Antibiotikaresistens

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök

Med antibiotikaresistens avses en organisms motståndskraft mot antibiotika. Begreppet används i första hand om mikroorganismer, inte minst bakterier.

Antibiotikaresistens hos bakterier[redigera | redigera wikitext]

Den snabba resistensutvecklingen bland sjukdomsorsakande bakterier har utvecklats till ett stort problem i många länder i Västvärlden, speciellt på sjukhus. Det blir ofta fråga om "kapprustning" mellan bakterier som förvärvar nya mekanismer för att komma runt antibiotikans verkan och sjukvårdens och forskningens försök att hitta nya vägar till behandling. En inte ovanlig missuppfattning är att människor och djur kan bli resistenta (immuna) mot antibiotika, men detta är inte möjligt.

Antibiotikaresistenta bakterier som orsakar svåra sjukdomar kallas i medier ibland för "mördarbakterier",[1] men detta är inte en term som används av läkare eller biologer. Ibland har aggressiva stammar av till exempel streptokocker, meningokocker, pneumokocker och stafylokocker som snabbt förstör vävnader getts beteckningen "mördarbakterier". Alla dessa behöver dock inte vara antibiotikaresistenta för att orsaka svårbehandlade sjukdomar med snabbt förlopp.

Mekanismer[redigera | redigera wikitext]

Resistens kan antingen uppkomma genom spontana mutationer i bakteriens genom, eller genom förvärvande av andra bakteriers resistensgener genom en av tre mekanismer:

  • Konjugering
Överföring av plasmider mellan bakterier
  • Transformation
Upptag av fritt DNA från döda bakterier i dess närhet
  • Transduktion
Överföring av gener mellan bakterier genom en bakteriofag, det vill säga ett bakterievirus

Vid varje antibiotikabehandling som inte ger 100 % avdödning av bakterier överlever de bakterier som har den största motståndskraften. Detta kan särskilt hända om behandlingen avbryts i förtid eller om dosen är för låg. Det finns risk att samma effekt kan uppkomma genom att bakterier utsätts för små mängder antibiotika från spill, rester av antibiotiska rengöringsmedel eller urin och avföring från antibiotikabehandlade. Genom detta urval ökar bakteriestammens resistens. Viktiga åtgärder för att förebygga resistens är att minska den totala användningen av antibiotika och att se till att antibiotikabehandlingar inte avbryts i förtid.

Se även[redigera | redigera wikitext]

Källor[redigera | redigera wikitext]

  1. ^ Aftonbladet, 5 mars 2000: "Mördarbakterie dödade läkare"