Zenker

Från Wikipedia

Zenker är ett efternamn, som burits av bland andra: