Afartriangeln

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök

Afartriangeln är ett område i södra Eritrea, Etiopien och Djibouti, som är geologiskt unik på grund av sina rika fynd av förhistoriska människor, exempelvis Australopithecus afarensis. Triangelns norra spets ligger i Massaua vid Röda havet, det sydöstra hörnet mellan Bab el-Mandeb och Djibouti och det sydvästra hörnet i närheten av Addis Abeba i Etiopien. Området är en klippöken som till stor del ligger under havsnivån men den södra delen sträcker sig upp till 1000 meter över havsnivån. Området har dessutom en mängd aktiva vulkaner, förkastningsbranter och gravsänkor. Det ligger dessutom i gränslandet till var den arabiska, afrikanska och den västafrikanska kontinentalplattan kolliderar. Detta gör att området inte tillhör något av dessa kontinentalblock utan geologiskt liknar det snarare havsbotten.