7 goda vanor

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök

7 goda vanor (engelska 7 Habits of Highly Effective People) är en bok skriven 1989 av den amerikanske författaren Stephen R. Covey.

I denna bok utvecklar författaren sin tes, att det finns sju grundläggande och tidlösa principer som all mänsklig verksamhet och alla kontakter mellan människor ytterst vilar på. Dessa så kallade "7 goda vanor" är:

  • 1. Proaktivitet
  • 2. Börja med målet i sikte
  • 3. Gör det viktigaste först
  • 4. Tänk vinna/vinna
  • 5. Sök först att förstå, sedan att bli förstådd
  • 6. Skapa synergi
  • 7. Vässa sågen

Dessa vanor bör enligt författaren läras in och realiseras i just den sekvens enligt vilken de är givna ovan. Varje vana bygger på de föregående vanorna, och är själv en förutsättning för att kunna agera i enligt med den därpå följande vanan.

De första 3 vanorna är intrapersonella vanor, de rör endast individen själv. Dessa kallas av författaren för karaktärsvanor. Vanorna 4-6 är interpersonella vanor, vanor som rör individens interaktion med andra människor. Dessa vanor kallas personlighetsvanor. Att redan ha lärt sig och bemästrat de första tre vanorna, karaktärsvanorna, är en förutsättning för att kunna realisera de tre följande vanorna, personlighetsvanorna. Att ha uppnått en grundläggande säkerhet och mognad inom sig själv, är således en förutsättning för att kunna gå vidare till mellanmänskliga kontakter och att utvecklas även i dessa. Den högsta nivån i de mellanmänskliga kontakterna nås, då man finner synergieffekter i sina kontakter med andra människor. Detta innebär att resultatet av samarbetet mellan två eller flera individer blir större eller bättre, än vad som varit möjligt om de istället arbetat en och en. Summan av det mellanmänskliga samarbetet, blir alltså större än de enskilda delarna.

Den sjunde vanan, att ständigt förbättra sig själv, innebär att man fortlöpande, parallellt med sina dagliga aktiviteter, sätter av tid för att förstärka och åter implementera, de första 6 vanorna i sitt liv. Den sjunde vanan blir på så vis en förutsättning för sex första vanorna; endast genom att följa denna vana, kan vi försäkra oss om att vi agerar i enlighet med de andra.

Externa länkar[redigera | redigera wikitext]