst 17 april 2015. (engelska)
  3. ^ "World Values Survey". worldsocialscience.org. Läst 17 april 2015. (engelska)
  4. ^ e.g. ”Nigeria tops happiness survey”. BBC News Online. 2 oktober 2003. http://news.bbc.co.uk/2/hi/africa/3157570.stm.  (quoting a New Scientist report); Robles, Alan (20 februari 2005). ”Happiness Viewpoint: It Doesn't Take Much. Despite burdens like poverty and pollution, Filipinos tend to be happy. Why?”. Time Asia Magazine. http://www.time.com/time/asia/magazine/article/0,13673,501050228-1029896,00.html. 
  5. ^ The Inglehart Map

Vidare läsning[redigera | redigera wikitext]

Litteratur[redigera | redigera wikitext]

Externa länkar[redigera | redigera wikitext]